Hlavička (požadavek na služ.cestu)

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 42: Řádka 42:
: [[Druhy dopravních prostředků]]
: [[Druhy dopravních prostředků]]
-
* '''SPZ''' - Lze zadat jen velká písmena (při zadání malého písmene jej systém automaticky převede/přepíše na velké), čísla a mezeru. Pokud je zadána SPZ, která již existuje v číselníku (bez ohledu na příp. mezery), je nahrazena jak SPZ tak další položky hodnotami z číselníku (již bez možnosti editace). <small>Pokud dochází k importu do číselníku, pak se mezera při importu odstraní</small>
+
* '''SPZ''' - Lze zadat jen velká písmena (při zadání malého písmene jej systém automaticky převede/přepíše na velké), čísla a mezeru. Pokud je zadána SPZ, která již existuje v evidenci vozidel (bez ohledu na příp. mezery), je nahrazena jak SPZ tak další položky hodnotami z evidence (již bez možnosti editace). <small>Pokud dochází k importu do evidence, pak se mezera v SPZ při importu odstraní</small>
-
<small> Kontrola na neexistenci vozidla v číselníku proběhne při [[SC-Vyúčtování|vyúčtování]]. </small>
+
<small> Kontrola na neexistenci vozidla v evidenci vozidel proběhne při [[SC-Vyúčtování|vyúčtování]]. </small>
== Kontrola rezervace vozidla ==
== Kontrola rezervace vozidla ==
Řádka 59: Řádka 59:
<small> Na tlačítko musí mít uživatel přiděleno přístupové právo. </small>
<small> Na tlačítko musí mít uživatel přiděleno přístupové právo. </small>
 +
 +
== Kapesné ==
 +
* [[Kapesné]]
== Zálohy ==
== Zálohy ==
Řádka 66: Řádka 69:
== Uložení ==
== Uložení ==
-
Stiskem '''Uložit''' se celý požadavek uloží a systém odesílá notifikační mail vedoucímu, že má schválit služební cestu a případně pracovníkovi, který vyplácí zálohy. Po uložení se Váš požadvek objeví v seznamu požadavků. Po schválení vedoucím (či zamítnutí) Vám přijde notifikační mail.
+
Stiskem '''Uložit''' se celý požadavek uloží a systém odesílá notifikační mail vedoucímu, že má schválit služební cestu a případně pracovníkovi, který vyplácí zálohy. Po uložení se Váš požadavek objeví v seznamu požadavků. Po schválení vedoucím (či zamítnutí) Vám přijde notifikační mail.
<small> Poznámka: V 1. kroku se většinou nezobrazuje část "Nový krok procesu řešení", kde se vybírá stav, neboť 1. krok většinou obsahuje je 1 stav a to "Nový", tento stav tedy systém nastaví automaticky jakmile stisknete tlačítko Uložit.</small>
<small> Poznámka: V 1. kroku se většinou nezobrazuje část "Nový krok procesu řešení", kde se vybírá stav, neboť 1. krok většinou obsahuje je 1 stav a to "Nový", tento stav tedy systém nastaví automaticky jakmile stisknete tlačítko Uložit.</small>
-
 
-
== Kapesné ==
 
-
* [[Kapesné]]
 
== Odkazy ==
== Odkazy ==

Aktuální verze z 13. 9. 2019, 10:30

Hlavička (požadavek na služ.cestu)

Menu: Zaměstnanec > Požadavky / Nový požadavek/ služ.cesta

Obsah

Typ: Tuzemská/Zahraniční

Je nutné označit zda se jedná o tuzemskou či zahraniční služební cestu. Zahraniční cesta vyžaduje zadání ještě dalších položek:

 • Země - stát výběrem z číselníku a to jak pro místo jednání, tak i následně v části "průběh cesty" vyplňované po návratu ze SC.
 • Datum, hodina a místo přechodu hranic v části "průběh cesty"

Pozn. Ve výchozím stavu je položka nevyplněna (jedním z důvodů je to, že uživatelé zapomínali změnit typ na zahraniční a všimli si toho až ve chvíli, kdy nemohli zadat zemi v části průběh).

