Varovná hlášení

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 66: Řádka 66:
|align=right|36||align=right|<div id="44">44</div>|| '''[[#44a|Kontrola trvání prac.poměrů na dobu určitou]] '''||[[Pracovní poměr]]||<small>ano</small>||<!--
|align=right|36||align=right|<div id="44">44</div>|| '''[[#44a|Kontrola trvání prac.poměrů na dobu určitou]] '''||[[Pracovní poměr]]||<small>ano</small>||<!--
w_pomer_misto_zam|| -->
w_pomer_misto_zam|| -->
 +
|-
 +
| || || '''Nástupy a výstupy cizinců''' || || ||
|-
|-
|align=right|39||align=right|40|| '''Zahájení prac.pom.- údaje o prac. místu '''||[[Pracovní poměr]]||<small></small>||<!--
|align=right|39||align=right|40|| '''Zahájení prac.pom.- údaje o prac. místu '''||[[Pracovní poměr]]||<small></small>||<!--

Aktuální verze z 29. 7. 2020, 12:49

Varovná hlášení je agenda pro nastavení a zpracování upozornění uživatele na vybrané události. Menu: Pomůcky – Varovná hlášení

Zobrazuje seznam hlášení o důležitých evidenčních změnách v aktuálním měsíci. Většina varovných hlášení je spjata s nějakou událostí definovanou určitým datem. Proto je u většiny hlášení možno nastavit upozornění o určitý počet dní dříve (vložit číslo do pole +dny z obd.následujících). Nastavení varovných hlášení se ukládá automaticky lokálně na PC uživatele - tj. každý uživatel má své nastavení (jiné např. potřebuje mzdová účetní, jiné personalistka).

Obsah

Nastavení

Automatické spuštění

  • Ne - varovné hlášení se spouští pouze volbou z menu aplikace.
  • Denně - znamená, že hlášení se spustí automaticky při každém prvním spuštění aplikace každý nový den.
  • Měsíčně - hlášení se samo spustí při prvním novém spuštění aplikace po ukončení zpracovávaného měsíce.

Volitelný seznam druhů upozornění

  • uživatel si kliknutím do pole Zobrazit na každém řádku seznamu volí (zatrhne), který druh hlášení požaduje v sestavě. Plus doplní hodnotu počtu dnů.

Nastavení se ukládá každému uživateli zvlášť na jeho počítači.

V případě databáze s více IČ se

nastavení ukládá pro každé IČ zvlášť, když je uživatel přihlášen k jednomu podniku
nebo k IČ hlavního podniku u přihlášení na všechny podniky.

Pokud si uživatel mění podniky pomocí volby Evidence>Přepnout podnik, nedojde k automatickému spuštění varovných hlášení (je vždy nutné znovu spustit aplikaci).

Načtení sestavy

Po kliknutí na tlačítko Načíst sestavu nebo po automatickém spuštění systémem se načítají jednotlivé řádky sestavy, se kterou lze dále pracovat s použitím standardních nástrojů aplikace.

V sestavě jsou navíc zobrazovány i úkoly zaznamenané v agendě Úkoly.

Seznam varovných hlášení

Vysvětlivky

Pořadí ... pořadí zobrazení
Id ... interní id (programový script)
Bez dnů ... hlášení, u něhož se nenastavuje počet dnů předem
Spec. ... zákaznická specialita

