Peněžní plnění důchodcům po uplynutí 1 roku od skončení zaměstnání

Z Prirucky

Peněžní plnění důchodcům po uplynutí 1 roku od skončení zaměstnání Historicka-hodnota.png

Dotaz

Každý rok vyplácíme bývalým zaměstnancům - důchodcům peněžní plnění, které má dle kolektivní smlouvy činit xx Kč čistého. Při zpracování narážíme na tyto problémy, které bychom rádi vyřešili systémově a jednodušeji.

  • Odvod SP a ZP - dle platné legislativy musíme u zaměstnanců (důchodců), kteří ukončili PP více než před 1 rokem nastavit ručně nepočítat ZP a SP.
  • Mnozí z nich měli v minulosti HPP a nějakou dohodu. I když peněžní plnění nahrajeme na HPP, při výpočtu se nám vyúčtuje na dohodu, pokud byla jako poslední v řadě i když je stejně jako HPP již ukončená.

Těchto zaměstnanců zpracováváme v současné době cca xy, jejich počet ale roste a chtěli bychom vyloučit ruční zásahy.

Návrh řešení

1. Přiřazení mzd.pol. 917 daň-srážk. a 941-na účet ke správnému pracovnímu poměru zabezpečí změna hodnoty položky:

Výchozí poměr v agendě Prac.poměru na hodnotu Tento poměr-trvale (a poté výpočet).

2. Nabízí se - namísto měnit zaměstnanci příznak "nepočítat sociální" a "nepočítat zdravotní" - založit dvě mzdové položky "726-Důchodci SF-osvobozeno" (s nastavením započitatelnosti do soc = 0 a zdrav = 0) a např. "727-Důchodci SF-neosvobozeno" (s nastavením započitatelnosti do soc = 1, zdrav = 1). A pak importovat/zadávat zaměstnancům tu jejich správnou mzdovou položku.

3. Legislativa - Abeceda mzdové účetní 2018, str. 357 (zdrav) a 429 (soc) - vždy v kapitole "Vyměřovací základ": po uplynutí 1 roku od skončení zaměstnání, pokud v okamžiku poskytnutí plnění je zaměstnanec starobní nebo invalidní důchodce, nezahrnují se příjmy do vyměřovacího základu.

4. Automatické hlídání aplikací dle bodu 3. Záleží na vás, zda dáte námět/podnět na automatizované hlídání aplikací. Ovšem podmínky (pro nás - tvůrce programu) nemusí být jednoduché - např. v soc.poj. se doba počítá od posledního zaměstnání, které založilo účast na pojištění.

Odkazy