Potvrzení k žádosti o důchod

Z Prirucky

Potvrzení k žádosti o důchod
Menu: PIS > Potvrzení / Odchod do starobního důchodu

Potvrzeni k zadosti o duchod tisk.png

Potvrzeni k zadosti o duchod.png

Elektronická forma

Aplikace negeneruje elektronickou podobu - soubor XML.

Zdůvodnění. Pro SW vývojáře není k dispozici popis datové věty a logických kontrol. Interaktivní tiskopisy na webu ČSSZ jsou určeny k ručnímu vyplňování a soubory XML zde slouží uživatelům pro zálohování nedokompletovaných formulářů.

Na webu ČSSZ jsou popsány dva způsoby elektronické komunikace:

  • ePodání

kde zaměstnavatelé podávají ev.listy, oznámení o nástupu, přehledy o výši pojistného, přílohy k žádosti o dávku NP prostřednictvím souborů XML. Datové věty pro tyto soubory jsou v informacích pro SW vývojáře přesně definovány, stejně jako používané logické kontroly při zpracování na straně ČSSZ. Na základě těchto podkladů jso v aplikaci tyto výstupy k dispozici a jsou udržovány v aktualizovaném stavu.

  • ePortál

ve kterém jsou k dipozici tzv. interaktivní tiskopisy pro zaměstnavatele. Tyto slouží k ručnímu vyplnění požadovaných údajů a k přímému zpracování na straně ČSSZ. Rozpracované fromuláře je zde umožněno ukládat rovněž jako soubory XML a pak znovu načítat do odpovídajícího formuláře. Po zobrazení interaktivního tiskopisu "Potvrzení zaměstnavatele při podání žádosti o důchod jeho zaměstnance" a najetí kurzorem na tlačítko "Uložit rozpracovaná data" (nachází se ve spodní části) se zobrazí tato nápověda: "Data budou pro vaši potřebu uložena ve formátu XML na disk nebo externí úložiště. Data je možno načíst zpět do formuláře. Takto uložená data nejsou určena pro odesílání na ČSSZ, neprošla kontrolami. Pro elektronické odeslání použijte volbu Přejít k elektronickému odeslání." V případě ePortálu tedy soubory XML slouží pouze pro přechodné uložení dat z aktuálně vyplňovaného tiskopisu, aby mohl tento být následně dokompletován a odeslán přímou cestou. Teprve v této fázi probíhají kontroly vykazovaných dat.

Odkazy