Pravd prum (sk.2)

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 24: Řádka 24:
u - jako "t", jen upraven na skutečný úvazek.  
u - jako "t", jen upraven na skutečný úvazek.  
|}
|}
 +
 +
* '''Hodnota ''1'' '''
 +
<small>
 +
Pravděpodobný průměr při vícekvartálové odměně a změně úvazku v průběhu rozhodného období <br>
 +
(Výpočet pravděpodobného průměru pro dovolené v případě, kdy zaměstnanec má změnu úvazku v průběhu rozhodného období (kvartálů) a zároveň na kvartál připadá část vícekvartálové odměny. V takovém případě se koeficient pro úpravu vícekvartálové odměny počítá dle skutečného úvazku v jednotlivých měsících kvartálu.)
 +
</small>
* '''Hodnota ''t'' nebo ''u'' '''
* '''Hodnota ''t'' nebo ''u'' '''

Verze z 29. 7. 2020, 12:42

pravd_prum (sk.2) je parametr parametr určující stanovení pravděpodobného průměru pro p.p.účely při závěrce kvartálu v případě, že zaměstnanec neodpracuje 21 dnů.

Funkcionalita

Kód pravd_prum
Název Nastavení výpočtu pravděpodobného průměru pro prac.právní účely
Rozsah 0 - průměr se nastaví na nula, je nutno jej následně zadat ručně

1 - ze skutečného příjmu a odpracované doby (alá trvalý průměr)
t - průměr z tarifu a os.hodnocení (příplatky u rozpočtovek)
u - jako "t", jen upraven na skutečný úvazek

Popis Nastavení výpočtu pravděpodobného průměru pro prac.právní účely v případě, kdy zaměstnanec v rozhodném období neodpracuje alespoň 21 dnů.

1 - implicitní nastavení, kdy se pravděpodobný průměr stanoví z příjmů, které skutečně v daném období dosáhl
0 - průměr se nastaví na 0, tzn. systém v případě použití průměru pro p.p. účely upozorní, že nebyl stanoven a uživatel jej musí ručně doplnit.
t - průměr se spočítá z navedeného tarifu + os.hodnocení, u rozpočtových organizací ještě z příplatku za vedení a příplatku zvláštního. V případě měsíční mzdy se upravuje dle zákonného úvazku.
u - jako "t", jen upraven na skutečný úvazek.

  • Hodnota 1

Pravděpodobný průměr při vícekvartálové odměně a změně úvazku v průběhu rozhodného období
(Výpočet pravděpodobného průměru pro dovolené v případě, kdy zaměstnanec má změnu úvazku v průběhu rozhodného období (kvartálů) a zároveň na kvartál připadá část vícekvartálové odměny. V takovém případě se koeficient pro úpravu vícekvartálové odměny počítá dle skutečného úvazku v jednotlivých měsících kvartálu.)

  • Hodnota t nebo u

(Hodnota "t" se předpokládá převážně jen u rozpočtových organizací (typ_org (sk.12)).

Výpočet u měsíčních mezd je následovný:
1. Jako pravděpodobný rozhodný příjem se bere:

- tarif z agendy Pracovní poměr
- příp. osobní hodnocení
- u rozpočtových organizací: navedené příplatky zvláštní a za vedení
- případné jiné příplatky v agendě Příplatky s číslem algoritmu 10 (specifické případy).

2. Hodiny rozhodného období se stanoví takto: zákonný či hodinový úvazek(dle varianty "t" či "u") krát průměrný počet prac.dnů v měsíci (rozš.parametr PRUM_DNY_ROK=21.74).

3. Průměr se stanoví jako podíl bodu 1 a bodu 2.

Pozor, v případě zkrácených úvazků překontrolujte stanovenou hodnotu a případně změňta nastavení tohoto parametru.

V případě hodinové mzdy se sečte hodnota v tarifu a osobního hodnocení a vynásobí se průměrným počtem prac.dnů v měsíci.

Nakonec se nastaví indikace trvání průměru na 1-pravděpodobný průměr.

Komentář

Zákoník práce § 355 (stav r. 2018 a dříve)

(1) Jestliže zaměstnanec v rozhodném období neodpracoval alespoň 21 dnů, použije se pravděpodobný výdělek.

(2) Pravděpodobný výdělek zjistí zaměstnavatel z hrubé mzdy nebo platu, které zaměstnanec dosáhl od počátku rozhodného období, popřípadě z hrubé mzdy nebo platu, které by zřejmě dosáhl; přitom se přihlédne zejména k obvyklé výši jednotlivých složek mzdy nebo platu zaměstnance nebo ke mzdě nebo platu zaměstnanců vykonávajících stejnou práci nebo práci stejné hodnoty.

Odkazy

Osobní nástroje