Více pracovních poměrů nebo nástupů

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Petrm (diskuse | příspěvky)
(Založena nová stránka: ''Více pracovních poměrů nebo nástupů'' u jednoho zaměstnance. [[Image: Soubezny pracovni pomer-Priklad.png|right|thumb|890px|Příklad více pracovních poměrů - …)

Aktuální verze z 20. 5. 2020, 13:34

Více pracovních poměrů nebo nástupů u jednoho zaměstnance.

Příklad více pracovních poměrů - souběžný pracovní poměr DPP k hlavnímu pracovnímu poměru

Obsah

Evidence

Duplicita záznamů o zaměstnanci v agendě

Evidence zaměstnanců

by měla být ojedinělá, spíše výjimečná.

Pracovní poměry

Duplicita záznamů v agendě

Pracovní poměry

je již častější (víceméně obvyklý) případ.

Je potřeba si uvědomit, že z hlediska historie je nežádoucí "přepisování" pracovního poměru novými údaji - o novém pracovním poměru. Důvody:

- Mzdový list
- ELDP,

které uvádí data za každý pracovní poměr samostatně. Pokud by např. k přepsání došlo v rámci jednoho kalendářního roku, smíchání dat bude naprosté.

Souběžný pracovní poměr

Ke stávajícímu pracovnímu poměru (např. Druh pracovního poměru = Hlavní pracovní poměr) je sjednán další pracovní poměr (např. Druh pracovního poměru = DPP, nebo DPČ).

Běžný případ, ke komplikacím při zadání obvykle nedochází.

Nástup po delší prodlevě

Původní pracovní poměr byl ukončen před prvním dnem minulého období zpracování mezd.

Běžný případ, nekomplikovaný.

  1. Původní pracovní poměr je již (dávno) ukončen.
  2. Evidence zaměstnanců - datum výstupu je vymazáno, datum nástupu buď změněno na novou hodnotu, nebo ponecháno s původní.
  3. Založen nový pracovní poměr (s datem začátku buď v aktuálním, nebo v budoucím období).

Navazující pracovní poměr

Běžný případ, nekomplikovaný.

Ukončení a nový nástup jsou blízko sebe

Například původní pracovní poměr končí v aktuálním, nebo budoucím období zpracování mezd.
Problémové případy. V případě požadavku na současné zadání nového pracovního poměru může v těchto případech docházet ke vzájemným kolizím.

Příklad

Pokud zaměstnanec končí prac.poměr 31.12. a od 3.1. má nový nástup, personalista tato data nemůže zadat na začátku ledna, kdy se ještě zpracovávají mzdy za prosinec (zaměstnanec by např. nedostal daňovou slevu za prosinec, pokud by v agendě Osobní údaje bylo zadáno Datum nástupu = 3.1.), musí buď počkat, anebo zadat je následovně. V Evidenci zaměstnanců smazat hodnotu Datum výstupu, pak založit nový pracovní poměr od 3.1. Je možno vystavit dokument Pracovní smlouva s datem "nástupu" od 3.1. Pak ale musí být opraven výstup v Evidenci zaměstnanců na původní hodnotu, přepočtena mzda zaměstnance a po měsíční závěrce je nutno revidovat data (Evidence - smazat výstup, zadat datum nástupu 3.1., Prac.poměr - smazat výstup u nového prac.poměru).

Kontrola budoucího nástupu při neukončeném pracovním poměru

Kontrola hlídá situaci, kdy uživatel zadá datum nástupu do následujícího období, přičemž v aktuálním období je platný pracovní poměr, jenž se má vyúčtovat. Systém zobrazí varovné okno s popisem situace. V takovém případě je potřeba změnu v agendě Osobní údaje provést buď až v následujícím období, nebo využít systém budoucích změn.

Pokus o změnu položky Datum nástupu do budoucna v případě, že existuje pracovní poměr aktivní v aktuálním období mzdového zpracování.

Budoucí změna

Je možno využít funkcionalitu Budoucí změny pro položky typu Datum nástupu, Datum výstupu.

Požadavek: Ošetření případů, kdy po budoucí změně datumu nástupu (datumu zahájení poměru) zůstane v evidenci původní datum výstupu (ukončení poměru), který je menší než nový nástup.
Funkce realizující připravené budoucí změny byla rozšířena pro případy, že se má změnit datum nástupu (os.údaje) nebo zahájení prac.poměru. Po zápisu nového datumu se načte stávající datum výstupu (ukončení prac.poměru) a pokud je nižší než nový začátek, zapíše se do něj NULL. Tento druhý provedený krok se zaznamená do tabulky "dbarch". Do standardního archivu změn se nezaznamenává, aby to nemátlo uživatele. Pokud uživatel vloží do budoucích změn i nový údaj o výstupu (ukončení poměru), hodnota NULL je samozřejmě přepsána.

Další příklady

Dobrý den, prosíme o informaci, jak máme řešit následující případy jako budoucí nástupy, přičemž nesmí být narušeno nic, co by se týkalo zpracování aktuálního období (výpočet mezd atd.).

- zaměstnanec ukončil hlavní pracovní poměr k 27.2.2020. Na hlavní pracovní poměr má opět nastoupit 6.3.2020
- zaměstnanec ukončil DPČ (DPP) cizích zaměstnanců 6.3.2020 a 7.3.2020 nastoupil na hlavní pracovní poměr
- zaměstnanec ukončil hlavní pracovní poměr 6.3. a 7.3. nastoupil na DPČ (DPP) cizích zaměstnanců
- zaměstnanec ukončil DPČ (DPP) cizích zaměstnanců 3.3. a 7.3. nastoupil na hlavní pracovní poměr
- zaměstnanec ukončil hlavní pracovní poměr 3.3. a 7.3. nastoupil na DPČ (DPP) cizích zaměstnanců

V současné době tyto případy řešíme tak, že čekáme na uzávěrku měsíce (v těchto případech 2/2020) a teprve pak zadáváme do KS program pracovní poměr, který začíná od následujícího období.

hd 50957

Řešení obdobné jako ve výše uvedeném příkladu. Možno i jiné, ovšem je potřeba posoudit vlivy, které mají jednotlivé hodnoty polí Datum nástupu a výstupu na zpracování především stávajícího (původního) pracovního poměru.

Evidence zaměstnanců, Osobní údaje - tato agenda uvádí společné hodnoty pro zaměstnance (za všechny jeho pracovní poměry).
Mzdové údaje - hodnoty data nástupu a výstupu z agendy Osobní údaje mají vliv např. na správné přiznání daňové slevy nebo na výpočet odpovídající hodnoty minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění (krátí se úměrně dle počtu kalendářních dnů).

Odkazy

Osobní nástroje