Archiv změn dat

Z Prirucky
Verze z 4. 3. 2019, 11:11, kterou vytvořil Petrm (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Menu: Evidence > Archiv změn dat
Menu: PIS > Uchazeči > Archiv změn dat

Archiv-zmen-dat.png

Archivace změn údajů, historie - klasická archivace databáze, kterou na databázovém serveru provádí administrátor, je doplněna o archivování změn klíčových údajů v okamžiku před jejich zápisem do databáze. Je tak uchována historie změn údajů, do které má uživatel možnost nahlížet.

Po této nabídce se otevře okno obsahující tabulku se sloupci následujících významů:

 • os.číslo (ev.číslo) - osobní číslo zaměstnance, kterému se provedly změny údajů
 • Příjmení a Jméno zaměstnance
 • DB tabulka, DB sloupec - název databázové tabulky a sloupce s provedenými změnami
 • stará hodnota, nová hodnota - původní hodnota v databázi a nově vložená hodnota (používá se max. 20 znaků z originálních hodnot)
 • datum - systémové datum provedené změny
 • čas- čas provedení změny (hodiny, minuty, sekundy)
 • období- indikuje v jakém období byly mzdy v momentě dané změny
 • uživatel - identifikace uživatele, který byl přihlášen do databáze ( ze systémové databázové tabulky)

Protože záznamů v tabulce může být hodně a načtení by mohlo delší chvíli trvat, uživatel si zadává období (datum od – datum do), pro které chce záznamy načíst.

Archivace údajů

Seznam agend, u kterých se standardně provádí aplikační archivování změněných hodnot:

 • Evidence osobních údajů - osobní údaje
 • mzdové údaje
 • rodinní příslušníci
 • vzdělání
 • studenti
 • invalidita
 • Pracovní poměry
 • Mzdové číselníky- Mzdové položky
 • Prémie
 • Jiné archivace: Systém - SQL Prompt

Další archivace mohou zaznamenávat změny v dalších oblastech zpracování dat.

Odkazy

 • Evidenční změny - čerpá hodnoty z Archivu změn dat
 • Historie změn dat
 • DB: archiv. V tabulce archívu změn dat (archiv) se vyskytuje kromě sloupce datum ještě sloupec datum_zapisu. Oba sloupce by ve většině případů měly obsahovat stejné datum. Rozdíly mohou být v některých specifických případech, např. při zápisu skutečně vykonané tzv. budoucí změny s měsíční závěrkou.