Hlavní strana

Z Prirucky2

Verze z 17. 4. 2019, 13:09; Petrm (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

KS PŘÍRUČKA

Technická podpora v podobě přehledné příručky k aplikacím "KS"


KS mzdy

KS mzdy PROFi

KS personalistika

KS portál    

KS mzdy KS mzdy KS mzdy KS mzdy
Dokumentace k aplikaci KS mzdy - jako nástroj pro zpracování mezd středních a velkých firem a organizací. Dokumentace k aplikaci KS mzdy PROFi - jako nástroj komplexního balíku řešení personálního managementu a zpracování mezd. Dokumentace k aplikaci KS personalistika - jako nástroj uceleného systému pro podporu řízení lidských zdrojů. Dokumentace k aplikaci KS portál - jako nástroj uceleného systému pro podporu řízení lidských zdrojů.
 Legislativa CZ, SK

 Systém

 Metodické příručky

 Aktuality

 Sekce ke stažení

 Pojmy
V dokumentaci jsou podrobně a prakticky uvedeny popisy jednotlivých produktů: KS mzdy, KS mzdy PROFi, KS personalistika a KS portál. Jsou rozděleny do vlastních kategorií a mají vlastní členění dle obsahu (modulů) jednotlivé aplikace (produktu). Dokumentace dále obsahuje články společné se všemi produkty - jedná se zejména o novinky ve verzích, aktualitách a článcích jako např.: novinky, návody a aktuální změny v legislativě.


Hlavní menu je členěno na dokumentaci ke konkrétnímu produktu a na část společnou. Speciální je sekce aktuality a další novinky, kde naleznete všechny předešlé/aktuální změny, které proběhly/probíhají v příručce.


Veškeré připomínky a náměty k dokumentaci posílejte prosím na ksprogram@ksprogram.cz nebo konzult@ksprogram.cz.


Servisní linka technické podpory

+420 571 499 477
support@ksprogram.cz

Portál technické podpory

+420 571 499 477
helpdesk.ksprogram.czOsobní nástroje