Požadavek na služební cestu

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Akce workflow (služební cesty))
 
Řádka 1: Řádka 1:
-
<small>Menu: Zaměstnanec > Požadavky / služ.cesta </small>
+
<small>Menu: Nastavení > Nastavení workflow / služ.cesta </small>
-
Zadání a zpracování '''požadavku zaměstnance na schválení služební cesty''' na portále.
+
== Prvotní nastavení ==
 +
1. Pokud chcete mít požadavek na služební cestu i s částmi Průběh, Stravné, Výdaje a Vyúčtování je třeba mít zakoupen modul Služební cesty. V opačném případě obsahuje požadavek i po povolení cesty pouze první 2 části, tzv. hlavičku a zálohy.
-
== Funkcionalita ==
+
2. V aplikaci KS mzdy je potřeba nalít výchozí nastavení workflow a to přes Menu: Systém > Jednorázové funkce > 133-Inicializace workflow / Služ.cesty
-
Požadavek na služební cestu - po schválení může/nemusí být nastaveno automatické vygenerování záznamu o cestovním příkazu (v této fázi se jedná o ještě nekompletní cestovní příkaz)
+
-
Funkcionalita se nastavuje tak, že v kroku, který má být schvalovacím, je nutno v položce ''akce'' uvést hodnotu ''exe:zapsat''. Platí, že dokud nedojde k povolení cesty (neproběhne akce ''exe:zapsat'') není cestovní příkaz dostupný v agendě "Cestovní příkazy". [[Image: E-workflow-sc-nastaveni.png|70px]]
+
3. V KS portál přes menu Nastavení/Práva/Role - Akce přidělte roli zaměstnance práva:
 +
* Zaměstnanec;Požadavky;Služební cesty - vytvoření požadavku/změna stavu
 +
* Zaměstnanec;Požadavky;Zobrazení stránky
 +
* Zaměstnanec;Služební cesty;Editace záloh, průběhu, stravného, výdajů
 +
* Zaměstnanec;Služební cesty;Přehled cest vozidel (jen pokud má vidět cesty vozidel vybraného druhu)
 +
* Zaměstnanec;Služební cesty;Změna údajů v hlavičce (jen pokud má mít možnost změnit vozidlo po povolení cesty)
-
Požadavek na služební cestu v jednotlivých panelech a krocích obsahuje kompletní cestovní příkaz, lze tedy zadat mj.
+
4. Rovněž roli správce přidělte právo Zaměstnanec;Požadavky;Služební cesty - vytvoření požadavku/změna stavu jinak nebude moci upravit nastavení workflow pro služební cesty
-
: místo odjezdu/příjezdu
+
 
-
: vybrat automobil ze seznamu
+
5. Přes menu Nastavení/nastavení workflow - Služ. cesty případně upravte nastavení workflow, viz [[Nastavení workflow]]
-
: zadat spolucestující
+
 
-
: zadat částku požadované zálohy.
+
U stavu povolujícím cestu je nutno mít v položce ''akce'' hodnotu ''exe:zapsat''. Platí, že dokud nedojde k povolení cesty (neproběhne akce ''exe:zapsat'') není cesta dostupná v KS mzdy v Evidence/Služební cesty/Sestavy, dále v agendě "Mzdy/Nepřítomnosti" a nelze zadávat průběh a výdaje v agendě Evidence/Služební cesty/Cestovní příkazy. [[Image: E-workflow-sc-nastaveni.png|70px]]
-
== Primární nastavení ==
 
-
<small> Těžká aplikace. Menu: Systém > Jednorázové funkce > 133-Inicializace workflow / Služ.cesty </small>
 
