Pom18

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Stránka vyprázdněna)
Řádka 1: Řádka 1:
-
''Antivirus C'' je označení pro zákon, který '''za určitých podmínek a na omezené období''' 06-08/2020 dovoluje '''prominout část pojistného na sociální zabezpečení'''. Patří k opatřením v souvislosti s [[koronavirus|koronavirem]].
 
-
== Oznámení ČSSZ ==
 
-
* [https://www.cssz.cz/web/cz/-/firmy-do-50-zamestnancu-si-mohou-snizit-vymerovaci-zaklad-prehledy-o-vysi-pojistneho-se-podavaji-vyhradne-elektronicky ČSSZ: Firmy do 50 zaměstnanců si mohou snížit vyměřovací základ, ...]
 
-
 
-
* [https://www.cssz.cz/web/cz/informace-k-prominuti-pojistneho-a-odkladu-platby-pojistneho ČSSZ: Informace k prominutí pojistného a odkladu platby pojistného]
 
-
 
-
== Změna formuláře PVPOJ ==
 
-
Změna formuláře a datového souboru pro [[Přehled o výši pojistného]]. Nová pole (sekce B):
 
-
 
-
''3. Uplatňuji snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele'' - Ano/Ne <small>(přednastavená hodnota = Ne)</small>
 
-
''4. Snížený vyměřovací základ zaměstnavatele'' <small>(přednastavená hodnota = nevyplněno)</small>
 
-
 
-
[[Image: MR 018 B.png|550px]]
 
-
[[Image: PVPOJ VI 2020.png|540px]]
 
-
 
-
<small>Změny v datovém souboru:
 
-
* PVPOJ2016 --> PVPOJ2020 (Hlavička).
 
-
* ''uplatneniSnizeniVymerovacihoZakladu'' - nová položka s možností N/A.
 
-
* ''sniženyVymerovaciZakladZamestnavatele'' - nová položka zobrazovaná v případě, kdy výše uvedená položka nabývá hodnoty A.
 
-
</small>
 
-
 
-
== Sestava pro zjištění sníženého základu ==
 
-
* [[Antivirus C (sestava)]]
 
-
 
-
== Postup v aplikaci při prominutí ==
 
-
# Rozhodnutí, zda společnost má (či bude uplatňovat) nárok na prominutí pojistného, určuje uživatel.
 
-
 
-
'''Při uplatnění prominutí''' v aplikaci postupuje uživatel následovně:
 
-
 
-
# '''Vyčíslí částku snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele'''. Je možno využít pomůcku: [[Antivirus C (sestava)]].
 
-
# '''Doplní [[Přehled o výši pojistného]]''' - sekce B: '''řádky 3 <small>''("Ano")''</small> a 4 <small>''(částka)''</small>'''. Systém z hodnoty na řádku 4 vypočte hodnotu pojistného za zaměstnavatele a doplní ji do řádku 5 <small>(hodnota ř.4 * sazba pojistného 0,248 zaokrouhleno na koruny nahoru). Stejně tak systém doplní hodnotu na řádku 6 (= řádek 2 + řádek 5). </small>
 
-
# '''Poníží odvod sociálního pojištění při převodu na bankovní účet.''' <small> Jednou z možností je využít agendu: [[Společné převody - částky]] - zadává se výsledná odvodová částka. Pozor: ověřte si, že výsledný soubor uvádí správnou Vámi požadovanou částku. </small>
 
-
 
-
<small>Při volbě "Ano" v řádku 3 systém do řádku 4 překopíruje částku z řádku 1 s tím, že očekává zápis změny od uživatele.</small>
 
-
 
-
== Odkazy ==
 
-
* [[Legislativa 06/2020]]
 

Verze z 30. 6. 2020, 10:28

Osobní nástroje