Hlášení RLZEC

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 1: Řádka 1:
<small>Menu: Sestavy > Odvody > Registračný list zam. </small>
<small>Menu: Sestavy > Odvody > Registračný list zam. </small>
-
[[Image: MO-015.png|right|550px]]
+
[[Image: MO-015.png|right|750px]]
 +
[[Image: MO-015-Tlac formularov.png|right|350px]]
== Hlášení RLZEC pro sociální pojišťovnu (Slovensko) ==
== Hlášení RLZEC pro sociální pojišťovnu (Slovensko) ==
Řádka 73: Řádka 74:
== Soubor XML ==
== Soubor XML ==
Rok 2016: výstupní soubory XML jsou generovány podle nových schémat pro datové věty (RLZEC-v2016.xsd a MVPP-v2016.xsd).
Rok 2016: výstupní soubory XML jsou generovány podle nových schémat pro datové věty (RLZEC-v2016.xsd a MVPP-v2016.xsd).
 +
 +
== Různé ==
 +
==== Datum skončenia RD ====
 +
Na základě analýzy požadavků Soc.pojistˇovny pro případy změn v registračném listu u rodičovské dovolené byla provedena úprava v Registračnom liste, kdy se položka datum konce RD vyplní pouze v případě, kdy je tento datum dřívější než jeden rok od data vytváření registračného listu.
 +
: <small>8. týden 2020</small>
== Odkazy ==
== Odkazy ==
* [[Slovenská aplikace]]
* [[Slovenská aplikace]]

Verze z 30. 7. 2020, 08:11

Menu: Sestavy > Odvody > Registračný list zam.

Obsah

Hlášení RLZEC pro sociální pojišťovnu (Slovensko)

Možnosti sestavy:

  • vyhledat všechny pracovní poměry zaměstnanců, které mají být ohlašovány soc.pojišťovně a v tomto seznamu si kontrolovat, zda již byly ohlášeny změny pro registr
  • vystavit formulář hlášení změny a tento vytisknout nebo vytvořit tzv. „datovou větu“ ve formátu XML pro elektronický přenos prostřednictvím webu http://www.socpoist.sk/.

Načítání seznamu zaměstnanců Seznam zaměstnanců – sestava MO 015 se načítá tak, že je uváděn zvlášť každý pracovní poměr zaměstnance. Výběr záznamů se provádí tak, že datum začátku pracovního poměru je menší nebo roven poslednímu dnu nastaveného období do a datum ukončení je větší nebo roven prvnímu dnu období od (nebo není vyplněn). Pro vyhledání zaměstnanců pro účely hlášení změn je k dispozici nastavení režimů „všetci zam“, „nástupy“, „výstupy“, „zmeny“. Zpracování hlášení je možné provádět pro každý režim odděleně. V načtené sestavě je možné vybírat do bloku libovolné řádky ke hromadnému zpracování. NENAČÍTAJÍ se zaměstnanci, kteří nemají účast na sociálním pojištění, tj. ti, kteří mají v agendě Evidence zaměstnanců, záložce Mzdové údaje zatrženo pole „Potlačit výpočet soc.poj“. Také jsou vyloučeni zaměstnanci, kterým není počítána mzda (výplatní středisko = -1) Poslední sloupce v sestavě MO 015 jsou určeny k indikaci odeslaného hlášení do soc.pojišťovny. Indikace se nastavuje automaticky při tisku formuláře nebo při ukládání souboru XML. Uživatel ale může tuto indikaci měnit. Pokud např. provedl hlášení jiným způsobem, indikaci si doplní. Když se naopak nezdaří přenos dat a je potřeba vytvořit data znovu, uživatel zruší indikaci a postup tak může opakovat.

Určování druhu prac.poměru - vztah mezi číselníkem soc.pojišťovny a aplikace MaP. Od 1.1.2013 je určen nový závazný číselník soc.pojišťovny, ke kterému jsou vztaženy systémové druhy prac.poměrů aplikace MaP podle následujícího klíče (v hranatých závorkách jsou systémové kódy, nastavované prostřednictvím číselníku Evidence > Číselníky > Druhy pracovního poměru) :

  • 1 – Zamestnanec pravidelný príjem (ZEC) - MaP[1,2,3]
  • 2 – Zamestnanec nepravidelný príjem (ZECN) - MaP[1,2,3]
  • 3 – DoVP (Dohoda o vykonaní práce) – pravidelný príjem (ZECD1) - MaP[4,6]
  • 4 – DoVP - nepravidelný príjem (ZECD1N) - MaP[4,6]
  • 5 – DoPČ (Dohoda o pracovnej činnosti) – pravidelný príjem (ZECD2) - MaP[5,7]
  • 6 – DoPČ – nepravidelný príjem (ZECD2N) - MaP[5,7]
zatrhnuto pole Dlhodobo nezamestnaný a současně
pole Mesiace na prac.úrade obsahuje hodnotu 6 až 11 (měsíců).

