Vyplacené náhrady (sestava) (záložka)

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Petrm (diskuse | příspěvky)
(Založena nová stránka: ''Vyplacené náhrady (sestava) (záložka)'' <br> <small>Menu: Sestavy > Mzdové sestavy > Vyplacené náhrady / Vyplacené náhrady </small> == Varianta: Česká ==…)

Aktuální verze z 30. 6. 2020, 09:20

Vyplacené náhrady (sestava) (záložka)
Menu: Sestavy > Mzdové sestavy > Vyplacené náhrady / Vyplacené náhrady

Obsah

Varianta: Česká

Hlavička
 • Období od - nabízí se aktuální období pro zpracování mezd
 • Kódy - výběr ze mzd.položek 1xx - 5xx (např. 583-60%NÁHR.MZDY) a dále 8xx typu "karanténa".
 • Varianta - Česká
 • Načíst sestavu - načte sestavu
Obsah
 • Os.číslo
 • Č.pom.
 • Zaměstnanec
 • Rodné číslo (Ev.č.soc.p.) - Načítá se Rodné číslo. Pokud je vyplněno Evidenční číslo pojištěnce, načte se toto.
 • Částka
 • Zdrav.poj. - z hodnoty Částka vypočtený podíl odvodu zdravotního pojištění za firmu; (pokud se ze mzdové položky neplatí zdravotní pojištění, pak částka = 0)
 • Sociál.poj. - z hodnoty Částka vypočtený podíl odvodu sociálního pojištění za firmu; (pokud se ze mzdové položky neplatí sociální pojištění, pak částka = 0)
 • Součet
 • Dat.nástupu

Na závěr je uvedena věta:

Sestava obsahuje pouze hlavní a souběžné druhy pracovních poměrů.

Sestava tedy načítá jen data za druh pracovního poměru = 1 (2, 3).

Setřídění
Kopírování do MS Excel
 • Např.
 1. Ctrl+D v sestavě
 2. Otevřít soubor MS Excel
 3. Ctrl+V

Pro následné přenesení do oficiální přílohy (viz dále) je potřeba v jednom případě (vyúčtování A, vyúčtování B) umazat jeden (z prostředních) sloupců.

Iniciace

Iniciátorem podoby sestavy byl program Antivirus a soubory:

Oznámení úpravy

Sestava: Vyplacené náhrady - úprava pro CZ Antivirus
Menu: Sestavy>Mzdové sestavy>Vyplacené náhrady. Sestava byla upravena pro podmínky CZ vládního programu Antivirus. Umožňuje vytvořit a kopírovat data do přílohy k žádosti.
Bližší informace v příručce:
http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/Vyplacen%C3%A9_n%C3%A1hrady_(sestava)
17.4.2020

HD

hd 51009, 51022 (51021, 51052). Úprava: hd 51139

Varianta: Slovenská

S ohledem na požadavek dokladovat vyplacené náhrady mzdy zaměstnancům v období pandemie koronaviru, které budou použity pro účely žádosti o příspěvek od státu na udržení zaměstnanosti, byla vytvořena tato sestava. Byla zpracována jako první v pořadí, dříve než česká (dříve byly známy vstupní požadavky).

 • Varianta: Slovenská

Sestava vychází primárně z požadavků definovaných slovenským Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, jenž zveřejnilo požadovaný formát na stránce:www.pomahameludom.sk . Nicméně je použitelná i v českém legislativním prostředí.


Poznámka: Pro výše uvedené účely lze využít i sestavu Refundace, kde lze vyplacené mzdové položky vyjet v trochu odlišném členění, v detailu po jednotlivých kódech a s údaji o odvedeném sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnavatele z vyplacené částky náhrady.


Nejprve je nutno vybrat mzdovou položku, na kterou firma vyplácí náhrady mzdy (lze označit i více položek).

V sestavě jsou uvedeni zaměstnanci, kterým byla v daném období vybraná položka náhrady vyplacena. Bude uveden vždy součet za daný pracovní poměr zaměstnance. Uvádí se zaměstnanci pouze na hlavním či vedlejším (souběžném) pracovním poměru (nikoliv dohody a externisti). Sestava neozmezuje zaměsnance dle data nástupu či výstupu, nicméně lze zaměstnance standardním způsobem filtrovat.

Sestava se vytváří vždy za konkrétní vybrané období.

Sestava obsahuje:

 • evidenční údaje
 • číslo pracovního poměru
 • rodné číslo
 • vyměřovací základ na sociální pojištění
 • průměr pro pracovně právní účely, platný v dané období
 • hodiny, které byly na vybraných mzdových položkách zadány
 • částka celkem za vybrané kódy na daném pracovním poměru zaměstnance
 • datum nástupu


Na závěr je ještě uveden počet zaměstnanců v sestavě a součtové položky hodin a částek.


Informace pro slovenské legislativní prostředí

Vzhledem k tomu, že MPSVaR zveřejnilo konkrétní Výkaz pre priznanie finančného príspevku ve formátě xlsx a ods, který má ovšem nezveřejněné výpočtové vzorce, lze z této sestavy Vyplacených náhrad údaje jednoduše do Výkazu zkopírovat.

Postup načtení dat do Výkazu:

 • Vytvořte požadovanou sestavu
 • Pomocí standardního filtru případně omezte zaměstnance dle data nástupu (např.datum nástupu menší nebo roven 1.3.2020 - nutno zadat dle aktuálních pravidel!)
 • Klikněte do sestavy a klávesovou zkratkou CTRL-D načtete data do clipboardu
 • Otevřete v aplikaci Excel či obdobné nový sešit a vložte data ze sestavy (obvykle CTRL-V)
 • Pořadí sloupců je dle aktuálního Výkazu, proto je možno data označit od Příjmení a ž po částku za vybrané záznamy (obvykle se stisknutou klávesou Shift a pomocí levého tlačítka myši)
 • Vybraná data zkopírujte opět do clipboardu obvykle klávesovou zkratkou CTRL-C
 • Otevřete originální Výkaz, klikněte na první volný řádek do položky Priezvisku a vložte data (klávesová zkratka CTRL-V).
 • Doplňte identifikační údaje vaší organizace, výkaz uložte a odešlete na požadovanou adresu

Odkazy

Osobní nástroje