Pom9

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Stránka vyprázdněna)
 
Řádka 1: Řádka 1:
 +
== Budoucí změny ==
 +
Aplikace vždy pracuje s daty, která jsou v daném časovém okamžiku k dispozici v databázi. V  praxi nastávají situace, kdy je třeba z pohledu mzdové účetní zpracovávat data v rámci účetního období, které zasahuje i do následujícího kalendářního měsíce, ale z pohledu ostatních uživatelů je často požadována interpretace dat v reálném čase.
 +
Například pokud má být zaměstnanec přeřazen na jiné pracovní středisko od 1.5.2000, je potřeba, aby v databázi bylo zaznamenáno původní středisko ještě až do měsíční uzávěrky 4/2000 ( která se zpravidla pouští kolem 10. dne v následujícím měsíci). Důvodem pro tento požadavek je to, že mzdové náklady na takového zaměstnance se počítají na jeho aktuální pracovní středisko (pokud nejsou pořízena data přenosem nebo ručním záznamem jinak).
 +
 +
Záznamy, které se mají promítnout do reálných dat k určitému dni, lze však pořídit pomocí ‚Budoucích změn‘. Pak jsou v konkrétních případech uživatelům promítnuty do výstupních sestav právě takové budoucí změny, které se mají provést zpětně k nastavenému datu (nejčastěji k prvnímu dni v měsíci). Příkladem takového výstupu jsou sestavy stavů zaměstnanců.
 +
 +
* '''casovost (sk.12)'''
 +
Aby bylo možné použít systém budoucích změn, musí být v aplikaci nastaven rozšiřující parametr "casovost" (sk.12) na hodnotu "a"
 +
 +
Agendy, ve kterých je standardně umožněno nastavovat budoucí změny údajů:
 +
 +
* '''evidence zaměstnanců / osobní údaje'''
 +
* '''evidence zaměstnanců / mzdové údaje'''
 +
* '''pracovní poměry / pracovní poměr'''
 +
* '''pracovní poměry / pracovní místo'''
 +
 +
=== Vlastnosti uživatelského rozhraní ===
 +
 +
Přístup k editaci a prohlížení budoucích změn mají ti uživatelé, kteří mají pro výše vyjmenované agendy přiřazené přístupové právo pro opravy.
 +
 +
 +
Otevřené okno budoucích změn obsahuje 2 agendy:
 +
 +
* zadání změny
 +
systém automaticky vyplňuje pole s modrým pozadím (osobní číslo, číslo poměru, doplňková identifikace, autor)
 +
 +
uživatel vyplňuje pole se žlutým pozadím (budoucí hodnota, datum platnosti od, datum provedení změny). Pro změnu, která se má provést v rámci měsíční uzávěrky, je potřeba zaškrtnout volbu ‚Provede se při měs.uzávěrce‘. Tento druh změny je signalizován tím, že položka ‚Datum provedení změny‘ má šedé pozadí, není povolena k editaci a zobrazení je ve formátu ‚měsíc / rok‘.
 +
 +
Pozor: Údaj budoucí hodnoty není systémem kontrolován na správnost, proto je třeba, aby uživatel velmi pozorně zapisoval jeho hodnoty. Pokud se však má vyplnit údaj, který musí odpovídat seznamu povolených hodnot v příslušné agendě, je možné opět pouze vybírat ze seznamu (např. číslo střediska).
 +
 +
 +
* přehled / opravy změn
 +
zobrazuje seznam navedených budoucích změn, které dosud neproběhly. V tomto seznamu lze provádět dodatečnou editaci některých vložených údajů včetně jejich smazání. Stejně jako v agendě ‚Zadání změny‘ je v tomto seznamu zobrazováno ‚Datum provedení změny‘ (tj. formát ‚den.měsíc.rok‘ pro změnu k datu a formát ‚měsíc/rok‘ pro změnu při měsíční uzávěrce).
 +
 +
Název tohoto seznamu obsahuje specifikaci údaje v podobě, která slouží pro databázové zpracování (např. údaj ‚Příjmení‘ je zobrazen jako ‚pracovnici.prijmeni‘).
 +
 +
 +
=== Otevření okna Budoucí změny ===
 +
 +