Počátek cesty

 • Místo (počátek cesty)
 • Datum - Datum počátku cesty. Pokud systém zjistí, že v daný den Vás jiný zaměstnanec zadal jako spolucestujícího objeví se odkaz po jehož kliknutí se Vám předvyplní údaje stejnými údaji jako uvedl kolega u své cesty.
 • Čas - čas počátku cesty (stačí zadat 6 a tabulátor a automaticky se doplní 06:00)

Místo jednání, účel cesty

 • Místo - zadává se město nebo celá adresa případně i s názvem firmy
 • Země - cílová země
 • Účel - účel cesty (např. Obchodní jednání)

Konec cesty

 • Místo (konec cesty)
 • Datum - Datum konce cesty
 • Čas do (pesimistický odhad) - Povinná položka. Jedním z důvodů, proč je položka povinná je to, že při nevyplnění by systém považoval cestu za celodenní a nedovolil by uživateli zadat další cestu v ten samý den a taktéž vozidlo by bylo rezervováno na celý den.

Spolucestující

Spolucestující se zadávají ve tvaru příjmení mezera jméno, přičemž systém po zadání několika znaků začne příjmení nabízet. Návaznou funkcionalitou je

Předvyplnění dle spolucestujícího

Vozidlo

AUS - automobil služební - výběr vozu
AUV - automobil vlastní - možno i zadat nový
 • Druhy dopravních prostředků - zda je či není možno/nutno vyplnit vozidlo v hlavičce cestovního příkazu, se řídí nastavením v uvedeném číselníku.
 • AUV - auto vlastní. Tento druh by měl zadávat pouze vlastník vozidla (případně řidič půjčeného vozu), nikoliv spolucestující.
  • Opakované zadání. Při opakovaném zadání postačí vybrat vozidlo z nabídky, zbývající hodnoty se předvyplní dle informací zadaných o vozidle v číselníku Vozidla.
  • První zadání. Při prvním zadání je nutno vyplnit alespoň povinná pole. Toto vozidlo může být přeneseno do číselníku Vozidla, záleží na nastavení parametru SlcVuzImport.

Povinná pole (z důvodu vyplňování silniční daně) jsou: SPZ, pohonná hmota, spotřeba.

Druhy dopravních prostředků
 • SPZ - Lze zadat jen velká písmena (při zadání malého písmene jej systém automaticky převede/přepíše na velké), čísla a mezeru. Pokud je zadána SPZ, která již existuje v evidenci vozidel (bez ohledu na příp. mezery), je nahrazena jak SPZ tak další položky hodnotami z evidence (již bez možnosti editace). Pokud dochází k importu do evidence, pak se mezera v SPZ při importu odstraní

Kontrola na neexistenci vozidla v evidenci vozidel proběhne při vyúčtování.

Kontrola rezervace vozidla

I když je zatržena volba "Omezit seznam na dostupná vozidla v daném termínu", tak se před samotným uložením provede kontrola, zda vybrané vozidlo již není využito ten den pro jinou služební cestu. V případě nedostupnosti zobrazí upozornění a nepovolí uložit.

Pokud autem pojede více zaměstnanců, a chtějí toto vozidlo uvádět v hlavičce cestovního příkazu, je potřeba, aby byli uváděni jako spolucestující.

Přehled cest vozidel

Tlačítko "..." (Přehled cest vozidel) zobrazí přehled cest vozidel navoleného druhu v termínu dle služební cesty.

Na tlačítko musí mít uživatel přiděleno přístupové právo.

Kapesné

Zálohy

V rámci 1. kroku workflow lze rovnou požádat i o Zálohy.

Uložení

Stiskem Uložit se celý požadavek uloží a systém odesílá notifikační mail vedoucímu, že má schválit služební cestu a případně pracovníkovi, který vyplácí zálohy. Po uložení se Váš požadavek objeví v seznamu požadavků. Po schválení vedoucím (či zamítnutí) Vám přijde notifikační mail.

Poznámka: V 1. kroku se většinou nezobrazuje část "Nový krok procesu řešení", kde se vybírá stav, neboť 1. krok většinou obsahuje je 1 stav a to "Nový", tento stav tedy systém nastaví automaticky jakmile stisknete tlačítko Uložit.

Odkazy

Osobní nástroje