Oprava srážkové daně na zálohovou

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Tento článek popisuje zpětné opravy mzdových dat za již uzavřené období. Příklady mohou mít jen historickou platnost, proto jejich použití vždy konzultujte s tvůrci programu.

Zadání

Zaměstnanec začal pracovat na DPP v minulém období, přičemž byl omylem označen s příznakem, že nepodepsal prohlášení. Byla mu vygenerována srážková daň na kód 917, přitom v případě podepsaného prohlášení měla být generována zálohová daň na kód 911 a základní sleva na 1903. Je možno toto v následujícím (aktuálním) období opravit doplatky s opačnými částkami?

Řešení

Varianta náhrada

Pokud bude provedena domluva s finančním úřadem (částky zálohové a srážkové daně odcházejí na jíný bankovní účet), je možno toto řešit v aplikaci pomocí doplatků (917-DAŇ 15%SRÁŽK. s mínusovou částkou, 911-DAŇ-ZÁLOHA s plusovou, 1903-DAŇ SL.ZÁKLAD s mínusovou). Dále je potřeba po závěrce období upravit aktuální částky nápočtů daňového základu pro roční zúčtování daní v agendě Nápočty.

Varianta opravné položky

Obdobný postup jako v předchozí variantě. Doplatky:

  • 917-DAŇ 15%SRÁŽK. - mínusovou částkou
  • 912-DAŇ DOPLATEK - plusovou částkou
  • 1910-SL.ZÁKL.OLR - mínusovou částkou

Po měsíční závěrce povýšit částky nápočtů daňového základu zálohové daně v agendě Nápočty, položky:

Úhrn zdanitelných příjmů
Úhrn superhrubé mzdy
Úhrn SP za firmu ze supehr.mzdy
Úhrn ZP za firmu ze superhr.mzdy

Dále nesmí být tištěno zaměstnanci za tento rok

Potvrzení DPP/srážkové daně

neboť nebyly opraveny základy srážkové daně (aktuálně nejsou uživatelsky editovatelné).

Odkazy

Aktualizace: 23.9.2015. 5.3.2019

Osobní nástroje