Pom9

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Stránka vyprázdněna)
Řádka 1: Řádka 1:
-
''Více pracovních poměrů nebo nástupů'' u jednoho zaměstnance.
 
-
[[Image: Soubezny pracovni pomer-Priklad.png|right|thumb|890px|Příklad více pracovních poměrů - souběžný pracovní poměr DPP k hlavnímu pracovnímu poměru]]
 
-
=== Evidence ===
 
-
Duplicita záznamů o zaměstnanci v agendě
 
-
: [[Evidence zaměstnanců]]
 
-
by měla být ojedinělá, spíše výjimečná.
 
-
 
-
* [[Opakovaný nástup zaměstnance]]
 
-
** [[Opakovaná evidence]]
 
-
 
-
=== Pracovní poměry ===
 
-
Duplicita záznamů v agendě
 
-
: [[Pracovní poměry]]
 
-
je již častější (víceméně obvyklý) případ.
 
-
 
-
Je potřeba si uvědomit, že z hlediska historie je '''nežádoucí "přepisování"''' pracovního poměru novými údaji - o novém pracovním poměru. Důvody:
 
-
: - [[Mzdový list]]
 
-
: - [[ELDP]],
 
-
které uvádí data za každý pracovní poměr samostatně. Pokud by např. k přepsání došlo v rámci jednoho kalendářního roku, smíchání dat bude naprosté.
 
-
 
-
== Souběžný pracovní poměr ==
 
-
Ke stávajícímu pracovnímu poměru (např. [[Druh pracovního poměru]] = ''Hlavní pracovní poměr'') je sjednán další pracovní poměr (např. [[Druh pracovního poměru]] = [[DPP]], nebo [[DPČ]]).
 
-
 
-
'''Běžný případ''', ke komplikacím při zadání obvykle nedochází.
 
-
 
-
* [[Souběžné pracovní poměry]]
 
-
 
-
== Nástup po delší prodlevě ==
 
-
Původní pracovní poměr byl ukončen před prvním dnem minulého období zpracování mezd.
 
-
 
-
'''Běžný případ''', nekomplikovaný.
 
-
 
-
# Původní pracovní poměr je již (dávno) ukončen.
 
-
# [[Evidence zaměstnanců]] - [[datum výstupu]] je vymazáno, [[datum nástupu]] buď změněno na novou hodnotu, nebo ponecháno s původní.
 
-
# Založen nový pracovní poměr (s datem začátku buď v aktuálním, nebo v budoucím období).
 
-
 
-
== Navazující pracovní poměr ==
 
-
'''Běžný případ''', nekomplikovaný.
 
-
* [[Navazující pracovní poměry]]
 
-
 
-
== Ukončení a nový nástup jsou blízko sebe ==
 
-
Například původní pracovní poměr končí v aktuálním, nebo budoucím období zpracování mezd. <br>
 
-
'''Problémové případy'''. V případě požadavku na současné zadání nového pracovního poměru může v těchto případech docházet ke vzájemným '''kolizím'''.
 
-
 
-
=== Příklad ===
 
-
''Pokud zaměstnanec končí prac.poměr 31.12. a od 3.1. má nový nástup, personalista tato data nemůže zadat na začátku ledna, kdy se ještě zpracovávají mzdy za prosinec (zaměstnanec by např. nedostal daňovou slevu za prosinec, pokud by v agendě [[Osobní údaje]] bylo zadáno [[Datum nástupu]] = 3.1.), musí buď počkat, anebo zadat je následovně. V [[Evidenci zaměstnanců]] smazat hodnotu [[Datum výstupu]], pak založit nový pracovní poměr od 3.1. Je možno vystavit dokument ''Pracovní smlouva'' s datem "nástupu" od 3.1. Pak ale musí být opraven výstup v [[Evidenci zaměstnanců]] na původní hodnotu, přepočtena mzda zaměstnance a po měsíční závěrce je nutno revidovat data (Evidence - smazat výstup, zadat datum nástupu 3.1., Prac.poměr - smazat výstup u nového prac.poměru).''
 