== Fáze (kroky) ==
== Fáze (kroky) ==
Příklad (výchozího) nastavení:
Příklad (výchozího) nastavení:
* Krok 1 - '''Nový'''
* Krok 1 - '''Nový'''
-
* Krok 2 - '''Povolení cesty''' (Povolená/Zamítnutý/Žadatel stornoval)
+
* Krok 2 - '''Povolení cesty''' (Povoleno se zálohou/Povoleno bez zálohy/Předáno výše/Zamítnuto/Žadatel stornoval)
-
* Krok 3 - '''Schválení dopravy''' (Doprava schválena/Doprava opravena)
+
* Krok 3 - '''Povolení 2. nadřízeným''' (Povoleno II. se zálohou/Povoleno II. bez zálohy/Zamítnuto II )
* Krok 4 - '''Vyplacení zálohy''' (Záloha vyplacena/Záloha zamítnuta/Záloha nepožadována)
* Krok 4 - '''Vyplacení zálohy''' (Záloha vyplacena/Záloha zamítnuta/Záloha nepožadována)
* Krok 5 - '''Zpráva o výsledku PC''' (Údaje o vyúčtování zadány)
* Krok 5 - '''Zpráva o výsledku PC''' (Údaje o vyúčtování zadány)
* Krok 6 - '''Schválení výdajů''' (Výdaje schváleny/Vráceno k doplnění/Vrátit zpět k doplnění)
* Krok 6 - '''Schválení výdajů''' (Výdaje schváleny/Vráceno k doplnění/Vrátit zpět k doplnění)
* Krok 7 - '''Vyúčtování''' (Vráceno k doplnění/Vyúčtováno)
* Krok 7 - '''Vyúčtování''' (Vráceno k doplnění/Vyúčtováno)
-
* Krok 8 - '''Schválení vyúčtování''' (Vyúčtování schváleno/Vyúčtování zamítnuto)
+
* Krok 8 - '''Konec''' (Vyúčtování stornováno)
-
Po tomto výchozím nastavení je třeba na portále nastavit adresáty (řešitele) jednotlivých fází (kroků) - [[Portál-požadavky-nastavení-uživatelské]].
 
== Panely ==
== Panely ==
Řádka 67: Řádka 69:
* '''Vyuct'''.Mode = ReadOnly/Hidden - možnost skrýt část Vyúčtování (která zobrazuje celkové náklady, ale vyúčtování ještě nemusí existovat)
* '''Vyuct'''.Mode = ReadOnly/Hidden - možnost skrýt část Vyúčtování (která zobrazuje celkové náklady, ale vyúčtování ještě nemusí existovat)
-
'''POZOR!!!''' Proveďte vždy kontrolu přístupových práv v aplikaci KS portál. Konkrétně právo Zaměstnanec;Služební cesty;'''''Editace záloh, průběhu, stravného, výdajů'''''
+
 
== Akce workflow (služební cesty) ==
== Akce workflow (služební cesty) ==
Řádka 86: Řádka 88:
* [[Služební cesty]]
* [[Služební cesty]]
* [[Požadavky (KS portál)]]
* [[Požadavky (KS portál)]]
-
: <small>DB: workfl_sluz_cesty a workfl_zalohy, ve kterých jsou data cestovního příkazu, dokud neproběhne akce exe:zapis (dokud nedojde k povolení cesty)</small>
+
: <small>DB: workfl_sluz_cesty a workfl_zalohy, ve kterých jsou data služební cesty, dokud neproběhne akce exe:zapis (dokud nedojde k povolení cesty)</small>

Aktuální verze z 13. 9. 2019, 13:44

Menu: Nastavení > Nastavení workflow / služ.cesta

Obsah

Prvotní nastavení

1. Pokud chcete mít požadavek na služební cestu i s částmi Průběh, Stravné, Výdaje a Vyúčtování je třeba mít zakoupen modul Služební cesty. V opačném případě obsahuje požadavek i po povolení cesty pouze první 2 části, tzv. hlavičku a zálohy.

