Evidence docházky

Z Prirucky
Verze z 12. 4. 2012, 14:02, kterou vytvořil Martin (diskuse | příspěvky) (→‎Evidence docházky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)

Evidence docházky

Menu: Mzdy – Evidence docházky


Agenda evidenčního charakteru, která umožňuje pořídit písmennou indikaci přítomnosti nebo nepřítomnosti ke každému zaměstnanci a k vybranému dni měsíce. K dispozici je sestava za vybrané období.


Agendu ovlivňuje rozšiřující parametr „dochazka_sumy“ (skupina 9). Po přepnutí na hodnotu "Ano" je umožněna zjednodušená verze používání - zadávání jen celkového součtu odpracovaných hodin za měsíc. Standardní hodnota parametru je „Ne“.


Pozn.

Při načtení seznamu dojde k označení dnů ("---") daného pracovního poměru, ve kterých zaměstnanec nespadá do intervalu: datum zahájení prac. pom. - datum ukončení prac.pom.

Agenda umožňuje dvojí používání:

1/ načtení prázdného formuláře a editace, vyplňování políček dnů „svými“ symboly a výtisk sestavy. Data, která uživatel zadává, se ukládají do databázové tabulky „dochazka“.


2/ tlačítko „Vyplnit z Nepřítomností“.

V této variantě se příslušná políčka vyplní automaticky (jejich editace není možná), a to na základě dat, zadaných v agendě Nepřítomnosti resp. Služební cesty. Nepřítomnosti se pak projeví následujícími znaky:


- Pracovní neschopnost: uváděno do políčka N (pro všechny kódy - 511, 509, 508, 831, 517). Odpracované hodiny prvého dne (OH 1.den) nejsou brány v potaz.

- Dovolená: písmeno D, případně D5 (pro půl dne dovolené).

- OČR (placené i neplacené): O

- Mat.dovolená - placená i neplacená : MD

- Služební cesty: S (z agendy Služební cesty)

- Ostatní nepřítomnosti: X


Na konci každého řádku jsou uvedeny součty nepřítomností daného zaměstnance, na konci sestavy pak součty příslušné nepřítomnosti (např. N) za všechny zaměstnance vybraného období.


Sestava se tedy běžným způsobem nevejde na šířku stránku. Pro tisk je potřeba použít zmenšení na určitou úroveň procent v okně tiskového manažera.