Opakovaná evidence

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 1: Řádka 1:
{{Navigace evidence zaměstnanců}}
{{Navigace evidence zaměstnanců}}
-
== Opakovaná evidence ==
+
''Opakovaná evidence'' je jednou z variant řešení pro
-
Opakovaný nástup zaměstnance (po výstupu) může být řešen následovně:
+
: '''[[Opakovaný nástup zaměstnance]]''' (po výstupu),
-
* zaměstnanci se '''opraví evidenční data''' (smaže datum výstupu, zadá nové datum nástupu) v agendě [[Osobní údaje]] '''a založí''' se '''nový pracovní poměr''' v agendě [[Pracovní poměr]] <br>
+
kdy se zaměstnanec zavede do evidence ''opakovaně pod '''jiným osobním číslem'''''.  
-
'''nebo''' <br>
+
-
* zaměstnanec se '''zavede do evidence opakovaně pod jiným osobním číslem'''.
+
 +
== Pomůcka ==
 +
Jedná se o '''''technickou''''' pomůcku, která uživateli nabídne zkopírování hodnot některých agend z původního osobního čísla do nového osobního čísla.
-
Zabývejme se nyní druhým případem. Pro něj musí být nastaven rozšiřující parametr [[ROD CIS ZAM (sk.1)]] na hodnotě "Ne", jinak by totiž systém kontrolovat rodné číslo zaměstnance a nedovolil jej podruhé zadat do databáze.
+
== 1. Zadání rodného čísla ==
 +
Pokud při zadávání nového zaměstnance zadáte rodné číslo, které již v databázi existuje <small>(a opustíte kurzorem dané pole)</small>, objeví se nové okno:
-
Tento případ může být využit například z následujících důvodů:
+
[[Image:E-opakovana-evidence-2-1.png|300px]]
-
* Zaměstnanec dříve pracoval na DPČ nebo DPP, nyní nastupuje na hlavní pracovní poměr. Firma má oddělenou řadu osobních čísel zvlášť pro hlavní pracovní poměry a zvlášť pro dohodáře. Chce ho tedy zadat pod jiným osobním číslem.
+
-
* Zaměstnanec dříve pracoval ve firmě a jeho původní osobní číslo z nějakých důvodů nevyhovuje, je požadavek, aby obdržel nové osobní číslo.
+
<small>V přehledu se načítají všechna os.čísla jednoho člověka (s aplikováním řádkových práv) s tím, že pokud by nalezených bylo více, uživatel si může ke kopírování vybrat vždy jen jeden řádek.</small>
-
* Je používána databáze s více podniky (více IČ). Zaměstnanec pracuje v jedné firmě (jednom podniku) na hlavní pracovní poměr a přitom má zároveň dohodu v další firmě (druhém podniku).
+
== 2. Automatické předvyplnění osobních údajů ==
 +
* '''''Vyplnit os.údaje podle nastaveného řádku''''' - kliknutím na toto tlačítko se většina osobních údajů přenese do pořizovacího okna (záložka [[Osobní údaje]]). <small>V tom okamžiku se projdou i další agendy a zjistí se jejich naplněnost. Tím se zpřístupní volby pro kopírování dalších agend. </small>
-
'''Toto není možné použít pro souběžné aktivní pracovní poměry v rámci jedné firmy'''. Ty musí být v aplikaci zadány vždy pod jedním osobním číslem, je to z důvodu výpočtu daně, která se počítá za oba pracovní poměry dohromady.
+
[[Image:E-opakovana-evidence-2-2.png|300px]]
-
V těchto případech je možno využít funkcionality aplikace s názvem "Opakovaná evidence", kterou si nyní ukážeme. Ta ušetří práci v tom smyslu, že nemusíte všechny údaje o zaměstnanci znovu zadávat, ale systém si je zkopíruje z původního osobního čísla.
+
== 3. Kopírování dalších agend ==
 +
: Zatrhávací pole pro výběr dané agendy je editační v případě, že daná agenda (u původního os.čísla) obsahuje nějaká data.
 +
: Ve výchozím stavu jsou všechna editační zatrhávací pole zatržena.
 +
# Vyberte agendy pro kopírování (nebo ponechejte všechny označené).
 +
# '''''Zkopírovat''''' - stiskněte toto tlačítko.
 +
Systém zobrazí dotaz, zda chcete opravdu provést akci - odpovězte ''Ano''.
