Pom15

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Stránka vyprázdněna)
Řádka 1: Řádka 1:
-
{{Navigace evidence zaměstnanců}}
 
-
''Opakovaná evidence'' je jednou z variant řešení pro
 
-
: '''[[Opakovaný nástup zaměstnance]]''' (po výstupu),
 
-
kdy se zaměstnanec zavede do evidence ''opakovaně pod '''jiným osobním číslem'''''.
 
-
== Pomůcka ==
 
-
Jedná se o '''''technickou''''' pomůcku, která uživateli nabídne zkopírování hodnot některých agend z původního osobního čísla do nového osobního čísla.
 
-
 
-
== 1. Zadání rodného čísla ==
 
-
Pokud při zadávání nového zaměstnance zadáte rodné číslo, které již v databázi existuje <small>(a opustíte kurzorem dané pole)</small>, objeví se nové okno:
 
-
 
-
[[Image:E-opakovana-evidence-2-1.png|300px]]
 
-
 
-
<small>V přehledu se načítají všechna os.čísla jednoho člověka (s aplikováním řádkových práv) s tím, že pokud by nalezených bylo více, uživatel si může ke kopírování vybrat vždy jen jeden řádek.</small>
 
-
 
-
== 2. Automatické předvyplnění osobních údajů ==
 
-
* '''''Vyplnit os.údaje podle nastaveného řádku''''' - kliknutím na toto tlačítko se většina osobních údajů přenese do pořizovacího okna (záložka [[Osobní údaje]]). <small>V tom okamžiku se projdou i další agendy a zjistí se jejich naplněnost. Tím se zpřístupní volby pro kopírování dalších agend. </small>
 
-
 
-
[[Image:E-opakovana-evidence-2-2.png|300px]]
 
-
 
-
== 3. Kopírování dalších agend ==
 
-
: Zatrhávací pole pro výběr dané agendy je editační v případě, že daná agenda (u původního os.čísla) obsahuje nějaká data.
 
-
: Ve výchozím stavu jsou všechna editační zatrhávací pole zatržena.
 
-
# Vyberte agendy pro kopírování (nebo ponechejte všechny označené).
 
-
# '''''Zkopírovat''''' - stiskněte toto tlačítko.
 
-
 
-
Systém zobrazí dotaz, zda chcete opravdu provést akci - odpovězte ''Ano''.
 
-
 
-
[[Image:E-opakovana-evidence-2-3.png|300px]]
 
-
 
-
== 4. Doplnění osobních údajů a uložení ==
 
-
[[Image: E-opakovana-evidence-2-5.png|300px]]
 
-
 
-
Následně doplňte osobní údaje v záložce [[Osobní údaje]] a záznam uložte. <br>
 
-
Jakmile je nové osobní číslo úspěšně zapsáno, automaticky se spustí dodatková funkce pro kopírování dříve nastavených agend - a záznamy v dalších agendách budou automaticky doplněny. Po úspěšném provedení se zobrazí se hláška (o tom, že funkce kopírování proběhla).
 
-
 
-
[[Image:E-opakovana-evidence-2-3-Probehla funkce kopirovani.png|300px]]
 
-
 
-
== 5. Kontrola ==
 
-
Proveďte výslednou kontrolu přenesených záznamů.
 
-
 
-
=== [[Rodinní příslušníci]] ===
 
-
Před ukládáním záznamu u dětí i vnuků probíhá kontrola na duplicitu platnosti bonusů. Nově editovaný záznam se nesmí překrývat s již uloženými záznamy, které mají shodné rodné číslo rodinného příslušníka. Jinými slovy zkontrolujte a příp. opravte záznamy o bonusech (v případě databáze s více IČ-podniky si zaměstnanec může uplatnit daňový bonus jen v jednom podniku; zatímco jiný je případ, kdy zaměstnanec je vystoupivší a nyní ho znovu pořizujete), protože u nich bude pravd. přeneseno "Bonusy = NE".
 
