Průměr ppú v úrovni zaručené mzdy (Legislativa 07/2020)

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 3: Řádka 3:
== Legislativa ==
== Legislativa ==
* [[Zákoník práce (změny od 30.7.2020)]]
* [[Zákoník práce (změny od 30.7.2020)]]
-
 
+
<i>
Společná ustanovení o průměrném výdělku
Společná ustanovení o průměrném výdělku
§ 357
§ 357
Řádka 10: Řádka 10:
(2) U zaměstnance, u kterého došlo ke změně pracovní smlouvy z důvodu ohrožení nemocí z povolání nebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice a u něhož byla nemoc z povolání zjištěna až po této změně, se vychází při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku z průměrného výdělku zjištěného naposled před změnou pracovní smlouvy, pokud to je pro zaměstnance výhodnější.
(2) U zaměstnance, u kterého došlo ke změně pracovní smlouvy z důvodu ohrožení nemocí z povolání nebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice a u něhož byla nemoc z povolání zjištěna až po této změně, se vychází při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku z průměrného výdělku zjištěného naposled před změnou pracovní smlouvy, pokud to je pro zaměstnance výhodnější.
-
 
+
</i>
== Aplikace ==
== Aplikace ==
Řádka 31: Řádka 31:
* [[Zákoník práce (změny od 30.7.2020)]]
* [[Zákoník práce (změny od 30.7.2020)]]
* [[Zaručená mzda]]
* [[Zaručená mzda]]
-
* <small>hd 52318 </small>
+
* <small>hd 52318 a Oznámení
 +
Byla provedena požadovaná úprava hlídání průměrného výdělku vzhledem k zaručené mzdě. Tato úprava se týká pouze legislativy CZ a je funkční od období 7/2020. Nově tedy:
 +
 
 +
: 1) Aktivace se provádí pomocí již existujícího parametru 'stup_nar_prace' ze skupiny '5 - Mzdy - výpočet'.
 +
: 2) Pokud bude parametr nastaven na hodnotu 'n - Nebudou se hlídat "Zaručená mzda (ČR)/minimální mzdové nároky (SR)".' není funkcionalita aktivována a zpracování brutto funguje jako doposud.
 +
: 3) Pokud bude parametr nastaven na hodnotu 'o - Nedodržení nároku při výpočtu mzdy se zobrazí v samostatném okně.' nebo 't - Nedodržení nároku při výpočtu mzdy se pouze zobrazí v "Komentáři k výpočtům".', pak se porovná zjištěná sazba se zaručené mzdy a aktuální průměr pro PPÚ zaměstnance. Pokud je průměr pro PPÚ nižší, systém na tuto skutečnost upozorní varováním.
 +
: 4) Pokud bude parametr nastaven na hodnotu 'a - Budou se hlídat "Zaručená mzda (ČR)/minimální mzdové nároky (SR)".', pak v případě použití mzdové položky s číslem algoritmu -3xxx, 7, 9, 77 nebo 3xxx (výčet algoritmu je platný k 30.7.2020) je provedena kontrola, zda použitý průměr pro PPÚ je alespoň roven sazbě určené ze zaručené mzdy. Pokud tomu tak není, uživatel je na tuto skutečnost upozorněn. Pro výpočet částky je použita sazba ze zaručené mzdy.
 +
: 5) Zaručená mzda se pro zaměstnance určí tak, že se zjistí v popisu pracovních míst hodnota atributu '94 - Stupeň náročnosti práce' u pracovního místa zaměstnance a hodnota se načte z číselníku stupňů náročnosti práce.
 +
</small>

Verze z 29. 7. 2020, 08:39

Průměr ppú v úrovni zaručené mzdy (Legislativa 07/2020)

Legislativa

Společná ustanovení o průměrném výdělku § 357

(1) Jestliže je průměrný výdělek zaměstnance nižší než minimální mzda (§ 111) nebo příslušná nejnižší úroveň zaručené mzdy (§ 112), na kterou by zaměstnanci vzniklo právo v kalendářním měsíci, v němž vznikla potřeba průměrný výdělek uplatnit, zvýší se průměrný výdělek na výši odpovídající této minimální mzdě nebo příslušné nejnižší úrovni zaručené mzdy; to platí také při uplatnění pravděpodobného výdělku (§ 355).

(2) U zaměstnance, u kterého došlo ke změně pracovní smlouvy z důvodu ohrožení nemocí z povolání nebo pro dosažení nejvyšší přípustné expozice a u něhož byla nemoc z povolání zjištěna až po této změně, se vychází při výpočtu náhrady za ztrátu na výdělku z průměrného výdělku zjištěného naposled před změnou pracovní smlouvy, pokud to je pro zaměstnance výhodnější.

Aplikace

Dopočet do min.mzdy - kontrola průměru ppú (příklad)
06/2020
07/2020

Výpočet. Zaměstnankyně a zaměstnanec jsou zařazeni do 5. skupiny prací, což pro rok 2020 představuje zaručenou mzdu ve výši 129,70 Kč/hod, a mají nastavený úvazek 7,5 hod. Minimální mzda pro r.2020 je ve výši 87,30 Kč/hod.

Sazba min. zaručené mzdy = 129,70 * 8/7,5 = 138,34
Sazba min. zaruč. ppú (06/2020) = 87,30 * 8/7,5 = 93,12
Sazba min. zaruč. ppú (07/2020) = 138,34

Odkazy

Byla provedena požadovaná úprava hlídání průměrného výdělku vzhledem k zaručené mzdě. Tato úprava se týká pouze legislativy CZ a je funkční od období 7/2020. Nově tedy:

1) Aktivace se provádí pomocí již existujícího parametru 'stup_nar_prace' ze skupiny '5 - Mzdy - výpočet'.
2) Pokud bude parametr nastaven na hodnotu 'n - Nebudou se hlídat "Zaručená mzda (ČR)/minimální mzdové nároky (SR)".' není funkcionalita aktivována a zpracování brutto funguje jako doposud.
3) Pokud bude parametr nastaven na hodnotu 'o - Nedodržení nároku při výpočtu mzdy se zobrazí v samostatném okně.' nebo 't - Nedodržení nároku při výpočtu mzdy se pouze zobrazí v "Komentáři k výpočtům".', pak se porovná zjištěná sazba se zaručené mzdy a aktuální průměr pro PPÚ zaměstnance. Pokud je průměr pro PPÚ nižší, systém na tuto skutečnost upozorní varováním.
4) Pokud bude parametr nastaven na hodnotu 'a - Budou se hlídat "Zaručená mzda (ČR)/minimální mzdové nároky (SR)".', pak v případě použití mzdové položky s číslem algoritmu -3xxx, 7, 9, 77 nebo 3xxx (výčet algoritmu je platný k 30.7.2020) je provedena kontrola, zda použitý průměr pro PPÚ je alespoň roven sazbě určené ze zaručené mzdy. Pokud tomu tak není, uživatel je na tuto skutečnost upozorněn. Pro výpočet částky je použita sazba ze zaručené mzdy.
5) Zaručená mzda se pro zaměstnance určí tak, že se zjistí v popisu pracovních míst hodnota atributu '94 - Stupeň náročnosti práce' u pracovního místa zaměstnance a hodnota se načte z číselníku stupňů náročnosti práce.

Osobní nástroje