Pom18

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 22: Řádka 22:
# Rozhodnutí, zda společnost má nárok na prominutí pojistného, určuje uživatel (nezjišťuje aplikace).
# Rozhodnutí, zda společnost má nárok na prominutí pojistného, určuje uživatel (nezjišťuje aplikace).
-
Při uplatnění prominutí v aplikaci postupuje uživatel následovně:
+
'''Při uplatnění prominutí''' v aplikaci postupuje uživatel následovně:
# '''Vyčíslí částku snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele'''
# '''Vyčíslí částku snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele'''
-
# '''Doplní [[Přehled o výši pojistného]]''' - sekce B: '''řádky 3 a 4'''. Systém z hodnoty na řádku 4 vypočte hodnotu pojistného za zaměstnavatele a doplní ji do řádku 5 <small>(hodnota ř.4 * sazba pojistného 0,248 zaokrouhleno na koruny nahoru). Stejně tak systém doplní hodnotu na řádku 6 (= řádek 2 + řádek 5). </small>
+
# '''Doplní [[Přehled o výši pojistného]]''' - sekce B: '''řádky 3 <small>''("Ano")''</small> a 4 <small>''(částka)''</small>'''. Systém z hodnoty na řádku 4 vypočte hodnotu pojistného za zaměstnavatele a doplní ji do řádku 5 <small>(hodnota ř.4 * sazba pojistného 0,248 zaokrouhleno na koruny nahoru). Stejně tak systém doplní hodnotu na řádku 6 (= řádek 2 + řádek 5). </small>
# '''Poníží odvod sociálního pojištění při převodu na bankovní účet.''' <small> Jednou z možností je využít agendu: [[Společné převody - částky]] - zadává se výsledná odvodová částka. Pozor: ověřte si, že výsledný soubor uvádí správnou Vámi požadovanou částku. </small>
# '''Poníží odvod sociálního pojištění při převodu na bankovní účet.''' <small> Jednou z možností je využít agendu: [[Společné převody - částky]] - zadává se výsledná odvodová částka. Pozor: ověřte si, že výsledný soubor uvádí správnou Vámi požadovanou částku. </small>

Verze z 26. 6. 2020, 09:55

Antivirus C je označení pro zákon, který za určitých podmínek a na omezené období 06-08/2020 dovoluje prominout část pojistného na sociální zabezpečení. Patří k opatřením v souvislosti s koronavirem.

Oznámení ČSSZ

ČSSZ: Firmy do 50 zaměstnanců si mohou snížit vyměřovací základ, ...

Změny

Změna formuláře a datového souboru pro Přehled o výši pojistného. Nová pole (sekce B):

3. Uplatňuji snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele - Ano/Ne (přednastavená hodnota = Ne)
4. Snížený vyměřovací základ zaměstnavatele (přednastavená hodnota = nevyplněno)

Změny v datovém souboru:

  • PVPOJ2016 --> PVPOJ2020 (Hlavička).
  • uplatneniSnizeniVymerovacihoZakladu - nová položka s možností N/A.
  • sniženyVymerovaciZakladZamestnavatele - nová položka zobrazovaná v případě, kdy výše uvedená položka nabývá hodnoty A.

Aplikace

  1. Rozhodnutí, zda společnost má nárok na prominutí pojistného, určuje uživatel (nezjišťuje aplikace).

Při uplatnění prominutí v aplikaci postupuje uživatel následovně:

  1. Vyčíslí částku snížení vyměřovacího základu zaměstnavatele
  2. Doplní Přehled o výši pojistného - sekce B: řádky 3 ("Ano") a 4 (částka). Systém z hodnoty na řádku 4 vypočte hodnotu pojistného za zaměstnavatele a doplní ji do řádku 5 (hodnota ř.4 * sazba pojistného 0,248 zaokrouhleno na koruny nahoru). Stejně tak systém doplní hodnotu na řádku 6 (= řádek 2 + řádek 5).
  3. Poníží odvod sociálního pojištění při převodu na bankovní účet. Jednou z možností je využít agendu: Společné převody - částky - zadává se výsledná odvodová částka. Pozor: ověřte si, že výsledný soubor uvádí správnou Vámi požadovanou částku.
Osobní nástroje