Vyplacené náhrady (sestava)

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Varianta: Slovenská)
(Obsah stránky nahrazen textem „''Vyplacené náhrady (sestava)'' <br> <small>Menu: Sestavy > Mzdové sestavy > Vyplacené náhrady </small> == Vyplacené náhrady (Antivirus A, B) == * [[Vyp…“)
 
Řádka 2: Řádka 2:
<small>Menu: Sestavy > Mzdové sestavy > Vyplacené náhrady </small>
<small>Menu: Sestavy > Mzdové sestavy > Vyplacené náhrady </small>
-
== Varianta: Česká ==
+
== Vyplacené náhrady (Antivirus A, B) ==
-
[[Image: S-MS057 A.PNG|right]]
+
* [[Vyplacené náhrady (sestava) (záložka)]]
-
===== Hlavička =====
+
-
* '''''Období od''''' - nabízí se aktuální období pro zpracování mezd
+
-
* '''''Kódy''''' - výběr ze mzd.položek 1xx - 5xx <small>(např. 583-60%NÁHR.MZDY)</small> a dále 8xx typu "karanténa".
+
-
* '''''Varianta''''' - ''Česká''
+
-
* '''''Načíst sestavu''''' - načte sestavu
+
-
===== Obsah =====
+
-
* '''''Os.číslo'''''
+
-
* '''''Č.pom.'''''
+
-
* '''''Zaměstnanec'''''
+
-
* '''''Rodné číslo (Ev.č.soc.p.)''''' - Načítá se [[Rodné číslo]]. Pokud je vyplněno [[Evidenční číslo pojištěnce]], načte se toto.
+
-
* '''''Částka'''''
+
-
* '''''Zdrav.poj.''''' - z hodnoty ''Částka'' vypočtený podíl odvodu zdravotního pojištění za firmu; (pokud se ze mzdové položky neplatí zdravotní pojištění, pak částka = 0)
+
-
* '''''Sociál.poj.''''' - z hodnoty ''Částka'' vypočtený podíl odvodu sociálního pojištění za firmu; (pokud se ze mzdové položky neplatí sociální pojištění, pak částka = 0)
+
-
* '''''Součet'''''
+
-
* '''''Dat.nástupu'''''
+
-
Na závěr je uvedena věta:
+
== Antivirus C ==
-
: ''Sestava obsahuje pouze hlavní a souběžné druhy pracovních poměrů.''
+
* [[Antivirus C (sestava)]]
-
Sestava tedy načítá jen data za [[druh pracovního poměru]] = 1 (2, 3).
+
-
 
+
-
===== Setřídění =====
+
-
* [[Třídění]] - postačí klikem na název sloupce
+
-
 
+
-
===== Kopírování do MS Excel =====
+
-
* Např.
+
-
# Ctrl+D v sestavě
+
-
# Otevřít soubor MS Excel
+
-
# Ctrl+V
+
-
 
+
-
<small>Pro následné přenesení do oficiální přílohy (viz dále) je potřeba v jednom případě (vyúčtování A, vyúčtování B) umazat jeden (z prostředních) sloupců.</small>
+
-
 
+
-
===== Iniciace =====
+
-
Iniciátorem podoby sestavy byl program Antivirus a soubory:
+
-
 
+
-
* [http://home.ksprogram.cz/download/Prirucky/Ruzne/Antivirus_2020/Antivirus-ICO-vyuctovani-2020-03-datumTcas-A.xls Antivirus-ICO-vyuctovani-2020-03-datumTcas-A.xls]
+
-
* [http://home.ksprogram.cz/download/Prirucky/Ruzne/Antivirus_2020/Antivirus-ICO-vyuctovani-2020-03-datumTcas-B.xls Antivirus-ICO-vyuctovani-2020-03-datumTcas-B.xls]
+
-
 
+
-
===== Oznámení úpravy =====
+
-
<small>
+
-
: ''Sestava: Vyplacené náhrady - úprava pro CZ Antivirus''
+
-
: ''Menu: Sestavy>Mzdové sestavy>Vyplacené náhrady. Sestava byla upravena pro podmínky CZ vládního programu Antivirus. Umožňuje vytvořit a kopírovat data do přílohy k žádosti.''
+
-
: ''Bližší informace v příručce:''
+
-
: ''http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/Vyplacen%C3%A9_n%C3%A1hrady_(sestava)''
+
-
: 17.4.2020
+
-
</small>
+
-
 
+
-
===== HD =====
+
-
<small> hd 51009, 51022 (51021, 51052). Úprava: hd 51139 </small>
+
-
 