 +
[[Image:E-opakovana-evidence-2-3.png|300px]]
-
'''1. Zadání rodného čísla'''
+
== 4. Doplnění osobních údajů a uložení ==
 +
[[Image: E-opakovana-evidence-2-5.png|300px]]
-
Pokud při zadávání nového zaměstnance zadáte rodné číslo, které již v databázi existuje, objeví se nové okno:
+
Následně doplňte osobní údaje v záložce [[Osobní údaje]] a záznam uložte. <br>
 +
Jakmile je nové osobní číslo úspěšně zapsáno, automaticky se spustí dodatková funkce pro kopírování dříve nastavených agend - a záznamy v dalších agendách budou automaticky doplněny. Po úspěšném provedení se zobrazí se hláška (o tom, že funkce kopírování proběhla).
-
[[Image:E-opakovana-evidence-1.png|300px]]
+
[[Image:E-opakovana-evidence-2-3-Probehla funkce kopirovani.png|300px]]
-
V přehledu se načítají všechna os.čísla jednoho člověka (s aplikováním řádkových práv) a uživatel si může ke kopírování vybrat vždy jen jeden řádek.
+
== 5. Kontrola ==
 +
Proveďte výslednou kontrolu přenesených záznamů.
 +
=== [[Rodinní příslušníci]] ===
 +
Před ukládáním záznamu u dětí i vnuků probíhá kontrola na duplicitu platnosti bonusů. Nově editovaný záznam se nesmí překrývat s již uloženými záznamy, které mají shodné rodné číslo rodinného příslušníka. Jinými slovy zkontrolujte a příp. opravte záznamy o bonusech (v případě databáze s více IČ-podniky si zaměstnanec může uplatnit daňový bonus jen v jednom podniku; zatímco jiný je případ, kdy zaměstnanec je vystoupivší a nyní ho znovu pořizujete), protože u nich bude pravd. přeneseno "Bonusy = NE".
-
'''2. Automatické předvyplnění osobních údajů'''
+
== Přehled opakované evidence ==
 +
'''''Opak. evidence''''' - ve spodní části agendy [[Osobní údaje]] se následně zobrazí tlačítko ''Opak.evidence''. Toto je automaticky povolováno pouze u zaměstnanců, jejichž rodné číslo existuje v databázi více než jednou. Po kliknutí na ně se zobrazuje stejné okno jako v bodě 1. – slouží však pouze '''k přehledu os.čísel jedné osoby''' a proto je zobrazována jen horní polovina vyskakovacího okna bez tlačítek.
-
Kliknutím na tlačítko "Vyplnit os.údaje" se většina osobních údajů přenese do pořizovacího okna (záložka "Osobní údaje").
+
[[Image:E-opakovana-evidence-2-4.png|300px]]
 +
== Historie ==
 +
<small>
 +
* [[Opakovaná evidence (verze 1)]] - podmínkou pro zobrazení tlačítka byla hodnota parametru ROD CIS ZAM (sk.1) = Ne. <small>Prohledávání duplicitního rodného čísla probíhalo z aktuální podoby agendy Osobní údaje - db tab. pracovnici.</small>
 +
* Úprava - doplnění místa zjišťování duplicitního rodného čísla <small>(db tab: prac_zal)</small> a změna podmínky zobrazení tlačítka na prosté nalezení duplicity. <small>Úprava si vyžádalo používání agendy v jedné společnosti: před zavedením opakované evidence uživatelé změnili rodné číslo původního osobního čísla tak, že odmazali údaje za lomítkem. Parametr ROD_CIS_ZAM (sk.1) měli a chtěli mít nadále nastaven na hodnotu ''a'', tj. hlídání.</small>
 +
<!--
 +
---------------------
 +
Od: Miloš Riedel <milos@ksprogram.cz>
 +
Pro: konzult <konzult@ksprogram.cz>
 +
Odesláno: 30.1.2020 13:09 Europe/Prague Central European Time (GMT+1:00)
 +
Věc: změna v "opakované evidenci" od verze 7311A"Opakované evidence" umožňuje zkopírova osobní údaje  údaje z další ev. agend do nově kládaného zaměastnance pomocí vazby přes stejé rodné číslo. Udělal jsem tam následující změny
-
'''3. Kopírování dalších agend'''
+
1) Bylo umožněno kopírovat údaje mezi zaměstanci pomocí "opakované evidence" i případě, že původní záznam o zaměstnanci už nemá stejné RČ jako nově vkládaný
-
 
