Pom20

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 17: Řádka 17:
* ''Započ. v období'' - Příznak započtení zaměstnance (0/1) do počtu zaměstnanců za období, za které se sestava vytváří (uživatelská volba)
* ''Započ. v období'' - Příznak započtení zaměstnance (0/1) do počtu zaměstnanců za období, za které se sestava vytváří (uživatelská volba)
* ''Vym.základ - snížení o'' - zda a o kolik je možno snížit vyměřovací základ. Jedná se o stejnou částku jako ve sloupci ''Vym.základ SP v obd.'',
* ''Vym.základ - snížení o'' - zda a o kolik je možno snížit vyměřovací základ. Jedná se o stejnou částku jako ve sloupci ''Vym.základ SP v obd.'',
-
: maximálně však 52253 (podmínka programu Antivirus C).
+
: '''maximálně však 52253 Kč''' (podmínka programu Antivirus C).
Zároveň musí být splněny další podmínky (programu Antivirus C):
Zároveň musí být splněny další podmínky (programu Antivirus C):
-
:  
+
: počet zaměstnanců do 50  (''Započ. v období'' <= 50. Nezahrnují se DPP, DPČ.)
 +
: poměr počtu zaměstnanců k poslednímu dni kal.období činí alespoň 90% počtu těchto zaměstnanců k 31.3.2020. (''Poměr počtu zaměstnanců'' >= 90%)
 +
: úhrn vyměř. základů (zaměstnanců v prac.poměru) je alespoň 90% úhrnu vym.základů za 03/2020 (zaměstnanců v prac.poměru) (''Poměr vym.základů započtených zaměstnanců'' >=90%)
* ''Prom.pojist. (orientačně)'' - prominuté pojistné - jedná se o orientační částku (základ - předchozí sloupec * sazba 0,248)
* ''Prom.pojist. (orientačně)'' - prominuté pojistné - jedná se o orientační částku (základ - předchozí sloupec * sazba 0,248)

Verze z 30. 6. 2020, 10:06

Antivirus C (sestava) je podpůrná sestava pro vyčíslení sníženého základu pro státní program Antivirus C.

Menu: Sestavy > Mzdové sestavy > Vyplacené náhrady / Antivirus C

 • Os.číslo - Osobní číslo
 • Zaměstnanec - jméno a příjmení
 • Č.p. - číslo poměru
 • Dr.p. - Druh pracovního poměru
 • Datum nástupu - Zahájení pracovního poměru
 • Datum ukončení - Ukončení pracovního poměru
 • Důvod - Důvod ukončení
 • ZMR 03/2020 - Zaměstnání malého rozsahu v 03/2020
 • ZMR v obd. - Zaměstnání malého rozsahu v období, za které se sestava vytváří (uživatelská volba)
 • Vym.základ SP 3/2020 - Vyměřovací základ soc.poj. za 03/2020
 • Vym.základ SP v obd. - Vyměřovací základ soc.poj. za období, za něž se sestava vytváří (uživatelská volba)
 • Započ. v 03/2020 - Příznak započtení zaměstnance (0/1) do počtu zaměstnanců za období 03/2020
 • Započ. v období - Příznak započtení zaměstnance (0/1) do počtu zaměstnanců za období, za které se sestava vytváří (uživatelská volba)
 • Vym.základ - snížení o - zda a o kolik je možno snížit vyměřovací základ. Jedná se o stejnou částku jako ve sloupci Vym.základ SP v obd.,
maximálně však 52253 Kč (podmínka programu Antivirus C).

Zároveň musí být splněny další podmínky (programu Antivirus C):

počet zaměstnanců do 50 (Započ. v období <= 50. Nezahrnují se DPP, DPČ.)
poměr počtu zaměstnanců k poslednímu dni kal.období činí alespoň 90% počtu těchto zaměstnanců k 31.3.2020. (Poměr počtu zaměstnanců >= 90%)
úhrn vyměř. základů (zaměstnanců v prac.poměru) je alespoň 90% úhrnu vym.základů za 03/2020 (zaměstnanců v prac.poměru) (Poměr vym.základů započtených zaměstnanců >=90%)
 • Prom.pojist. (orientačně) - prominuté pojistné - jedná se o orientační částku (základ - předchozí sloupec * sazba 0,248)
 • Základ po snížení - výsledný sloupec. Rozdíl sloupců: Vym.základ SP v obd. - Vym.základ - snížení o.

Odkazy

Osobní nástroje