-
 
-
=== Kontrola budoucího nástupu při neukončeném pracovním poměru ===
 
-
Kontrola hlídá situaci, kdy uživatel zadá datum nástupu do následujícího období, přičemž v aktuálním období je platný pracovní poměr, jenž se má vyúčtovat. Systém zobrazí varovné okno s popisem situace. V takovém případě je potřeba změnu v agendě [[Osobní údaje]] provést buď až v následujícím období, nebo využít systém budoucích změn.
 
-
 
-
[[Image: Datum nastupu nelze zmenit.png|thumb|right|390px|Pokus o změnu položky ''Datum nástupu'' do budoucna v případě, že existuje pracovní poměr aktivní v aktuálním období mzdového zpracování.]]
 
-
 
-
=== Budoucí změna ===
 
-
Je možno využít funkcionalitu [[Budoucí změny]] pro položky typu [[Datum nástupu]], [[Datum výstupu]].
 
-
 
-
<small>
 
-
Požadavek: Ošetření případů, kdy po budoucí změně datumu nástupu (datumu zahájení poměru) zůstane v evidenci původní datum výstupu (ukončení poměru), který je menší než nový nástup. <br>
 
-
Funkce realizující připravené budoucí změny byla rozšířena pro případy, že se má změnit datum nástupu (os.údaje) nebo zahájení prac.poměru. Po zápisu nového datumu se načte stávající datum výstupu (ukončení prac.poměru) a pokud je nižší než nový začátek, zapíše se do něj NULL. Tento druhý provedený krok se zaznamená do tabulky "dbarch". Do standardního archivu změn se nezaznamenává, aby to nemátlo uživatele. Pokud uživatel vloží do budoucích změn i nový údaj o výstupu (ukončení poměru), hodnota NULL je samozřejmě přepsána.
 
-
</small>
 
-
 
-
=== Další příklady ===
 
-
<small>
 
-
''Dobrý den, prosíme o informaci, jak máme řešit následující případy jako budoucí nástupy, přičemž nesmí být narušeno nic, co by se týkalo zpracování aktuálního období (výpočet mezd atd.).''
 
-
: ''- zaměstnanec ukončil hlavní pracovní poměr k 27.2.2020. Na hlavní pracovní poměr má opět nastoupit 6.3.2020''
 
-
: ''- zaměstnanec ukončil DPČ (DPP) cizích zaměstnanců 6.3.2020 a 7.3.2020 nastoupil na hlavní pracovní poměr''
 
-
: ''- zaměstnanec ukončil hlavní pracovní poměr 6.3. a 7.3. nastoupil na DPČ (DPP) cizích zaměstnanců''
 
-
: ''- zaměstnanec ukončil DPČ (DPP) cizích zaměstnanců 3.3. a 7.3. nastoupil na hlavní pracovní poměr''
 
-
: ''- zaměstnanec ukončil hlavní pracovní poměr 3.3. a 7.3. nastoupil na DPČ (DPP) cizích zaměstnanců''
 
-
''V současné době tyto případy řešíme tak, že čekáme na uzávěrku měsíce (v těchto případech 2/2020) a teprve pak zadáváme do KS program pracovní poměr, který začíná od následujícího období.''
 
-
:hd 50957</small>
 
-
 
-
Řešení obdobné jako ve výše uvedeném příkladu. Možno i jiné, ovšem je potřeba posoudit vlivy, které mají jednotlivé hodnoty polí [[Datum nástupu a výstupu]] na zpracování především stávajícího (původního) pracovního poměru. <br>
 
-
: [[Evidence zaměstnanců]], [[Osobní údaje]] - tato agenda uvádí společné hodnoty pro zaměstnance (za všechny jeho pracovní poměry).
 
-
:: [[Mzdové údaje]] - hodnoty data nástupu a výstupu z agendy [[Osobní údaje]] mají vliv např. na správné přiznání daňové slevy nebo na výpočet odpovídající hodnoty minimálního vyměřovacího základu pro zdravotní pojištění (krátí se úměrně dle počtu kalendářních dnů).
 
-
 
-
== Odkazy ==
 
-
* [[Evidence zaměstnanců]]
 
-
* [[Pracovní poměry]]
 

Verze z 20. 5. 2020, 13:34

Osobní nástroje