Pořadí
Id
Název
Skupina
Bez dnů
Spec.
10
0
Nástupy - os. údajeOsobní údaje
20
1
Kontrola navedení prac. poměruPracovní poměrano
30
2
Výstupy - os. údajeOsobní údaje
32
50
Vystupující zaměstnanci se závazkem Osobní údaje
33
53
Vystupující zaměstnanci s exekucíPlatby
3454 Nový prac.pom.- zaměstnanec s exekucí Platbyanoano
35
33
Kontrola dat.nást/výst. k poměrům, dohodámOsobní údajeano
36
44
Kontrola trvání prac.poměrů na dobu určitou Pracovní poměrano
Nástupy a výstupy cizinců
3940 Zahájení prac.pom.- údaje o prac. místu Pracovní poměr
40
3
Zahájení prac.pom.- údaje o prac. místuPracovní poměr
50
4
Ukončení zkušební dobyPracovní poměr
60
15
Ukončení termínu předpokládaného odchodu Pracovní poměrano
70
8
Ukončení platnosti prac. místaPopisy pracovních místano
75
32
Ukončení platnosti pracovního povoleníEvidence zaměstnanců
7636 Ukončení povolení k pobytu Evidence zaměstnanců
7755 Ukončení platnosti OP, pasu Osobní údaje
80
5
Odchod do mimoevid. stavuNepřítomnosti
90
6
Návrat z mimoevid. stavuNepřítomnosti
100
17
Ukončení placené MDNepřítomnosti
110
9
MD + nepřítomnost přesahující 3 roky Nepřítomnosti
111
45
MD + nepřítomnost přesahující 4 roky Nepřítomnosti
116
23
Odchod do důchodu - chybí datum ukončení PP Pracovní poměr
11724 Neprovedené hodnocení Hodnoceníano
11834 Neplacené volno delší než 6 měsíců Nepřítomnostiano
12010 Vyjimka na vzdělání Služební poměryano
13011 Pověření do funkce Služební poměryano
14012 Propůjčení hodnosti Služební poměryano
15013 Povýšení z výsluhy Služební poměryano
15541 Změny hmotné zodpovědnosti u SP, OZ Hmotná odpovědnostano
160
7
Vyčerpaná řádná dovolená Pracovní poměrano
170
16
Není stanoven průměr na dovolenou Pracovní poměrano
180
19
Není stanoven průměr na nemocenskou Pracovní poměrano
190
14
Děti - končí datum slevy Rodinní příslušníci
193
42
Studenti - končí škola Evidence zaměstnanců
194
49
Studenti - kontrola věku 26 let Mzdové údaje
200
18
Podpůrčí doba přesáhne 270 dní Nepřítomnosti
20352 Pracovní naschopnost delší než 6 týdnů Nepřítomnostiano
205
31
Prac.neschopnosti po výstupu (v ochranné lhůtě) Nepřítomnostiano
20639 Prac.neschopnosti ukončené v ochranné lhůtě Nepřítomnostiano
21020 Končí platnost osvědčení Vzdělávání
22021 Končí platnost lékařské prohlídky-Nástup Lékařská evidence
22125 Končí platnost lékařské prohlídky-Ostatní Lékařská evidence
22226 Končí platnost lékařské prohlídky-Výstup Lékařská evidence
23027 Rozhodnutí ovlivňující aktuální měsíc Rozhodnutíanoano
24028 Není zadáno pracovní místo Pracovní poměrano
250
29
Kontrola legislativních parametrů pro mzdy Legislativaano
26030 Kontrola zadané výplaty na účet Platbyano
27035 Konec souhlasu uchazeče s evidencí Uchazeči
28037 Nevyčerpaná ŘD z minulého roku Pracovní poměrano
29038 Vyplnit CED CEDanoano
30043 Rozdíl v číselnících středisek Číselníkyano
31046 Konec individuálního plánu vzdělávání Vzdělávání
32047 Změna hodinového úvazku pracovního poměru Pracovní poměrano
33048 Absence delší než 6 měsíců Nepřítomnostianoano
340
51
Posledně přijaté dokumenty (7dní zpět) Dokumenty