+
zaměstnanec, ale toto RČ měl v evidenci dříve a "prošel" s ním aspoň 1x měsíční uzávěrkou.
-
V tom okamžiku se projdou i další agendy a zjistí se jejich naplněnost. Tím se zpřístupní volby pro kopírování dalších agend:
+
(Bonatrans totiž nejdříve promaže RČ za lomítkem a pak vkládá nového člověka  - mají totiž zanutou kontzrolu duplicita RČ a chtějé ji zachovat)
-
 
+
-
[[Image:E-opakovana-evidence-2.png|300px]]
+
-
 
+
-
Vyberte si z nich některé agendy (nebo ponechejte všechny označené) a stiskněte tlačítko "Zapnout kopírování".
+
-
 
+
-
Objeví se další okno:
+
-
 
+
-
[[Image:E-opakovana-evidence-3.png|300px]]
+
-
 
+
-
Pak zavřete tuto hlášku i okno pro kopírování.
+
-
 
+
-
 
+
-
'''4. Doplnění osobních údajů a uložení'''
+
-
 
+
-
Následně doplňte osobní údaje v záložce "Osobní údaje" a záznam uložte. Jakmile je nové osobní číslo úspěšně zapsáno, automaticky se spustí dodatková funkce pro kopírování dříve nastavených agend - a záznamy v dalších agendách budou automaticky doplněny.
+
-
 
+
-
''Rodinní příslušníci''
+
-
Před ukládáním záznamu u dětí i vnuků probíhá kontrola na duplicitu platnosti bonusů. Nově editovaný záznam se nesmí překrývat s již uloženými záznamy, které mají shodné rodné číslo rodinného příslušníka. Jinými slovy zkontrolujte a příp. opravte záznamy o bonusech (v případě databáze s více IČ-podniky si zaměstnanec může uplatnit daňový bonus jen v jednom podniku; zatímco jiný je případ, kdy zaměstnanec je vystoupivší a nyní ho znovu pořizujete), protože u nich bude pravd. přeneseno "Bonusy = NE".
+
-
 
+
-
'''Přehled opakované evidence'''
+
2) Proto se "opakované evidence" spustí při zadání rodného čísla nového zaměstnance i případě, že jeho RČ už není v tabulce "pracovnici", ale nazelne se v tabulce "prac_zal".
 +
Proto také není nutné vypínat parametr pro kontrolu duplicity RČ - jejímž vypnutím byla dříve opakované evidence striktně podmíněna
-
Ve spodní části agendy "Osobní údaje" přibylo tlačítko „Opak.evidence“. Toto je automaticky povolováno pouze u zaměstnanců, jejichž rodné číslo existuje v databázi více než jednou. Po kliknutí na ně se zobrazuje stejné okno jako v bodě 1. – slouží však pouze k přehledu os.čísel jedné osoby a proto je zobrazována jen horní polovina vyskakovacího okna bez tlačítek.  
+
3) Dále byla do opakované evidence přidána možnost kopírování údajů i z agendy Průkazů.
-
[[Image:E-opakovana-evidence-4.png|300px]]
+
4) tlačítko "opak.evidence" v osobních údajích se dosud zobrazovalo výhradně pokud měl zákazník vypnutou kontrolu RC a povoloval se , pokud dané ŘC zaměstnance bylo v tab. pracovníci aspon 2x.
 +
Nově platí, že indikace toho, že RČ je v databázi 2x není dáno povolováním / zakazováním tlačítka, ale jeho z(ne)viditelněním a kontrola probíhá jak přes tabulku "pracovníci" tak přes archiovní tabulku "prac_zal"
 +
a už nijak nepodléha parametru pro kontrolu duplicita RČ.
 +
Funkcionalita "opakované evidence" je popsána v naší příručce zde, prosím upravit:
 +
http://prirucky.ksprogram.cz/mediawiki/index.php/Opakovan%C3%A1_evidence
 +
-->
-
== Výstup zaměstnance - datum ukončení odpočtů ==
+
== Odkazy ==
-
* [[VYSTUP_ODPOCTY (sk.1)]]
+
* [[Více pracovních poměrů nebo nástupů]]
<div style="text-align:center">[[Evidence zaměstnanců|Zpět]]</div>
<div style="text-align:center">[[Evidence zaměstnanců|Zpět]]</div>

Aktuální verze z 20. 5. 2020, 13:37

Evidence zaměstnanců

Opakovaná evidence je jednou z variant řešení pro

Opakovaný nástup zaměstnance (po výstupu),

kdy se zaměstnanec zavede do evidence opakovaně pod jiným osobním číslem.