+
-
== Varianta: Slovenská ==
+
-
[[Image: Vyplacene nahrady.png|right]]
+
-
S ohledem na požadavek dokladovat vyplacené náhrady mzdy zaměstnancům v období pandemie koronaviru, které budou použity pro účely žádosti o příspěvek od státu na udržení zaměstnanosti, byla vytvořena tato sestava. <small>Byla zpracována jako první v pořadí, dříve než česká (dříve byly známy vstupní požadavky).</small>
+
-
 
+
-
* ''Varianta'': Slovenská
+
-
 
+
-
Sestava vychází primárně z požadavků definovaných slovenským Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, jenž zveřejnilo požadovaný formát na stránce:[http://www.pomahameludom.sk www.pomahameludom.sk] .
+
-
Nicméně je použitelná i v českém legislativním prostředí.
+
-
 
+
-
 
+
-
'''Poznámka:''' ''Pro výše uvedené účely lze využít i sestavu [[Refundace]], kde lze vyplacené mzdové položky vyjet v trochu odlišném členění, v detailu po jednotlivých kódech a s údaji o odvedeném sociálním a zdravotním pojištění za zaměstnavatele z vyplacené částky náhrady.''
+
-
 
+
-
 
+
-
Nejprve je nutno '''vybrat mzdovou položku''', na kterou firma vyplácí náhrady mzdy (lze označit i více položek).
+
-
 
+
-
V sestavě jsou uvedeni zaměstnanci, kterým byla v daném období vybraná položka náhrady vyplacena.
+
-
Bude uveden vždy součet za daný pracovní poměr zaměstnance.
+
-
Uvádí se zaměstnanci pouze na hlavním či vedlejším (souběžném) pracovním poměru (nikoliv dohody a externisti).
+
-
Sestava neozmezuje zaměsnance dle data nástupu či výstupu, nicméně lze zaměstnance standardním způsobem filtrovat.
+
-
 
+
-
Sestava se vytváří vždy za konkrétní vybrané období.
+
-
 
+
-
Sestava obsahuje:
+
-
* evidenční údaje
+
-
* číslo pracovního poměru
+
-
* rodné číslo
+
-
* vyměřovací základ na sociální pojištění
+
-
* průměr pro pracovně právní účely, platný v dané období
+
-
* hodiny, které byly na vybraných mzdových položkách zadány
+
-
* částka celkem za vybrané kódy na daném pracovním poměru zaměstnance
+
-
* datum nástupu
+
-
 
+
-
 
+
-
Na závěr je ještě uveden počet zaměstnanců v sestavě a součtové položky hodin a částek.
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
'''Informace pro slovenské legislativní prostředí'''
+
-
 
+
-
Vzhledem k tomu, že MPSVaR zveřejnilo konkrétní Výkaz pre priznanie finančného príspevku ve formátě xlsx a ods, který má ovšem nezveřejněné výpočtové vzorce, lze z této sestavy Vyplacených náhrad údaje jednoduše do Výkazu zkopírovat.
+
-
 
+
-
Postup načtení dat do Výkazu:
+
-
* Vytvořte požadovanou sestavu
+
-
* Pomocí standardního filtru případně omezte zaměstnance dle data nástupu (např.datum nástupu menší nebo roven 1.3.2020 - nutno zadat dle aktuálních pravidel!)
+
-
* Klikněte do sestavy a klávesovou zkratkou CTRL-D načtete data do clipboardu
+
-
* Otevřete v aplikaci Excel či obdobné nový sešit a vložte data ze sestavy (obvykle CTRL-V)
+
-
* Pořadí sloupců je dle aktuálního Výkazu, proto je možno data označit od Příjmení a ž po částku za vybrané záznamy (obvykle se stisknutou klávesou Shift a pomocí levého tlačítka myši)
+
-
* Vybraná data zkopírujte opět do clipboardu obvykle klávesovou zkratkou CTRL-C
+
-
* Otevřete originální Výkaz, klikněte na první volný řádek do položky Priezvisku a vložte data (klávesová zkratka CTRL-V).
+
-
* Doplňte identifikační údaje vaší organizace, výkaz uložte a odešlete na požadovanou adresu
+
== Odkazy ==
== Odkazy ==
Řádka 109: Řádka 13:
* [http://https://www.mpsv.cz/antivirus https://www.mpsv.cz/antivirus]
* [http://https://www.mpsv.cz/antivirus https://www.mpsv.cz/antivirus]
* [http://www.pomahameludom.sk www.pomahameludom.sk]
* [http://www.pomahameludom.sk www.pomahameludom.sk]
 +
* [[Legislativa 06/2020]]

Aktuální verze z 30. 6. 2020, 09:18

Vyplacené náhrady (sestava)
Menu: Sestavy > Mzdové sestavy > Vyplacené náhrady

Vyplacené náhrady (Antivirus A, B)

Antivirus C

Odkazy

Osobní nástroje