-
 
-
== Přehled opakované evidence ==
 
-
'''''Opak. evidence''''' - ve spodní části agendy [[Osobní údaje]] se následně zobrazí tlačítko ''Opak.evidence''. Toto je automaticky povolováno pouze u zaměstnanců, jejichž rodné číslo existuje v databázi více než jednou. Po kliknutí na ně se zobrazuje stejné okno jako v bodě 1. – slouží však pouze '''k přehledu os.čísel jedné osoby''' a proto je zobrazována jen horní polovina vyskakovacího okna bez tlačítek.
 
-
 
-
[[Image:E-opakovana-evidence-2-4.png|300px]]
 
-
 
-
== Historie ==
 
-
<small>
 
-
* [[Opakovaná evidence (verze 1)]] - podmínkou pro zobrazení tlačítka byla hodnota parametru ROD CIS ZAM (sk.1) = Ne. <small>Prohledávání duplicitního rodného čísla probíhalo z aktuální podoby agendy Osobní údaje - db tab. pracovnici.</small>
 
-
* Úprava - doplnění místa zjišťování duplicitního rodného čísla <small>(db tab: prac_zal)</small> a změna podmínky zobrazení tlačítka na prosté nalezení duplicity. <small>Úprava si vyžádalo používání agendy v jedné společnosti: před zavedením opakované evidence uživatelé změnili rodné číslo původního osobního čísla tak, že odmazali údaje za lomítkem. Parametr ROD_CIS_ZAM (sk.1) měli a chtěli mít nadále nastaven na hodnotu ''a'', tj. hlídání.</small>
 
-
<!--
 
-
---------------------
 
-
Od: Miloš Riedel <milos@ksprogram.cz>
 
-
Pro: konzult <konzult@ksprogram.cz>
 
-
Odesláno: 30.1.2020 13:09 Europe/Prague Central European Time (GMT+1:00)
 
-
Věc: změna v "opakované evidenci" od verze 7311A"Opakované evidence" umožňuje zkopírova osobní údaje  údaje z další ev. agend do nově kládaného zaměastnance pomocí vazby přes stejé rodné číslo. Udělal jsem tam následující změny
 
-
 
-
1) Bylo umožněno kopírovat údaje mezi zaměstanci pomocí "opakované evidence" i případě, že původní záznam o zaměstnanci už nemá stejné RČ jako nově vkládaný
 
-
zaměstnanec, ale toto RČ měl v evidenci dříve a "prošel" s ním aspoň 1x měsíční uzávěrkou.
 
-
(Bonatrans totiž nejdříve promaže RČ za lomítkem a pak vkládá nového člověka  - mají totiž zanutou kontzrolu duplicita RČ a chtějé ji zachovat)
 
-
 
-
2) Proto se "opakované evidence" spustí při zadání rodného čísla nového zaměstnance i případě, že jeho RČ už není v tabulce "pracovnici", ale nazelne se v tabulce "prac_zal".
 
-
Proto také není nutné vypínat parametr pro kontrolu duplicity RČ - jejímž vypnutím byla dříve opakované evidence striktně podmíněna
 
-
 
-
3) Dále byla do opakované evidence přidána možnost kopírování údajů i z agendy Průkazů.
 
-
 
-
4) tlačítko "opak.evidence" v osobních údajích se dosud zobrazovalo výhradně pokud měl zákazník vypnutou kontrolu RC a povoloval se , pokud dané ŘC zaměstnance bylo v tab. pracovníci aspon 2x.
 
-
Nově platí, že indikace toho, že RČ je v databázi 2x není dáno povolováním / zakazováním tlačítka, ale jeho z(ne)viditelněním a kontrola probíhá jak přes tabulku "pracovníci" tak přes archiovní tabulku "prac_zal"
 
-
a už nijak nepodléha parametru pro kontrolu duplicita RČ.
 
-
Funkcionalita "opakované evidence" je popsána v naší příručce zde, prosím upravit:
 
-
http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/Opakovan%C3%A1_evidence
 
-
-->
 
-
 
-
== Odkazy ==
 
-
* [[Více pracovních poměrů nebo nástupů]]
 
-
 
-
<div style="text-align:center">[[Evidence zaměstnanců|Zpět]]</div>
 

Verze z 20. 5. 2020, 13:38

Osobní nástroje