Nastavení národního prostředí

Z Prirucky

Informace o nastavení národního prostředí na stanici, jako například dny v týdnu, měsíce, formát země, jazyka, oddělovačů, měny. Pokud zašlete mailem na support chybový soubor, také tyto informace jsou přidány do přílohy mailu.