Pojmy (číselník)

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 71: Řádka 71:
: [[Měsíční statistika hodin DPČ]]
: [[Měsíční statistika hodin DPČ]]
: [[Roční statistika hodin DPP]]
: [[Roční statistika hodin DPP]]
 +
 +
 +
* '''DPSHL1:§22 ods.1 písm.c) až DPSHL1:§22 ods.1 písm.i)''': [[Oznámení o příjmech plynoucích do zahraničí]]
* '''Exekuce''' - sestava [[Průměrné výdělky]]. Sestava [[Příloha k žádosti]].
* '''Exekuce''' - sestava [[Průměrné výdělky]]. Sestava [[Příloha k žádosti]].

Verze z 6. 9. 2019, 12:38

Mzdové číselníky

Menu: Mzdy > Mzdové číselníky > Pojmy

Tento číselník umožňuje k množině pojmů, s kterými pracuje aplikace, přiřadit kódy mzdových položek. Aplikace tento převod využívá v případech, kdy je nutné při výběru dat z databáze transformovat daný pojem na množinu mzdových položek (např. sestava přesčasů podle měsíců, kdy je třeba rozlišit nařízený a nenařízený přesčas).

Obsah

Aktualizace pojmů

Pro aktualizaci pojmů, které systém používá, stiskněte tlačítko "Doplnit pojmy".

Přidání kódu mzdové položky ke stávajícímu pojmu

1. Vyberte pojem.
2. Odznačte (aby nebylo zatrženo) zatrhávací pole jen vybrané mzdové položky.
3. Stiskněte tlačítko Editovat.
4. Vyberte ze seznamu vámi požadovanou mzdovou položku a označte ji (zatrhnutím).
5. Stiskněte tlačítko Uložit.

Vybrání více mzdových položek najednou
V okně pro výběr množiny mzdových položek lze označit více položek najednou - pomocí klávesy Shift + kliknutí myší na (poslední vybraný) kód.

Pojem-mzdové položky / Mzdová položky-pojmy

Pohledy zobrazení

 • 1 pojem - více mzdových položek - pojem může zahrnovat více (seznam) mzdových položek - zde popisováno
 • 1 mzdová položka - více pojmů - jedna mzdová položka může být zařazena do různých pojmů - Číselník pojmů (Mzdové položky).

Použití konkrétních pojmů

 • Absence pro dopravu - Zákaznický pojem.
 • Absence pro KPD - KPD
 • Bez vyrovnání pro KPD - KPD
 • Dny krátící stravování - mzdové položky, které krátí nárok na nárokové stravování. Výchozí nastavení zahrnuje v tomto pojmu mzdové položky 53, 500-589, 800-899. - Stravování
 • Docházkový bonus - absence - zákaznická specialita Nároky na docházkové bonusy (hd 42087)
 • DPP, DPČ

Tyto pojmy slouží k identifikaci mzdových položek, na něž se pořizují odměny pro DPP a DPČ. Kromě standardních mzd.položek (630-DPP, 634-DPČ) si může uživatel založit další vlastní položky.

Zpracování brutto

výpočet pravděpodobného průměru pro PPÚ pro SK.
výpočet průměru a náhrad u DPN v měsíci nástupu pro CZ
určení odpracovaných hodin z fondu.
určení odpracovaných hodin při KPD
generování osobního hodnocení a příplatků
kontrola správnosti použité mzdové položky k druhu pracovního poměru pro DPP a DPČ
Kontrolní sestavy - rozdíly proti časovému fondu (DPP, DPČ)

Vyúčtování zaměstnanců

kontrola správnosti použité mzdové položky k druhu pracovního poměru pro DPP a DPC
(historicky ještě zjišťování kódu DPP pro exekuce, nyní se již zjišťuje celý poměr DPP)

Mzdový list

zobrazení dnů a hodin (v části "Hodiny/Dny")

Výkazy pro ČSÚ

Statistika UNP 4-01 - načtení hodin a částek pro DPP a DPČ

Slovenská aplikace

Slovenský stat.úrad - načtení hodin a částek pro DPP a DPČ
Výkazy pro SŠÚ - Roč Zav 1-01

Měsíční uzávěrka

načtení odprac.doby na dohodách pro účely odprac.doby pro nárok na dovolenou
Měsíční statistika hodin DPČ
Roční statistika hodin DPP


 • FKSP - zákaznická specialita; využívá se při stanovení měsíčního služebního příjmu, zadává se kód mzdové položky, částku vkládá uživatel např. v agendě Doplatky.
 • Jubilea
Zákaznická specialita.
 • Krácení dovolené 30 dnů - zákaznická úprava souvisí s výpočtem krácené dovolené: 01/2018
 • Mzdy bez osobního hodnocení

Příklad použití: Zadání - mzdová položka 152-úkolová mzda nemá v případě zaměstnanců odměňovaných hodinovou mzdou generovat částku mzdové položky 171-osobního hodnocení. Řešení: k tomuto pojmu se přiřadí mzdová položka 152.

 • Náhrada mzdy, Pohotovost, Cestovní náhrady, Ostatní plnění, Ostatní srážky – pojmy vážící se k sestavě Potvrzení pro soud.
 • Neplac. přesčas
Sestava Neplacené přesčasy - SI037 - plnění dle mzdových složek
Zákaznická sestava
 • Neplaceno v KPD - KPD
 • Nepřítomnost
 • Přepočíst do cizí měny
 • Přípl. noc
V19a-01 (Výkazy pro ČSÚ)
Štatistické zisťování o cene práce (MPSVR SR) 1-04
ROZPIS SLOŽEK POSLEDNÍHO HRUBÉHO MĚSÍČNÍHO SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU ŽADATELE ZA MĚSÍC (zákaznická úprava)
 • Přípl. SO-NE
V19a-01 (Výkazy pro ČSÚ)
Štatistické zisťování o cene práce (MPSVR SR) 1-04
ROZPIS SLOŽEK POSLEDNÍHO HRUBÉHO MĚSÍČNÍHO SLUŽEBNÍHO PŘÍJMU ŽADATELE ZA MĚSÍC (zákaznická úprava)
 • Přípl. svátek - zákaznický parametr

Potvrzení příjmů (zák. 361/2003 Sb.) (viz volba menu: Evidence/Poměry/Služební poměry, záložka "Mzdové údaje", tlačítko "Potvrzení příjmů (zák.361/2003 Sb.)") - do položky "služební příjem za službu ve svátek" se zahrnují mzdové položky, které jsou v číselníku pojmů zahrnuty do pojmu "Přípl. svátek". Do pojmu je potřeba zadat mzdové položky, kterých se případ týká (např. 217).

 • Příplatky - bez adekvátního použití
 • Tolerované absence - pro zákaznickou úpravu
 • Výživné
Slovenská aplikace - výpočet srážek ze mzdy - kód výživného
 • Započitatelné do OH - zákaznická úprava hd 39590

Pojmy ze zákaznických úprav

 • Absence rušící stab.prémii - určeno pro zákaznický výpočet stabilizační prémie
 • Absence rušící natur.mzdu - určeno pro zákaznický výpočet naturální mzdy
 • Základ motivační prémie - pro zákaznickou úpravu
 • Započíst jen v KPD - Pořizování směn (úpravy) - 22. týden 2016

zpět

Osobní nástroje