Obsah

Pomůcka

Jedná se o technickou pomůcku, která uživateli nabídne zkopírování hodnot některých agend z původního osobního čísla do nového osobního čísla.

1. Zadání rodného čísla

Pokud při zadávání nového zaměstnance zadáte rodné číslo, které již v databázi existuje (a opustíte kurzorem dané pole), objeví se nové okno:

V přehledu se načítají všechna os.čísla jednoho člověka (s aplikováním řádkových práv) s tím, že pokud by nalezených bylo více, uživatel si může ke kopírování vybrat vždy jen jeden řádek.

2. Automatické předvyplnění osobních údajů

  • Vyplnit os.údaje podle nastaveného řádku - kliknutím na toto tlačítko se většina osobních údajů přenese do pořizovacího okna (záložka Osobní údaje). V tom okamžiku se projdou i další agendy a zjistí se jejich naplněnost. Tím se zpřístupní volby pro kopírování dalších agend.

3. Kopírování dalších agend

Zatrhávací pole pro výběr dané agendy je editační v případě, že daná agenda (u původního os.čísla) obsahuje nějaká data.
Ve výchozím stavu jsou všechna editační zatrhávací pole zatržena.
  1. Vyberte agendy pro kopírování (nebo ponechejte všechny označené).
  2. Zkopírovat - stiskněte toto tlačítko.

Systém zobrazí dotaz, zda chcete opravdu provést akci - odpovězte Ano.

4. Doplnění osobních údajů a uložení

Následně doplňte osobní údaje v záložce Osobní údaje a záznam uložte.
Jakmile je nové osobní číslo úspěšně zapsáno, automaticky se spustí dodatková funkce pro kopírování dříve nastavených agend - a záznamy v dalších agendách budou automaticky doplněny. Po úspěšném provedení se zobrazí se hláška (o tom, že funkce kopírování proběhla).

5. Kontrola

Proveďte výslednou kontrolu přenesených záznamů.

Rodinní příslušníci

Před ukládáním záznamu u dětí i vnuků probíhá kontrola na duplicitu platnosti bonusů. Nově editovaný záznam se nesmí překrývat s již uloženými záznamy, které mají shodné rodné číslo rodinného příslušníka. Jinými slovy zkontrolujte a příp. opravte záznamy o bonusech (v případě databáze s více IČ-podniky si zaměstnanec může uplatnit daňový bonus jen v jednom podniku; zatímco jiný je případ, kdy zaměstnanec je vystoupivší a nyní ho znovu pořizujete), protože u nich bude pravd. přeneseno "Bonusy = NE".

Přehled opakované evidence

Opak. evidence - ve spodní části agendy Osobní údaje se následně zobrazí tlačítko Opak.evidence. Toto je automaticky povolováno pouze u zaměstnanců, jejichž rodné číslo existuje v databázi více než jednou. Po kliknutí na ně se zobrazuje stejné okno jako v bodě 1. – slouží však pouze k přehledu os.čísel jedné osoby a proto je zobrazována jen horní polovina vyskakovacího okna bez tlačítek.

Historie

  • Opakovaná evidence (verze 1) - podmínkou pro zobrazení tlačítka byla hodnota parametru ROD CIS ZAM (sk.1) = Ne. Prohledávání duplicitního rodného čísla probíhalo z aktuální podoby agendy Osobní údaje - db tab. pracovnici.
  • Úprava - doplnění místa zjišťování duplicitního rodného čísla (db tab: prac_zal) a změna podmínky zobrazení tlačítka na prosté nalezení duplicity. Úprava si vyžádalo používání agendy v jedné společnosti: před zavedením opakované evidence uživatelé změnili rodné číslo původního osobního čísla tak, že odmazali údaje za lomítkem. Parametr ROD_CIS_ZAM (sk.1) měli a chtěli mít nadále nastaven na hodnotu a, tj. hlídání.

Odkazy

Osobní nástroje