Služební cesty - nastavení

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Parametry C/S)
Řádka 25: Řádka 25:
|[[kod_cest_strav (sk.15)]]||Kód mzdové položky, na kterou budou generovány dny na služ. cestách, např. za účelem krácení stravného.
|[[kod_cest_strav (sk.15)]]||Kód mzdové položky, na kterou budou generovány dny na služ. cestách, např. za účelem krácení stravného.
|-
|-
-
|[[VuzSluzSoukPHM (sk.15)]]||Generování náhrady za PHM pro služ.vozidlo určenému vlastníku.
+
|[[VuzSluzSoukPHM (sk.15)]]||Generování náhrady za PHM pro služební vozidlo přidělené zaměstnanci i pro soukromé použití.
|}
|}
Řádka 67: Řádka 67:
| [[mot_voz (sk.3)]] || Kód motorového vozidla
| [[mot_voz (sk.3)]] || Kód motorového vozidla
|}
|}
-
 
== Parametry portál ==
== Parametry portál ==

Verze z 12. 9. 2019, 08:43

Nastavení modulu Služební cesty.

Obsah

Číselníky

Menu: Evidence > Služební cesty > Číselníky
Číselníky pro služební cesty, např. obsahují sjednané sazby stravného, základních náhrad, číselník vozidel.

Parametry C/S

Menu: Natavení > Rozšiřující parametry

Obecné
Parametr Účel
kod_cest_nahr (sk.15)Kód mzdové položky, na kterou se generuje výsledná částka cestovní náhrady.
kod_cest_nahr_n (sk.15)Kód mzdové položky pro částku nad zákonný limit
SC_VAR_SYMB (sk.8)Variabilní symbol v případě odesílání prostřednictvím hromadného příkazu.
slc_zaok_vyuct (sk.15)Nastavení zaokrouhlování výsledné částky (jiné než standardní)
kod_cest_strav (sk.15)Kód mzdové položky, na kterou budou generovány dny na služ. cestách, např. za účelem krácení stravného.
VuzSluzSoukPHM (sk.15)Generování náhrady za PHM pro služební vozidlo přidělené zaměstnanci i pro soukromé použití.


Tuzemské cesty
Parametr Účel
kapesne_t (sk.15)Kapesné - procenta. Zadává se číslo (bez znaku procent) kolik procent ze sazby stravného má činit kapesné.
kapesne_t_sezn (sk.15)Kapesné - výběr procent. Pro výběr z možných hodnot.


Zahraniční cesty
Parametr Účel
MENY_AKT (sk.13)Uvádí, u kterých zahraniční měn bude docházet k aktualizaci denních kurzů.
strav_krac_z* (sk.15)9 parametrů pro krácení pro zahraniční stravné (I, II, III pásmo - snídaně, oběd, večeře), zadává se číslo bez znaku procent.
kapesne (sk.15)Kapesné - procenta. Zadává se číslo (bez znaku procent) kolik procent ze sazby stravného má činit kapesné.
kapesne_sezn (sk.15)Kapesné - výběr procent. Pro výběr z možných hodnot.


MOT.VOZIDLA 1% (výpočet z Evidence vozidel)
Parametr Účel
sc_mot_voz (sk.15)Výpočet částky 1% z ceny firemního vozu přiděleného i pro soukromé účely
mot_voz (sk.3) Kód motorového vozidla

Parametry portál

Vlastnosti pracovních míst

Pro specifické případy jsou stanoveny následující vlastnosti pro popis pracovního místa:

  • 21 - Tuzemské stravné - koeficient - zadává se číslo, kterým se upraví sazba sjednaná, např. 1,15 (=o 15% vyšší sazba)
  • 22 - Tuzemské Kapesné - procento - zadává se číslo, např. 20 (=20% ze sazby stravného)
  • 23 - Zahraniční stravné - koeficient - zadává se číslo, kterým se upraví sazba sjednaná, např. 1,15 (=o 15% vyšší sazba)
  • 24 - Zahraniční Kapesné - procento - zadává se číslo, např. 20 (=20% ze sazby stravného)

Osoby s CZ-ISCO(KZAM) = 11110 - Představitelé zákonodárné a výkonné moci mají automaticky 2,5násobek zahraniční sazby stravného a není nutno toto zadávat přes vlastnost.

Odkazy

Osobní nástroje