Pom20

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 5: Řádka 5:
== Před vytořením ==
== Před vytořením ==
* ''Pro období'' - vyberte období.
* ''Pro období'' - vyberte období.
-
* ''Mimo důvodů ukonč. (oddělte čárkami): - doplňte [[Důvod ukončení|důvody ukončení]], které neumožňují u daného zaměstnance provést snížení.  
+
* ''Mimo důvodů ukonč. (oddělte čárkami): - doplňte [[Důvod ukončení|důvody ukončení]], které neumožňují u daného zaměstnance provést snížení (dle podmínek Antiviru C).  
-
 
+
* ''Načíst sestavu'' - tlačítko, které provede načtení dat do sestavy.
-
[https://www.cssz.cz/web/cz/informace-k-prominuti-pojistneho-a-odkladu-platby-pojistneho ČSSZ: Informace k prominutí pojistného a odkladu platby pojistného]
+
-
 
+
== Sestava ==
== Sestava ==
-
 
* ''Os.číslo'' - <small>[[Osobní číslo]]</small>
* ''Os.číslo'' - <small>[[Osobní číslo]]</small>
* ''Zaměstnanec'' - jméno a příjmení
* ''Zaměstnanec'' - jméno a příjmení
Řádka 19: Řádka 16:
* ''Datum ukončení'' - <small>[[Ukončení pracovního poměru]]</small>
* ''Datum ukončení'' - <small>[[Ukončení pracovního poměru]]</small>
* ''Důvod'' - [[Důvod ukončení]]
* ''Důvod'' - [[Důvod ukončení]]
-
* ''ZMR 03/2020'' - [[Zaměstnání malého rozsahu]] v 03/2020
+
* ''ZMR 03/2020'' - [[Zaměstnání malého rozsahu]] v 03/2020.
-
* ''ZMR v obd.'' - [[Zaměstnání malého rozsahu]] v období, za které se sestava vytváří (uživatelská volba)
+
* ''ZMR v obd.'' - [[Zaměstnání malého rozsahu]] v období, za které se sestava vytváří (uživatelská volba). Dle upřesnění zde:
 +
: [https://www.cssz.cz/web/cz/informace-k-prominuti-pojistneho-a-odkladu-platby-pojistneho ČSSZ: Informace k prominutí pojistného a odkladu platby pojistného]
 +
se do počtu nezahrnují zaměstnanci s (hlavním pracovním poměrem) a indikací ZMR v případě, že u nich nevznikla účast na pojištění (příjem pod limit 3000 Kč).
* ''Vym.základ SP 3/2020'' - Vyměřovací základ soc.poj. za 03/2020
* ''Vym.základ SP 3/2020'' - Vyměřovací základ soc.poj. za 03/2020
* ''Vym.základ SP v obd.'' - Vyměřovací základ soc.poj. za období, za něž se sestava vytváří (uživatelská volba)
* ''Vym.základ SP v obd.'' - Vyměřovací základ soc.poj. za období, za něž se sestava vytváří (uživatelská volba)

Verze z 30. 6. 2020, 10:21

Antivirus C (sestava) je podpůrná sestava pro vyčíslení sníženého základu pro státní program Antivirus C.

Menu: Sestavy > Mzdové sestavy > Vyplacené náhrady / Antivirus C

Před vytořením

  • Pro období - vyberte období.
  • Mimo důvodů ukonč. (oddělte čárkami): - doplňte důvody ukončení, které neumožňují u daného zaměstnance provést snížení (dle podmínek Antiviru C).
  • Načíst sestavu - tlačítko, které provede načtení dat do sestavy.

Sestava

ČSSZ: Informace k prominutí pojistného a odkladu platby pojistného

se do počtu nezahrnují zaměstnanci s (hlavním pracovním poměrem) a indikací ZMR v případě, že u nich nevznikla účast na pojištění (příjem pod limit 3000 Kč).

  • Vym.základ SP 3/2020 - Vyměřovací základ soc.poj. za 03/2020
  • Vym.základ SP v obd. - Vyměřovací základ soc.poj. za období, za něž se sestava vytváří (uživatelská volba)
  • Započ. v 03/2020 - Příznak započtení zaměstnance (0/1) do počtu zaměstnanců za období 03/2020
  • Započ. v období - Příznak započtení zaměstnance (0/1) do počtu zaměstnanců za období, za které se sestava vytváří (uživatelská volba)
  • Vym.základ - snížení o - zda a o kolik je možno snížit vyměřovací základ. Jedná se o stejnou částku jako ve sloupci Vym.základ SP v obd.,
maximálně však 52253 Kč (podmínka programu Antivirus C).

Zároveň musí být splněny další podmínky (programu Antivirus C):

počet zaměstnanců do 50 (Započ. v období <= 50. Nezahrnují se DPP, DPČ.)
poměr počtu zaměstnanců k poslednímu dni kal.období činí alespoň 90% počtu těchto zaměstnanců k 31.3.2020. (Poměr počtu zaměstnanců >= 90%)
úhrn vyměř. základů (zaměstnanců v prac.poměru) je alespoň 90% úhrnu vym.základů za 03/2020 (zaměstnanců v prac.poměru) (Poměr vym.základů započtených zaměstnanců >=90%)
  • Prom.pojist. (orientačně) - prominuté pojistné - jedná se o orientační částku (základ - předchozí sloupec * sazba 0,248)
  • Základ po snížení - výsledný sloupec. Rozdíl sloupců: Vym.základ SP v obd. - Vym.základ - snížení o.

Odkazy

Osobní nástroje