Potvrzení čtvrtletních příjmů

Z Prirucky

Potvrzení čtvrtletních příjmů

Potvrzeni-ctvrtletniho-prijmu.png
Potvrzeni ctvrtletniho prijmu-2024.png

Menu: PIS > Potvrzení / Potvrzení čtvrtletního příjmu

Menu: PIS / Dokumenty / Potvrz.čtvrtl.příjmů

Potvrzeni-ctvrtletniho-prijmu-do-2017-editace.png Potvrzeni-ctvrtletniho-prijmu-do-2017-tisk.png


  • Čistý příjem

Do položek příjmů (a1-a3) se načítá dle příslušných ustanovení Čistý příjem pro SSZ.

  • Doplňkový text

- vkládá se zde informace o době trvání pracovní neschopnosti, pracovního úrazu, nepracovního úrazu nebo karantény po výstupu zaměstnance, která zasahuje do zvoleného kvartálu.

  • XML soubor s výzvou - cesta k souboru s XML. Do něj budou doplněny příjmy. Probíhá kontrola, zda se jedná o stejného zaměstnance (porovnání rodného čísla vybraného zaměstnance aplikace s rodným číslem v souboru).
  • datum od/do se přenáší z - Menu: Evidence / Evidence zaměstnanců / Osobní údaje


Odkazy