Pom12

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Legislativa 07/2020 - české legislativní prostředí
Stav ke dni: 24.7.2020

Postup nastavení

Postup instalace legislativních změn pro období 07/2020.

Pořadí
Bod
Komentář
1.
07/2020
Níže uvedené změny proveďte až po uzavření období 06/2020 a ještě před započetím výpočtu mezd v období 07/2020!
2.
CS16, 76xx
Aktualizujte aplikaci na sestavení CS16, XXXX nebo vyšší.
3.
Úprava databáze
Proveďte úpravu databáze (otevřete menu: Systém/Správa databáze/Úprava databáze a stiskněte tlačítko Spustit).
4.
Aktualizace CZ-ISCO
Otevřete menu: Evidence/Číselníky/Klasifikace zaměstnání a stiskněte tlačítko Obnova obsahu číselníku.
5.
Další nastavení a změny
Proveďte případná další nastavení, změny v datech, pracovních postupech, aj. podle podrobného popisu pro uživatele.

Zákoník práce

Aplikace: Řiďte se pokyny uvedenými v dokumentu.

Základní nezabavitelná částka

Aplikace: Změna je zabezpečena postupem výše (aktualizace aplikace, která obsahuje patřičnou úpravu programového skriptu).

CZ-ISCO

Aplikace: Změna je zabezpečena postupem výše (Obnova obsahu číselníku).

Odkazy


Osobní nástroje