2. V aplikaci KS mzdy je potřeba nalít výchozí nastavení workflow a to přes Menu: Systém > Jednorázové funkce > 133-Inicializace workflow / Služ.cesty

3. V KS portál přes menu Nastavení/Práva/Role - Akce přidělte roli zaměstnance práva:

 • Zaměstnanec;Požadavky;Služební cesty - vytvoření požadavku/změna stavu
 • Zaměstnanec;Požadavky;Zobrazení stránky
 • Zaměstnanec;Služební cesty;Editace záloh, průběhu, stravného, výdajů
 • Zaměstnanec;Služební cesty;Přehled cest vozidel (jen pokud má vidět cesty vozidel vybraného druhu)
 • Zaměstnanec;Služební cesty;Změna údajů v hlavičce (jen pokud má mít možnost změnit vozidlo po povolení cesty)

4. Rovněž roli správce přidělte právo Zaměstnanec;Požadavky;Služební cesty - vytvoření požadavku/změna stavu jinak nebude moci upravit nastavení workflow pro služební cesty

5. Přes menu Nastavení/nastavení workflow - Služ. cesty případně upravte nastavení workflow, viz Nastavení workflow

U stavu povolujícím cestu je nutno mít v položce akce hodnotu exe:zapsat. Platí, že dokud nedojde k povolení cesty (neproběhne akce exe:zapsat) není cesta dostupná v KS mzdy v Evidence/Služební cesty/Sestavy, dále v agendě "Mzdy/Nepřítomnosti" a nelze zadávat průběh a výdaje v agendě Evidence/Služební cesty/Cestovní příkazy.


Fáze (kroky)

Příklad (výchozího) nastavení:

 • Krok 1 - Nový
 • Krok 2 - Povolení cesty (Povoleno se zálohou/Povoleno bez zálohy/Předáno výše/Zamítnuto/Žadatel stornoval)
 • Krok 3 - Povolení 2. nadřízeným (Povoleno II. se zálohou/Povoleno II. bez zálohy/Zamítnuto II )
 • Krok 4 - Vyplacení zálohy (Záloha vyplacena/Záloha zamítnuta/Záloha nepožadována)
 • Krok 5 - Zpráva o výsledku PC (Údaje o vyúčtování zadány)
 • Krok 6 - Schválení výdajů (Výdaje schváleny/Vráceno k doplnění/Vrátit zpět k doplnění)
 • Krok 7 - Vyúčtování (Vráceno k doplnění/Vyúčtováno)
 • Krok 8 - Konec (Vyúčtování stornováno)


Panely

Pro následující typy uživatelů (pro každého z nich)

 • Adresát
 • Správce
 • Vydavatel
 • Ostatní

se nastavuje v každém kroku viditelnost a editovatelnost následujících panelů:

 • Diskuse - True/False
 • Form1 - Insert/Edit/ReadOnly

Představuje celý formulář cestovního příkazu.
V prvním kroku by měl mít panel hodnotu Insert.
V dalších krocích, pokud je potřeba editovat některý údaj z dalších panelů, nastavte hodnotu na Edit. Pokud má být některý panel editovatelný, pak tento celkový formulář musí být také editovatelný.

 • PanelZmenaStavu - True/False
 • PanelAdresat - Hidden/ReadOnly/Edit
 • Hlavicka - Editable/ReadOnly/Hidden
 • Zalohy - Editable/ReadOnly/Hidden
 • Prubeh - Editable/ReadOnly/Hidden
 • Stravne - Editable/ReadOnly/Hidden
 • Vydaje - Editable/ReadOnly/Hidden
 • Vydaje.DPH - Určuje, zda se u výdajů, které nejsou automaticky generované (stravné, apod.), bude při výdeji vybírat sazba DPH.
 • Vydaje.NaklStr.Visible = true/false - možnost skrýt nákladové středisko v patičce výdajů,
 • Vydaje.ZpusVyrovnani.Visible = true/false - možnost skrýt prosím o vyplacení výdajů (ve mzdě/v hotovosti/na účet) v patičce výdajů,
 • Vyuct.Mode = ReadOnly/Hidden - možnost skrýt část Vyúčtování (která zobrazuje celkové náklady, ale vyúčtování ještě nemusí existovat)


Akce workflow (služební cesty)

Další příklady workflow

Níže jsou uvedeny další příklady nastavení workflow. Větvení může být v budoucnu řešeno jiným programovým způsobem.

Odkazy

DB: workfl_sluz_cesty a workfl_zalohy, ve kterých jsou data služební cesty, dokud neproběhne akce exe:zapis (dokud nedojde k povolení cesty)
Osobní nástroje