Hlavní strana

Z Prirucky
Verze z 30. 10. 2023, 08:51, kterou vytvořil Martin (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
KS PŘÍRUČKA
Technická podpora v podobě přehledné příručky k aplikacím "KS"


KS mzdy

KS mzdy PROFi

KS personalistika

KS portál    Flag.png

KS mzdy KS mzdy KS mzdy KS mzdy
Dokumentace k aplikaci KS mzdy - jako nástroj pro zpracování mezd středních a velkých firem a organizací. Dokumentace k aplikaci KS mzdy PROFi - jako nástroj komplexního balíku řešení personálního managementu a zpracování mezd. Dokumentace k aplikaci KS personalistika - jako nástroj uceleného systému pro podporu řízení lidských zdrojů. Dokumentace k aplikaci KS portál - jako nástroj uceleného systému pro podporu řízení lidských zdrojů.
Legislativa m1.png Legislativa CZ, SK

System m.png Systém

Metod prirucky.png Metodické příručky

Aktuality m.png Aktuality

Stahovani m.png Sekce ke stažení

Pojmy m1.png Pojmy
V dokumentaci jsou podrobně a prakticky uvedeny popisy jednotlivých produktů: KS mzdy, KS mzdy PROFi, KS personalistika a KS portál. Jsou rozděleny do vlastních kategorií a mají vlastní členění dle obsahu (modulů) jednotlivé aplikace (produktu). Dokumentace dále obsahuje články společné se všemi produkty - jedná se zejména o novinky ve verzích, aktualitách a článcích jako např.: novinky, návody a aktuální změny v legislativě.


Hlavní menu je členěno na dokumentaci ke konkrétnímu produktu a na část společnou. Speciální je sekce aktuality a další novinky, kde naleznete všechny předešlé/aktuální změny, které proběhly/probíhají v příručce.


Veškeré připomínky a náměty k dokumentaci posílejte prosím na ksprogram@ksprogram.cz nebo konzult@ksprogram.cz.


Hotline.png Helpdesk.png
Servisní linka technické podpory

+420 571 499 477
support@ksprogram.cz

Portál technické podpory

+420 571 499 477
helpdesk.ksprogram.cz