Popis varovných hlášení

Id
Název
Skupina
Popis
0
Nástupy - os. údaje
Osobní údaje Vyhledávají se zaměstnanci, kteří mají datum nástupu (agenda Osobní údaje) v aktuálním období + nastavené dny navíc.
1
Kontrola navedení prac.poměru
Pracovní poměry Vyhledávají se zaměstnanci stejně jako v id=0 a u každého se provádí kontrola, zda existuje záznam v agendě Pracovní poměry.
2
Výstupy - os. údaje
Osobní údaje Vyhledávají se zaměstnanci, kteří mají datum výstupu (agenda Osobní údaje) v aktuálním období + nastavené dny navíc. Do sestavy se vypisuje druh končícího poměru.
50
Vystupující zaměstnanci se závazkem
Osobní údaje Závazky
53
Vystupující zaměstnanci s exekucí/v insolvenci
Osobní údaje  : Varianta 1: Vystupující zaměstnanci s exekucí/v insolvenci ... pokud zákazník má přístupný modul Insolvence : Varianta 2: Vystupující zaměstnanci s exekucí ... pokud zákazník nemá přístupný modul Insolvence. U zaměstnanců, kteří mají zaznamenán výstup v agendě Osobní údaje v aktuálním období (nebo v nastaveném prodloužení čas.intervalu), se touto funkcí vyhledávají aktivní srážky s algoritmem 100-119 (tj."exekuce") a případně probíhá i hledání v databázové tabulce občanů v insolvenci.
3
Ukončení prac.pom.- údaje o prac. místu
Pracovní poměry Vyhledávají se zaměstnanci, kteří mají datum ukončení poměru (agenda Pracovní poměr) v aktuálním období + nastavené dny navíc. Do sestavy se vypisuje číslo a název prac.místa a název profese (pokud je přiřazena k prac.místu). Hlášení: Příjmení a jméno zaměstnance a k tomu text - Uvolněné prac.místo: .../profese: ...
4
Ukončení zkušební doby
Pracovní poměry Vyhledávají se zaměstnanci, kteří mají datum zkušební doby (agenda Pracovní poměr) v aktuálním období + nastavené dny navíc.
5
Odchod do mimoevid.stavu
Nepřítomnosti V agendě Nepřítomnosti - mimoevidenčních stavech vyhledává ty zaměstnance, kteří mají datum začátku nepřítomnosti v aktuálním období + nastavené dny navíc (vyhledávají se kódy 510, 551, 852).
6
Návrat z mimoevid.stavu
Nepřítomnosti V agendě Nepřítomnosti - mimoevidenčních stavech vyhledává ty zaměstnance, kteří mají datum ukončení nepřítomnosti v aktuálním období + nastavené dny navíc (vyhledávají se kódy 510, 551, 852).
7
Vyčerpaná ŘD
Pracovní poměry Načítá k prvnímu dni aktuálního období nárok na dovolenou + zůstatek dovolené z min.roku (přičte i mimořádnou dovolenou). Pak odečte dny čerpané a krácené dovolené. Zobrazí se ti zaměstnanci, kterým již nezbývá ani jeden den dovolené.
9
MD+nepřítomnost přesahující 3 roky
Nepřítomnosti Viz MD+nepřítomnost přesahující 4 roky.
45
MD+nepřítomnost přesahující 4 roky
Nepřítomnosti Obě funkce jsou podloženy jedním programovým scriptem, ve kterém se provádí přibližně následující postup:- stanoví se sledované období (SO): konečné datum je první den následujícího období, počáteční datum je o 3 nebo 4 roky před konečným (případně se posouvá o uživatelsky nastavený počet dní)- z tabulky absencí se vyhledávají záznamy o placené MD (mzd.pol 852), které mají počátek před začátkem SO - přihlíží se k přístupovým právům na os.čísla. Pro takto vyhledaná os.čísla se zjišťuje, zda mají uložen navazující záznam nepřítomnosti, která je mimoevidenčním stavem, začíná nejpozději 50 dní po ukončení 852 (zjevně jde o zahrnutí možnosti čerpání ŘD)- pokud je takováto nepřítomnost nalezena a překračuje horní hranici SO, doplní se do sestavy řádek s upozorněním.
14
Děti - končí datum slevy
Rodinní příslušníci Z agendy Rodinní příslušníci vybírá děti, kterým spadá datum položky daňové zvýhodnění od prvního k poslednímu dnu akt.období + nastavené dny navíc.
15
Ukončení termínu předpokládaného odchodu
Pracovní poměry Kontroluje datum plánovaného odchodu, zda končí v aktuálním období + nastavené dny navíc. Pokud ještě existuje platný prac.poměr, doplní řádek do var.hlášení.
16
Není stanoven průměr na dovolenou
Pracovní poměry Prochází v platných prac.poměrech částky průměrů pro p.p.účely. Pokud nejsou vyplněny, nebo jsou nulové (bez ohledu na druh poměru), doplní řádek do var.hlášení.
17
Ukončení placené MD
Nepřítomnosti V agendě Nepřítomnosti vyhledává ty zaměstnance s kódem 852, kteří mají datum konce nepřítomnosti v aktuálním období + nastavené dny navíc. Zjišťuje navíc, zda je pořízen záznam o navazující neplacené MD a informuje varovným hlášením.
18
Podpůrčí doba přesáhne 270 dní
Nepřítomnosti Z agendy Nepřítomnosti načítá zaměstnance, kteří mají končící prac,neschopnost v aktuálním období + nastavené dny navíc. Zpětně jim určuje čerpanou podpůrčí dobu a kontroluje, zda nepřekročí limit 270 dnů (u důchodců 84 dnů).
19
Není stanoven průměr na nemocenskou
Pracovní poměry Analogicky jako u č.16 kontroluje existenci průměru na nem.dávky.
42
Studenti-končí škola
Osobní údaje Hlídání datumu ukončení školy z agendy Studenti.
49
Studenti – kontrola věku 26 let
Mzdové údaje Kontrola věku 26 let zaměstnanců - studentů (agenda Mzdové údaje, pole Student)
22
Studenti – kontrola věku 26 let
Mzdové údaje Kontrola věku 26 let zaměstnanců - studentů (agenda Mzdové údaje, pole Student)
23
Odchod do důchodu - chybí datum ukončení PP
Osobní údaje Z agendy Osobní údaje načítá důchodový věk a z něj se určí datum odchodu do důchodu. Z toho se vypočte kontrolní datum, které je o 30 dní dříve. Pokud důchodový věk spadá do akt.období + nastavené dny navíc, kontroluje se, zda mají ukončení pracovní poměry, které začaly před kontrolním datumem.
31
Prac.neschopnosti po výstupu (v ochranné lhůtě)
Pracovní poměry Prochází se zaměstnanci, kteří mají naveden výstup nejpozději poslední den akt.období. U nich se hledá prac.neschopnost, která má začátek po datumu výstupu a končí v aktuálním období (nebo nemá datum ukončení).
32
Ukončení platnosti prac.povolení
Evidence zaměstnanců Prochází se zaměstnanci, kteří jsou k 1.dni akt.období zaměstnáni a k poslednímu dnu období + nastavené dny navíc jim vyprší datum platnosti prac.povolení (agenda Pracovní povolení).
33
Kontrola dat.nást/výst. k poměrům a dohodám
Pracovní poměry U aktivních zaměstnanců k prvnímu dnu akt.období se provádí křížová kontrola datumu nástupu a výstupu (agenda Osobní údaje) a data zahájení a ukončení prac.poměru (agenda Pracovní poměry). Do varovných hlášení se dostanou zaměstnanci, kteří mají časově definovaný pracovní poměr mimo interval z osobních údajů.
44
Kontrola trvání prac.poměrů na dobu určitou
Pracovní poměry Vzhledem k aktuálnímu poměru vyhledává datum počátku prvního poměru v rámci posledních 2 let, který byl hlavní nebo vedlejší a zároveň byl na dobu určitou (druhy poměru: 1,2,3, doba úvazku: 2,3,4). Pokud je mezi poměry doba nad 6 měsíců, hledání se ukončí. Od datumu zahájení prvního poměru se stanoví lhůta 2 let a kontroluje se její dodržení u aktuálního poměru. Pokud tento nemá vyplněno datum ukončení, kontrola se provede k poslednímu dni akt.období. Kontrolní funkce se spouští při jakékoliv editaci v agendách "Prac.místo" a "Prac.poměr" a rovněž v nově doplněné funkci varovných hlášení : "Kontrola trvání prac.poměrů na dobu určitou". Ve varovných hlášeních se v případě nalezení objeví u zaměstnance text: Překročena hranice 24 měs. pro PP na dobu určitou. Změna - legislativa od 1.1.2012. Funkce pro kontrolu prac. poměrů na dobu určitou byla upravena podle nového znění ZP §39 - nyní se provádí kontrola hlavních a vedlejších poměrů podle pravidla 3x3 (výchozí datum je 1.1.2012 - starší poměry nejsou posuzovány). Hlášení je generováno pouze v období, ve kterém dochází ke změně datumu ukončení prac.poměru nebo ke vzniku dalšího záznamu.
51
Posledně přijaté dokumenty (7 dní zpět)
Dokumenty Kontroluje agendu Přijaté dokumenty a hodnotu data v poli "den přijetí". Pokud je tento den do 7 dnů vzhledem k aktuálnímu datu na počítači, záznam se objeví ve varovném hlášení.
29
Kontrola legislativních parametrů pro mzdy
Legislativa Kontrola legislativních parametrů pro mzdy (zkontroluje cca 12 základních a 22 rozšiřujících parametrů; kontrola se vztahuje k aktuálnímu období. Funkce "zná" i dřívější hodnoty, celkem od ledna 2002 do současnosti). Novější funkce: Nastavení legislativních parametrů.

