Otcovská

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 70: Řádka 70:
== Otcovská a Trexima ==
== Otcovská a Trexima ==
* [[Otcovská a Trexima]]
* [[Otcovská a Trexima]]
 +
 +
== Zobrazit náležitosti ==
 +
Tlačítko ''Zobrazit náležitosti''.
 +
[[Image: Otcovska-Zobrazit nalezitosti.png|100px]]
 +
: <small>hd 50070</small>
== Ostatní ==
== Ostatní ==

Aktuální verze z 31. 7. 2020, 10:41

Otcovská - od 02/2018 nová dávka nemocenského pojištění ("dávka otcovské poporodní péče" ... dále jen "otcovská").

Menu: Evidence > Nepřítomnosti

Obsah

Podmínky nároku

Mzdová položka

Zadání

Příklad 1

Běžný případ. Začátek: 5.2.2018 (pondělí), konec: 11.2.2018 (neděle).

Příklad 2 ("přerušení" - práce)

V průběhu otcovské zaměstnanec 1 den pracoval.

Příklad 3 ("přerušení" - práce i v nepracovních dnech)

V průběhu otcovské zaměstnanec 2 dny pracoval.

V pátek, který je jeho pracovním, odpracoval 3 hodiny. V sobotu (neplánovaná směna) 8 hodin. Systém upozorní na tuto skutečnost a potřebu ruční úpravy.

Automatické zpracování: součet počtu hodin "přerušení" je omezen ("ořezán") na nejvýše počet plánovaných hodin v těch dnech. (V daném případě byl pracovním dnem jenom pátek s počtem plánovaných hodin 8, proto jsou tyto hodiny odečítány.)

Tyto případy je potřeba ošetřit ručním zadáním, např. v agendě Zpracování brutto. V některých případech se bude jednat o přesčasovou práci.

Zpracování

Stav k období 02/2018:

Následně se zpracování mzdové položky 855 - OTCOVSKÁ zadané do nepřítomností projevuje takto:

1) Pokud je zadáno datum do v aktuálním období, zpracuje se OTCOVSKÁ celá. Tedy pokud je například zadána OTCOVSKÁ v období 2/2018 od 5.2 do 11.2..
2) Pokud je zadáno datum do v následujícím období, zpracuje se OTCOVSKÁ jen do konce měsíce. V následujícím zpracovávaném období se zpracuje zbytek. Tedy pokud je v období 2/2018 zadána OTCOVSKÁ od 26.2. do 4.3, je v období 2/2018 do mezd přenesena OTCOVSKÁ od 26.2. do 28.2 a v období 3/2018 OTCOVSKÁ od 1.3. do 4.3..
3) Pokud dojde ke křížení dvou či více OTCOVSKÝCH, zpracuje se OTCOVSKÁ s menším datem od celá, následující OTCOVSKÁ pak jen od data, které následuje po konci předchozí otcovské. Tedy pokud je v období 2/2018 zadána OTCOVSKÁ od 5.2. do 11.2. a OTCOVSKÁ od 10.2 do 16.2. zpracuje se mezd první OTCOVSKÁ celá a druhá jen od 12.2. do 16.2.
4) Pokud je v zadávání absencí u OTCOVSKÉ nastaveno 'přerušení', je zpracována OTCOVSKÁ celá a k tomu je vygenerován záznam s datem od rovným konci 'přerušení' a datem do vypočteným podle vzorce datum od - dny 'přerušení' - 1. Tento vzorec je použit z důvodu výpočtu dnů pro dovolenou a vyloučených dob. Zároveň jsou ve dnech a hodinách maximálně plánované hodiny dle kalendáře zaměstnance. Například zaměstnanec pracuje podle klasického plánovacího kalendáře, má 8 hodinové směny, má zadanou OTCOVSKOU od 5.2. do 11.2., má zadáno 'přerušení' na 9.2. 8 hodin, a na 10.2. 5 hodin. Do mezd se zpracuje OTCOVSKÁ od 5.2. do 11.2. s 5 dny a 40 hodinami. Navíc přibude záznam z 'přerušení' s datem od 10.2. s datem do 7.2. s -1 dnem a -8 hodinami. Ostatní hodiny k proplacení je nutno řešit jiným způsobem (například zadáním přesčasu).
5) Pokud se OTCOVSKÁ kříží s DPN, OČR nebo 'rodičovskou dovolenou', pak je ve zpracování mezd zpracuje v kolizním termínu pouze OTCOVSKÁ . Ostatní vyjmenované nepřítomnosti pouze před a po otcovské. Tedy pokud zaměstnanec pracuje dle běžného plánovacího kalendáře, je nemocen od 1.2. do 28.2. a OTCOVSKÁ je od 5.2. do 11.2., vygeneruje se ve mzdách OTCOVSKÁ od 5.2. do 11.2. s 5 dny a 40 hodinami. K tomu se za nemoc vygeneruje mzdová položka 861 od 1.2 do 4.2. s 2 dny a 16 hodinami, mzdová položka 862 od 12.2. do 14.2 s 3 dny a 24 hodinami a mzdová položka 812 od 15.2.do 28.2. s 10 dny a 80 hodinami.
6) !!! POZOR !!! Pokud dochází ke křížení OČR a OTCOVSKÉ a u OČR je zadáno přerušení, toto se zpracuje vždy bez ohledu na OTCOVSKOU, protože u tohoto přerušení nelze zadat od - do. Je proto nutné provést uživatelsky správné zadání přerušení s ohledem na OTCOVSKOU.

Kontroly

Kontrola na délku otcovské: 7 kalendářních dnů. (Dočasná kontrola, že nesmí být zadána dříve než 1.2.2018.)

Mzdový list

Byla provedena úprava načítání mzdového listu pro rok 2018. Do sekce NEMOCENSKÁ ve mzdovém listě bylo zabudováno načítání OTCOVSKÉ (mzdová položka 855) a odpracovaných dnů při otcovské. Pokud jsou odpracované hodiny v den začátku nebo konce OTCOVSKÉ, jsou příslušné hodiny zobrazeny v kolonce pro odpracované hodiny první den a poslední den ('H.1.d./p.d.'). Ostatní odpracované dny při OTCOVSKÉ jsou zobrazeny samostatným řádkem pod OTCOVSKOU s textem - Práce při OTC. Tento záznam obsahuje Datum od a do a odpovídající počet dnů.

Otcovská a vyloučené doby

Otcovská a zdravotní pojištění

Otcovská a Trexima

Zobrazit náležitosti

Tlačítko Zobrazit náležitosti.

hd 50070

Ostatní

  • Hrubý průměr - původně se předvyplňoval hodnotou 0. Později se předvyplňuje hodnotou Průměr pro nemocenskou (hd 48164).

Odkazy

Osobní nástroje