Rozpad částky deponované platby

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 22: Řádka 22:
Postup pro odeslání (celé) částky:
Postup pro odeslání (celé) částky:
# Zadat částku (celou k dispozici).
# Zadat částku (celou k dispozici).
-
# Stisknout tlačítko ''Nastavení''.
+
# Stisknout tlačítko ''Uložit''.
# Stisknout tlačítko ''Zavřít''.
# Stisknout tlačítko ''Zavřít''.
# Přepočítat zaměstnance a ověřit.
# Přepočítat zaměstnance a ověřit.

Aktuální verze z 6. 9. 2019, 08:44

Rozpad částky deponované platby - tlačítko s funkcionalitou umožňující rozdělit nastřádané (deponované) částky a odeslat je na různé bankovní účty.

Obsah

Podstata

Běžná funkcionalita pole Deponovat spočívá v tom, že

 • na začátku se zatrhne pole Deponovat
 • v průběhu (měsíců) se deponovaná částka navyšuje
 • na závěr uživatel pole Deponovat odtrhne a výslednou deponovanou částku nechá odeslat na bankovní účet.

Zde popisovaná funkcionalita umožňuje

 • vstoupit do procesu v kterýkoli okamžik (když už je nastřádaná nějaká tedy nenulová částka) a část/všechny nastřádané peníze nechat odeslat na různé bankovní účty.

Funkcionalita

V platbách zaměstnance v editaci přibylo tlačítko deponovat (dříve vedle zatrhávacího pole). Pokud je potřeba rozdělovat deponovanou částku na více plateb, tak se použije uvedené tlačítko. Zobrazí se okno, ve kterém se rozděluje deponovaná částka na odeslání zaměstnanci a přeposlání na jiný účet. Jiný účet se nastavuje ve spodní tabulce. Bankovní spojení se vybírá přes osoby a jim navedené bankovní spojení. Po úpravě rozpadu platby je potřeba znovu provést výpočet zaměstnance. Takto upravené částky se dostanou do běžného hromadného příkazu. Zbytek deponovaných exekucí se odesílá jako dříve, využije se tedy volba Deponované exekuce v hromadném příkaze.

 • Částka pro odeslání zaměstnanci - pokud je zadána hodnota v tomto poli, pak systém vygeneruje formu "doplatku" (db: odmeny) zaměstnanci (příznak ve Zpracování brutto = "m") - srážkovou položku se záporným znaménkem, čímž bude o tuto částku navýšen "zbytek čisté mzdy zaměstnance", standardně mzdová položka 941 (a odešle se do banky na účet zaměstnance).

Předpokládá se, že částka pro odeslání zaměstnanci bude nejvýše ve výši deponovaných částek za minulé měsíce (nelze zapsat vyšší). Jestliže dochází k vypořádání exekuce, může být řešeno tak, že do pole "zbývající částka" bude vložena hodnota 0.

Postup pro odeslání (celé) částky:

 1. Zadat částku (celou k dispozici).
 2. Stisknout tlačítko Uložit.
 3. Stisknout tlačítko Zavřít.
 4. Přepočítat zaměstnance a ověřit.
 5. Zatrhávací pole Deponovat zrušit ("odtrhnout").
 • Jiná bankovní spojení - zadávají se ve spodní části okna. Nezadává se přímo bankovní účet, ale vybírá se tzv. osoba z agendy Obecná evidence osob a její (zvolený) bankovní účet. Pokud není zadána celá dosud deponovaná částka, bude stanovená částka poslána na účet stanovený v tomto okně "Rozpadu", a zbytek na účet vyplněný u dané platby.

Poznámky

 • Důležité je po zadání údajů provést výpočet zaměstnance.
 • Od tohoto okamžiku se v hromadném příkaze ve volbě Deponované exekuce bude načítat zbytek deponované částky (i když pole deponovat nebylo odtrženo).

Příklad

Příklad na rozpad částky deponované platby
V období 08/2017 byla zaměstnanci sražena (deponovaná) částka 3770 Kč, v 09/2017 2719 Kč, celkem 6489 Kč.
Zadání rozpadu v 10/2017.
Pro aktualizaci modých informativních polí (deponované částky) a srážky v aktuálním období je potřeba provést nový výpočet.
Za částku odesílanou zaměstnanci vznikne nový řádek ve Zpracování brutto - s příznakem "m".
Hromadný příkaz načítá (i) (navýšenou) částku na účet zaměstnance a (ii) záznam na jiný bankovní účet.
Hromadný příkaz ve volbě Deponované exekuce načítá záznam, i když ještě nebylo ukončeno Deponovat.
Obsah tabulky (DB: platby_rozpad ) uchovávající informace o rozpadu.

Odkazy

 • Platby
 • hd 34811
 • DB: platby_rozpad
Osobní nástroje