Ostatní

  • Načtení z agendy úkolů

Tato funkce probíhá vždy - uživatel tedy nemůže nastavit její spuštění. Zobrazuje dosud nesplněné úkoly patřící přihlášenému uživateli, které mají zadán termín do nastaveného období. Přihlíží se i k předstihu, který je možné zadávat v úkolech. U takovýchto záznamů nejsou vyplněny sloupce Kmenové středisko, Osobní číslo a ve sloupci Zaměstnanec je zobrazeno ÚKOL ID = XX , kde XX je pořadové číslo. Úkoly

  • 22-Odchod do důchodu do 2 let-předstihové řízení – Zrušeno v r. 2009

Z agendy Osobní údaje načítá důchodový věk a rodné číslo zaměstnance. Stanoví se věková hranice snížením důch. věku o 2 roky a přihlédnutím k nastaveným dnům navíc. Pokud se v nastaveném čas.intervalu dosáhne věkové hranice, doplní se do var.hlášení. Pozn: do sestavy se již nenačítají záznamy, které mají vyplněné pole "Důchod od". Takže uživatel může vyplnit toto pole tam, kde již proběhlo přestihové řízení a tyto záznamy se již nedostávají do var.hlášení.

  • Ukončení platnosti příplatku - zákaznické varovné hlášení - výstupem jsou zaměstnanci, kterým v agendě příplatků končí v nastaveném časovém intervalu (tj. aktuální období plus dny předstihu) platnost zapsaného příplatku a nemají navazující záznam. Kontrolují se všechny druhy příplatků s časovou platností. V popisu hlášení je v těchto případech uváděn tento text:

Platnost příplatku XXX končí. (místo XXX se uvede mzdová položka)

Odkazy


Osobní nástroje