Dohody studentů se nastavují podle uživatelských druhů poměrů, odkazovaných prostřednictvím rozšiřujících parametrů (uvedených v závorce) 7 – DoBPŠ (Dohoda o brigádnickej práci študentov) – pravidelný príjem (ZECD3) - MaP[dr_pom_DoBPS] 8 – DoBPŠ – nepravidelný príjem (ZECD3N) - MaP[dr_pom_DoBPS] 9 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - pravidelný príjem (ZECD4) - MaP[dr_pom_DoBPS_v] 10 – DoBPŠ bez dôchodkového poistenia - nepravidelný príjem (ZECD4N) - MaP[dr_pom_DoBPS_v]

Kódy 11, 12 - DoBPŠ len na dôchodkové poistenie se generují automaticky v rámci porovnávání zpracování výplaty z předcházejícím obdobím. Pravidelný a nepravidelný příjem je u každého poměru uživatelsky nastavován s pomocí nového evidenčního údaje.

Možnosti zpracování výstupů podle nastavených režimů: 1. Všetci zam - do sestavy se načítají všechny prac.poměry, platné pro nastavené období. Tlačítkem „Nastavenia“ se umožní uživatelsky vygenerovat prerušenie nebo zrušenie prihlášky. Vždy je potřeba vyplnit příslušné údaje a v seznamu vybrat řádky se zaměstnanci. Tato sestava také slouží jako archiv zpracovaných hlášení pro kontrolu přihlášek, odhlášek nebo změn. Kliknutím na přepínač „Zobr dát.prihl,odhl,zm“ se v sestavě zobrazí poslední datumy realizace těchto hlášení. 2. nástupy - načítají se pouze poměry s datem zahájení ve zvoleném období a je možné provádět pouze přihlašování. Od 1.1.2013 jsou do seznamu načítány také dohody studentů, u kterých je potřeba provést průběžné přihlašování kódů 11,12. Tyto řádky mají v prvním sloupci sestavy uváděno „DoBPŠ“. Jestliže u některých dohod dosud nedošlo k výpočtu mzdy, je o tom uživatel informován (u těchto nelze vyhodnocovat generování kódů 11,12) 3. výstupy - načítají se pouze zaměstnanci s datem ukončení ve zvoleném období a je možné provádět pouze odhlašování. Od 1.1.2013 jsou do seznamu načítány také dohody studentů, u kterých je potřeba provést průběžné odhlašování kódů 11,12. Tyto řádky mají v prvním sloupci sestavy uváděno „DoBPŠ“ Jestliže u některých dohod dosud nedošlo k výpočtu mzdy, je o tom uživatel informován (u těchto nelze vyhodnocovat generování kódů 11,12) 4. zmeny - jsou vybíráni jen zaměstnanci, u kterých došlo ke změně kmenových údajů. Uživatel je nucen projít zobrazovaný seznam a vybírat jen ty řádky, které mají být ohlášeny (z archivu změn se totiž načítají i změny, které vznikají omylem a neměly by být generovány do výst.souboru)

Odvodová výnimka dôchodcov

Přihlášky probíhají kódy:

DVP-pravidelný příjem - bez výnimky 3 (ZECD1) - s výnimky 33 (ZECD1B)

DVP-nepravidelný příjem - bez výnimky 4 (ZECD1N) - s výnimky 44 (ZECD1NB)

DPČ-pravidelný příjem - bez výnimky 5 (ZECD2) - s výnimky 55 (ZECD2B)

DPČ-nepravidelný příjem - bez výnimky 6 (ZECD2N) - s výnimky 66 (ZECD2NB)

Soubor XML

Rok 2016: výstupní soubory XML jsou generovány podle nových schémat pro datové věty (RLZEC-v2016.xsd a MVPP-v2016.xsd).

Různé

Datum skončenia RD

Na základě analýzy požadavků Soc.pojistˇovny pro případy změn v registračném listu u rodičovské dovolené byla provedena úprava v Registračnom liste, kdy se položka datum konce RD vyplní pouze v případě, kdy je tento datum dřívější než jeden rok od data vytváření registračného listu.

8. týden 2020

Odkazy

Osobní nástroje