Organizační struktury

Z Prirucky
(přesměrováno z Organizační struktura)

Menu: Evidence > Organizační struktura > Organizační struktury

Organizační struktury slouží k uspořádání zaměstnanců do vztahů "nadřízenosti" a "podřízenosti".

Nová organizační struktura

Organizacni-struktury-seznam.png

Při zadání nové organizační struktury se vyplňují následující údaje:

 • Kód - povinný údaj
 • Název - povinný údaj
 • Ostrá - volba Ano/Ne. Pro proces vytváření nadřízenosti/podřízenosti je potřeba volba Ne.
 • Platí od
 • Platí do

Vytvoření stromové struktury (nadřízenost/podřízenost)

V seznamu struktur vybereme konkrétní strukturu (nesmí se jednat o tzv. "ostrou", ta nelze editovat)

 1. zvolíme záložku "Struktura"
 2. zvolíme záložku "Zaměstnanec" -> zobrazí seznam zaměstnanců
 3. v seznamu zaměstnanců označíme zaměstnance, kterého požadujeme zahrnout do stromové struktury.
 4. pravým tlačítkem myši na zaměstnance nebo do volného místa systém zobrazí kontextové menu. Volíme možnost Vložit. Tím vložíme zaměstnance do stromové struktury.
  • „pravoklik“ na zaměstnance – nově zadaný zaměstnanec je zařazen pod označeného zaměstnance (bude jeho podřízený).
  • „pravoklik“ do prostoru (volné místo) – nově zadaný zaměstnanec nebude nikomu podřízen.

Pro vytvoření požadované struktury opakujeme kroky 3, 4

Organizacni-struktura-vytvoreni-kroky.png

Přemísťování zaměstnanců

 • Zaměstnance je možno přesunovat - označením myši a tažením na nové místo.
 • V ostré struktuře není možno přidávat/přesouvat zaměstnance.

Smazat nekonzistentní OJ
Při přesunu zaměstnanců ve stromu může dojít k zacyklení uzlů stromu. Zacyklené uzly se ve stromu nezobrazí (nemají žádný nadřízený kořenový uzel), přesto zůstávají součástí organizační struktury. Proto je nelze do dané organizační struktury znovu přidat. Již zacyklené jednotky lze ze stromu odebrat tlačítkem Smazat nekonzistentní OJ.

Kopírování uzlů

Postup:

vybrat zdrojovou strukturu, z ní vybrat zdrojový uzel, pravoklik myši a vybrat Kopírovat uzel
vybrat cílovou strukturu, vybrat místo, do něhož proběhne kopírování, pravoklik myši a vybrat Vložit uzel

Organizační strukturu nepůjde vytvořit tak, aby načítala data přímo z jiných dílčích organizačních struktur. Je však možné vytvořit novou organzační strukturu zkopírováním dílčích struktur do jedné nové organizační struktury. Jedna organizační struktura může mít více uzlů na nejvyšší úrovni. Pomocí voleb "Kopírovat uzel" a "Vložit uzel" je možné kopírovat celý uzel (včetně všech jeho podřízených) do jiné organizační struktury.

Práva na zaměstnance v KS portálu dle struktury

Nastavení:

 • Přepnout typ organizační struktury Ostrá z ne na ano.
 • Nastavit parametry KS portálu:
TypRadPrav na hodnotu 6 (dle organizační struktury)
OrgStruPrava na hodnotu kódu organizační struktury

Portál-Parametry

Nastavení jednotlivých kroků je potřeba upravit tak, aby pole adresát obsahovalo jen hodnoty

"vd" - přímý nadřízený
"vyd" - žadatel(vydavatel) nebo
"oc" - osobní číslo zaměstnance

Po vytvoření jednoho ostrého stromu přestane fungovat workflow nad původní systemizací, z toho důvodu je potřeba dříve vytvořené požadavky smazat.

Filtr "Žadatelé" nad stránkou "Požadavky", volba:"Mé požadavky" - načtou se ty požadavky, které uživatel vytvořil, nebo je aktuálním adresátem požadavku. "Vše" - načtou se stejné požadavky jako při volbě "Mé požadavky" a také ty, u kterých se uživatel podílel na řešení.

Zákaznické speciality

Menu: Evidence > Zákaznické speciality

 • Import "organizační struktury"

Odkazy

DB:
select * from oj_atrib;
select * from org_stru;
select * from org_jedn;
select * from org_jedn_typy;