V příslušné agendě je potřeba mít načtena data pro zaměstnance, jemuž má být zadána budoucí změna, být v režimu ‚Editace‘ a kliknout pravým tlačítkem myši na pole, kde se má provést záznam. Zobrazí se tzv. ‚Plovoucí menu‘, obsahující položku ‚Budoucí změny‘ (pokud není přístupná, je potřeba požádat administrátora o nastavení rozšiřujícího parametru – viz výše.
 +
 +
 +
=== Vložení nového záznamu ===
 +
 +
V agendě ‚Zadání změny‘ je potřeba zkontrolovat, zda je systém správně nastaven na správné osobní číslo a pak vyplnit údaje ‚Budoucí hodnota‘, ‚Datum platnosti od‘, ‚Datum provedení změny‘. Jestliže se má provést změna v rámci uzávěrky jiného měsíce, než je datum v poli ‚Datum provedení změny‘, je potřeba vyplnit libovolné datum spadající do tohoto měsíce a teprve potom nastavit volbu ‚Provede se při měs.uzávěrce‘.
 +
 +
==== Vložení jen po ukončení editace ====
 +
Agena [[Pracovní poměr]]. Vkládání budoucích změn je omezeno doplněním nové podmínky, která se aplikuje ještě před otevřením okna pro zadávání budoucí změny. Pokud je v příslušné agendě zrovna pořizován nový záznam a uživatel se pokusí zaznamenat i budoucí změnu, zobrazí se mu chybové hlášení:
 +
: ''-nelze zapsat budoucí změnu, pokud není nový záznam ještě uložen do databáze!''
 +
 +
=== Mazání, změna již navedených dat ===
 +
 +
Změny, které ještě nebyly systémem zpracovány, se zobrazí v seznamu agendy ‚Přehled / opravy změn‘. Tento seznam je načten vždy jen pro jeden nastavený druh údaje (např. kmenové středisko). Jednotlivé záznamy je možné ještě dodatečně editovat nebo mazat s použitím tlačítek ve spodní části okna. Hodnotu však lze měnit jedině tehdy, pokud není v původní agendě limitována seznamem povolených hodnot.
 +
 +
=== Provedení budoucích změn ===
 +
 +
Systém se automaticky stará o provedení změn, které uživatelé zadali.
 +
 +
'''Změny prováděné k nastavenému datu provedení'''
 +
 +
U prvního uživatele, který v daný den spouští aplikaci, probíhá kontrola, zda na tento den není požadována realizace budoucí změny, pokud ano, spouští se funkce, která provede všechny změny.
 +
 +
'''Změny prováděné při měsíční uzávěrce'''
 +
 +
Jedním z posledních procesů, prováděných při měsíční uzávěrce, je kontrola, zda pro nově nastavené období není plánovaná budoucí změna, která se má provést s uzávěrkou. Pokud takový záznam existuje, spouští se funkce, která automaticky všechny změny provede.
 +
 +
V rámci prováděných změn se provádí současně i archivace původních hodnot stejně, jako kdyby uživatelé provedli změny k danému datu ručně.
 +
 +
 +
=== Dokumenty a budoucí změny ===
 +
[[Dokumenty a budoucí změny]]
 +
 +
=== Sestava připravovaných změn ===
 +
Menu: Sestavy/Sestava budoucích změn
 +
K dispozici je sestava budoucích změn. Hledejte ji v menu ´Sestavy´.
 +
 +
== Pracovní postup ==
 +
Zadávání budoucích změn pro vybrané položky pracovního poměru:
 +
* [[Pracovní postup]]
 +
 +
=== Budoucí změny v sestavách ===
 +
Nastavením rozšiřujícího parametru '''„zobraz_bud_zm“ '''(skupina 11-Sestavy) na hodnotu „ano“ lze nastavit zobrazování vybraných sestav včetně budoucích změn. Po načtení sestavy bude spuštěna funkce, která vyhledá pro všechny sloupce sestavy hodnoty budoucích změn platné k datu vytvoření sestavy. V podnadpisu sestavy je toto nastavení indikováno. Funguje jen na vybrané sestavy:
 +
* SE001 - Evidence zaměstnanců-Osobní údaje-režim Sestava
 +
* SP005 - Pracovní poměry - Pracovní místo - režim Sestava
 +
* SP006 - Pracovní poměry - Pracovní poměr - režim Sestava
 +
* SI044 - Komplexní evidenční sestava
 +
 +
== Odkazy ==
 +
* [[Sestava budoucích změn]]
 +
* [[Pracovní postup]]
 +
* <small> DB: timer_data, timer_sez </small>

