Pom15

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 1: Řádka 1:
 +
[[Antivirus C (sestava) (úprava 07/2020)]]
 +
''Antivirus C (sestava) a maximální vyměřovací základ sociálního pojištění''
''Antivirus C (sestava) a maximální vyměřovací základ sociálního pojištění''

Verze z 29. 7. 2020, 07:59

Antivirus C (sestava) (úprava 07/2020)

Antivirus C (sestava) a maximální vyměřovací základ sociálního pojištění

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus#antivirus_c_faq

1. Zaměstnavatel má k 3 3. i k 30. 6. 2020 10 zaměstnanců v pracovním poměru, z nichž 2 dosáhli v květnu maximálního vyměřovacího základu. Těmto zaměstnancům byla do března i do června zúčtována mzda 150 000 Kč, pojistné z ní nebylo v červnu odvedeno. Nezapočtením tohoto příjmu do úhrnu vyměřovacích základů nesplníme podmínku poklesu úhrnu vyměřovacích základů nejvýše o 10 %.

Do úhrnu vyměřovacích základů za červen se započtou za tyto dva zaměstnance jejich vyměřovací základy ve výši 150 000 Kč. Podle § 15a zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na sociální zabezpečení se stanoví maximální vyměřovací základ jen pro placení pojistného, nikoliv tedy pro porovnání snížení úhrnu vyměřovacích základů. Vyměřovací základ zaměstnance se stanoví podle § 5 tohoto zákona.


Nejprve je třeba uvést, že v odborné publikaci Mzdová účetní 7-8/2020 je uveden příklad, který řeší překročení maximálního vyměřovacího základu tak, jak máme sestavu Antivirus C navrženou aktuálně. Tj. pro zohlednění úhrnu vyměřovacích základů soc.pojištění pro stanovení poměru mezi obdobím 3/2020 a zpracovávaným obdobím, se bere skutečný vyměřovací základ zaměstnance, ze kterého se odvádí pojistné. Tzn. pokud zaměstnanec dosáhl max.VZ, tak se bere vym.základ pouze do tohoto maxima.

Nicméně s ohledem na upřesněný výklad, je nutno brát (ale pouze pro účely porovnání úhrnů vym.základů) příjem započítávaný do sociálního pojištění, tzn. neredukovaný z důvodů dosažení max.VZ.

Pro účely sestavy Antivirus C je nutno:

  1. Změnit název sloupce "Vym.základ SP 3/2020" na "Příjem do SP 3/2020"
  2. Změnit načítání sloupce "Příjem do SP 3/2020" z položky soc_zakl na soc_zakl_x
  3. Zavést nový sloupec "Příjem do SP v obd.", který bude načítat hodnotu obdobně jako položka "Příjem do SP 3/2020", akorát za vybrané období (6.-8.).
  4. Hodnotící kriterium "Poměr vym.základů započtených zaměstnanců" by se přejmenovalo na "Poměr příjmů do SP započtených zaměstnanců". 5. Výpočet položky "Poměr příjmů do SP započtených zaměstnanců" bude poměrem mezi položkami "Příjem do SP v obd." a "Příjem do SP 3/2020".

hd 52319 (řešení v min. sestavení CS16, 7361D)


Od: Jiří Zajíček <jiri.zajicek@ksprogram.cz> Pro: all@ksprogram.cz Odesláno: 17.7.2020 8:31 Europe/Prague Central European Time (GMT+1:00) Věc: Antivirus C Antivirus C

Přeposílám email z Accace ohledně upřesnění legislativy k Antivirusu C, předpokládám že bychom měli ještě upravit pro příští zpracování mezd.

JZDobrý den,

dnes jeden náš klient obdržel tuto informaci (původně to na stránkách MPSV vůbec nebylo, museli přidat):

Vyměřovacím základem se rozumí vyměřovací základ definovaný v zákoně o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Podle § 5 odst. 2 zákona č. 300/2020 Sb., který upravuje prominutí pojistného, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak, postupuje se podle zákona o pojistném.


Vyměřovacím základem zaměstnance je úhrn jeho příjmů započitatelných podle § 5 odst. 1 zákona o pojistném. Po dosažení maximálního vyměřovacího základu se pouze z vyměřovacího základu nad hranicí maximálního vyměřovacího základu neodvádí pojistné. Do úhrnu vyměřovacích základu se započtou i příjmy, z nichž nebylo odvedeno pojistné jen proto, že u zaměstnance bylo dosaženo maximálního vyměřovacího základu.


Odkazujeme na informaci na webové stránce MPSV ČR v této věci

https://www.mpsv.cz/web/cz/antivirus#antivirus_c_faq


S pozdravem

Tomáš Machanec v.r.


Ing. Tomáš Machanec, MBA

ředitel odboru sociálního pojištění

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Na Poříčním právu 1

128 01 Praha 2

221 922 520


Také prosíme o prověření, jak postupovat u zaměstnanců, kteří skončili v průběhu měsíce např. dohodou, mají se započítávat?

Děkuji za rychlé úpravy sestavy.

J.Svobodová

Osobní nástroje