Penzijní připojištění - hromadný příkaz

Z Prirucky

Hromadný příkaz - nastavení

Naveďte údaje pro správné vytvoření hromadného příkazu k úhradě.

M-penz-ciselnikspolprev-1.png
 • hromadné zasílání plateb - tj. odesílání jedné souhrnné částky penzijnímu fondu

Menu: Mzdy/Platby/záložka 'Číselník spol. převodů'
Založte společný převod do penzijního fondu a do výběrové podmínky zadejte: mzd.pol.příspěvku firmy | mzd.pol.příspěvku zaměstnance (např. 735|935) nebo zvlášť dva řádky - příspěvek firmy (např. 735), příspěvek zaměstnance (např. 935).


 • individuální zasílání plateb - platby za jednotlivé zaměstnance jsou zasílány jednotlivými převodními příkazy, resp. jednotlivými řádky hromadného příkazu k úhradě.
  • Kód pro konverzi (např. 950-PP ŽP konv.)
M-penz-ciselnik-950.png

Menu: Mzdy/Mzdové číselníky/Mzdové položky
V číselníku mzd.položek založte pomocnou mzdovou položku, na níž se bude konvertovat částka příspěvku firmy (7xx). Nastavení této mzdové položky: č.algoritmu 120-199 (např.121), zbývající započitatelnosti 0.

  • Zajištění konverze částky
M-penz-ppkody-hromprik-1.png

Menu: Mzdy/Penzijní připojištění/záložka 'PP kódy - Hrom.příkaz'
Vložte nový záznam:
Operace = konverze
Kódy srážek v platbách = mzdová položka řady 9xx (např. 950), postačí jedna jediná pro všechny fondy. Pokud 1 zaměstnanec může mít příspěvek na penzijní a současně i na životní, pak je potřeba mít dva takové kódy, tj. např. 950 a 951.
Kód příspěvku na PP = 7stovka příslušného fondu

  • Zadávání bankovního spojení příspěvku firmy
M-penz-platby-1.png

Menu: Evidence/MaPExpress/Platby nebo Mzdy/Platby/záložka 'Pro zaměstnance'

U každého vybraného zaměstnance je potřeba zadat jeden záznam - konverzní kód 9xx (např. 950-PP ŽP konv.) s nulovou částkou , ale s vyplněnými bankovními údaji, kam zaslat platbu příspěvku firmy (číslo účtu, konst., spec., var. symbol).


 • Pokud by obě platby (příspěvek firmy i zaměstnance) mohly mít stejné určení (č.účtu, konst, spec, var), mohl by být použit následující postup.
 • v případě odesílání zvlášť částky příspěvku firmy a zvlášť částky příspěvku zaměstnance

Menu: Mzdy/Penzijní připojištění/záložka 'PP kódy - Hrom.příkaz'

Pro každý penzijní fond vložte nový záznam typu:
Operace = přidání
Kódy srážek v platbách = 9stovka příslušného fondu
Kód příspěvku na PP = 7stovka příslušného fondu

Na hromadném příkazu k úhradě se objeví dva řádky za zaměstnance, řádek 7stovky bude mít stejné určení (číslo účtu, konst.,spec.,var. symbol,…) jako řádek 9stovky (ten čerpá údaje z agendy Mzdy-Platby/Pro zaměstnance)


 • v případě odesílání jedné částky za zaměstnance (sečten příspěvek firmy s částkou příspěvku zaměstnance)

Menu: Mzdy/Penzijní připojištění/záložka 'PP kódy - Hrom.příkaz'

Pro každý penzijní fond vložte nový záznam typu:
Operace = sloučení
Kódy pro sloučení = 7stovka příslušného fondu
Sloučit na = 9stovka příslušného fondu

 • DB: param_pp

zpět