Aktuální verze z 20. 5. 2020, 14:06

Obsah

Budoucí změny

Aplikace vždy pracuje s daty, která jsou v daném časovém okamžiku k dispozici v databázi. V praxi nastávají situace, kdy je třeba z pohledu mzdové účetní zpracovávat data v rámci účetního období, které zasahuje i do následujícího kalendářního měsíce, ale z pohledu ostatních uživatelů je často požadována interpretace dat v reálném čase.

Například pokud má být zaměstnanec přeřazen na jiné pracovní středisko od 1.5.2000, je potřeba, aby v databázi bylo zaznamenáno původní středisko ještě až do měsíční uzávěrky 4/2000 ( která se zpravidla pouští kolem 10. dne v následujícím měsíci). Důvodem pro tento požadavek je to, že mzdové náklady na takového zaměstnance se počítají na jeho aktuální pracovní středisko (pokud nejsou pořízena data přenosem nebo ručním záznamem jinak).

Záznamy, které se mají promítnout do reálných dat k určitému dni, lze však pořídit pomocí ‚Budoucích změn‘. Pak jsou v konkrétních případech uživatelům promítnuty do výstupních sestav právě takové budoucí změny, které se mají provést zpětně k nastavenému datu (nejčastěji k prvnímu dni v měsíci). Příkladem takového výstupu jsou sestavy stavů zaměstnanců.

 • casovost (sk.12)

Aby bylo možné použít systém budoucích změn, musí být v aplikaci nastaven rozšiřující parametr "casovost" (sk.12) na hodnotu "a"

Agendy, ve kterých je standardně umožněno nastavovat budoucí změny údajů:

 • evidence zaměstnanců / osobní údaje
 • evidence zaměstnanců / mzdové údaje
 • pracovní poměry / pracovní poměr
 • pracovní poměry / pracovní místo

Vlastnosti uživatelského rozhraní

Přístup k editaci a prohlížení budoucích změn mají ti uživatelé, kteří mají pro výše vyjmenované agendy přiřazené přístupové právo pro opravy.


Otevřené okno budoucích změn obsahuje 2 agendy:

 • zadání změny

systém automaticky vyplňuje pole s modrým pozadím (osobní číslo, číslo poměru, doplňková identifikace, autor)

uživatel vyplňuje pole se žlutým pozadím (budoucí hodnota, datum platnosti od, datum provedení změny). Pro změnu, která se má provést v rámci měsíční uzávěrky, je potřeba zaškrtnout volbu ‚Provede se při měs.uzávěrce‘. Tento druh změny je signalizován tím, že položka ‚Datum provedení změny‘ má šedé pozadí, není povolena k editaci a zobrazení je ve formátu ‚měsíc / rok‘.

Pozor: Údaj budoucí hodnoty není systémem kontrolován na správnost, proto je třeba, aby uživatel velmi pozorně zapisoval jeho hodnoty. Pokud se však má vyplnit údaj, který musí odpovídat seznamu povolených hodnot v příslušné agendě, je možné opět pouze vybírat ze seznamu (např. číslo střediska).


 • přehled / opravy změn

zobrazuje seznam navedených budoucích změn, které dosud neproběhly. V tomto seznamu lze provádět dodatečnou editaci některých vložených údajů včetně jejich smazání. Stejně jako v agendě ‚Zadání změny‘ je v tomto seznamu zobrazováno ‚Datum provedení změny‘ (tj. formát ‚den.měsíc.rok‘ pro změnu k datu a formát ‚měsíc/rok‘ pro změnu při měsíční uzávěrce).

Název tohoto seznamu obsahuje specifikaci údaje v podobě, která slouží pro databázové zpracování (např. údaj ‚Příjmení‘ je zobrazen jako ‚pracovnici.prijmeni‘).


Otevření okna Budoucí změny

V příslušné agendě je potřeba mít načtena data pro zaměstnance, jemuž má být zadána budoucí změna, být v režimu ‚Editace‘ a kliknout pravým tlačítkem myši na pole, kde se má provést záznam. Zobrazí se tzv. ‚Plovoucí menu‘, obsahující položku ‚Budoucí změny‘ (pokud není přístupná, je potřeba požádat administrátora o nastavení rozšiřujícího parametru – viz výše.


Vložení nového záznamu

V agendě ‚Zadání změny‘ je potřeba zkontrolovat, zda je systém správně nastaven na správné osobní číslo a pak vyplnit údaje ‚Budoucí hodnota‘, ‚Datum platnosti od‘, ‚Datum provedení změny‘. Jestliže se má provést změna v rámci uzávěrky jiného měsíce, než je datum v poli ‚Datum provedení změny‘, je potřeba vyplnit libovolné datum spadající do tohoto měsíce a teprve potom nastavit volbu ‚Provede se při měs.uzávěrce‘.

Vložení jen po ukončení editace

Agena Pracovní poměr. Vkládání budoucích změn je omezeno doplněním nové podmínky, která se aplikuje ještě před otevřením okna pro zadávání budoucí změny. Pokud je v příslušné agendě zrovna pořizován nový záznam a uživatel se pokusí zaznamenat i budoucí změnu, zobrazí se mu chybové hlášení:

-nelze zapsat budoucí změnu, pokud není nový záznam ještě uložen do databáze!

Mazání, změna již navedených dat

Změny, které ještě nebyly systémem zpracovány, se zobrazí v seznamu agendy ‚Přehled / opravy změn‘. Tento seznam je načten vždy jen pro jeden nastavený druh údaje (např. kmenové středisko). Jednotlivé záznamy je možné ještě dodatečně editovat nebo mazat s použitím tlačítek ve spodní části okna. Hodnotu však lze měnit jedině tehdy, pokud není v původní agendě limitována seznamem povolených hodnot.

Provedení budoucích změn

Systém se automaticky stará o provedení změn, které uživatelé zadali.

Změny prováděné k nastavenému datu provedení

U prvního uživatele, který v daný den spouští aplikaci, probíhá kontrola, zda na tento den není požadována realizace budoucí změny, pokud ano, spouští se funkce, která provede všechny změny.

Změny prováděné při měsíční uzávěrce

Jedním z posledních procesů, prováděných při měsíční uzávěrce, je kontrola, zda pro nově nastavené období není plánovaná budoucí změna, která se má provést s uzávěrkou. Pokud takový záznam existuje, spouští se funkce, která automaticky všechny změny provede.

V rámci prováděných změn se provádí současně i archivace původních hodnot stejně, jako kdyby uživatelé provedli změny k danému datu ručně.


Dokumenty a budoucí změny

Dokumenty a budoucí změny

Sestava připravovaných změn

Menu: Sestavy/Sestava budoucích změn K dispozici je sestava budoucích změn. Hledejte ji v menu ´Sestavy´.

Pracovní postup

Zadávání budoucích změn pro vybrané položky pracovního poměru:

Budoucí změny v sestavách

Nastavením rozšiřujícího parametru „zobraz_bud_zm“ (skupina 11-Sestavy) na hodnotu „ano“ lze nastavit zobrazování vybraných sestav včetně budoucích změn. Po načtení sestavy bude spuštěna funkce, která vyhledá pro všechny sloupce sestavy hodnoty budoucích změn platné k datu vytvoření sestavy. V podnadpisu sestavy je toto nastavení indikováno. Funguje jen na vybrané sestavy:

 • SE001 - Evidence zaměstnanců-Osobní údaje-režim Sestava
 • SP005 - Pracovní poměry - Pracovní místo - režim Sestava
 • SP006 - Pracovní poměry - Pracovní poměr - režim Sestava
 • SI044 - Komplexní evidenční sestava

Odkazy

Osobní nástroje