Generátor sestav II (položky)

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Evidence zaměstnanců)
 
Řádka 54: Řádka 54:
...
...
* Částka deponace - pokud je tato položka vybrána, systém upozorní na to, že je nutno vybrat i položku ''Kód'' a ''Číslo dokladu''
* Částka deponace - pokud je tato položka vybrána, systém upozorní na to, že je nutno vybrat i položku ''Kód'' a ''Číslo dokladu''
 +
 +
== Vše ==
 +
* SK isco 08 <small>DB: prac_pom.isco08</small>
== (posl) ==
== (posl) ==

Aktuální verze z 29. 7. 2020, 12:27

Generátor sestav II (položky)


Obsah

Skupiny

 • evidence zaměstnanců
 • pracovní poměry
 • složky mzdy
 • kumulace po vyúčtování
 • vlastnosti pracovních míst
 • funkce
 • služební cesty
 • platby

Položky typu funkce (vypočítávané z jiných položek) se mohou v sestavě objevit vícekrát, databázové položky jen jednou.

Evidence zaměstnanců

 • Zdravotní pojišťovna - načítá se ohledem "datum platnosti od" v Evidenci zaměstnanců záložka Mzdové údaje

Jsou zde také kontaktní údaje k zaměstnanci, tj.

 • Telefon do práce
 • Telefon domů
 • Mobilní telefon
 • Mobil do práce
 • E-mail do práce
 • E-mail domů (hd 47389)
 • E-mail výplatní lístek
 • E-mail výpl. lístek (AJ)
 • E-mail výpl. lístek (NJ)
 • Poznámky evidence

Pracovní poměry

 • Poznámky poměr
 • Rezerva na dov. částka
 • Rezerva na dov. dny

Vlastnosti pracovních míst

Platby

 • Os.číslo
 • Kód
 • Číslo dokladu
 • Měsíční částka
 • Zbývající částka
 • Číslo banky
 • Číslo platby
 • Konstantní symbol

...

 • Částka deponace - pokud je tato položka vybrána, systém upozorní na to, že je nutno vybrat i položku Kód a Číslo dokladu

Vše

 • SK isco 08 DB: prac_pom.isco08

(posl)

Položky (posl) slouží k tomu, aby byla vyjádřena hodnota položky jen jednou (poslední - hodnota platná na konci zobrazovaného období), pokud je vybráno více období. Například jsou kombinovány evidenční údaje s částkami z mezd, ale daný zaměstnanec je zobrazen více řádky, protože u něj ve zvoleném období došlo ke změně evidenční položky (např. pracovní místo). A jestliže výdělky jsou brány souhrnně, dochází ke zduplikování částek.

V případě, že zaměstnanec změnil některou z následujících položek a je nastaveno období přes více měsíců (a zároveň "datum do" není nastaven na aktuální období), bude uveden více řádky s příslušnými různými nalezenými hodnotami v historii. Chcete-li uvést zaměstnance jedním řádkem s uvedením posledně platné hodnoty, vyberte hodnotu s příznakem (posl). Dostáváme tak vždy dvojici hodnot: aktuální hodnotu (či historickou) a posledně platnou.

  • Kmenové středisko - Kmenové středisko (posl.)
  • Pracovní středisko - Pracovní středisko (posl.)
  • Číslo pracovního místa - Číslo pracovního místa (posl.)
  • Hodinový úvazek - Hodinový úvazek (posl.)
  • Zákonný úvazek - Zákonný úvazek (posl.)
  • Tarif - Tarif (posl)
  • Typ kalendáře - Typ kalendáře(posl.)
  • Pracovní kategorie - Pracovní kategorie (posl.)
  • Druh prac. poměru - Druh prac. poměru (posl.)
  • Datum nástupu - Datum nástupu(posl.)
  • Průměr pro dovolenou - Průměr pro dovolenou(posl.)
  • Mzdový stupeň - Mzdový stupeň(posl.)
  • Prémiová částka - Prémiová částka(posl.)
  • KZAM - KZAM(posl.)

Počítané položky

Následující seznam představuje položky, které nejsou uloženy v databázi přímo k osobnímu číslu zaměstnance, nebo nejsou uloženy jako databázová položka - vzniknou zjištěním, výpočtem, určitou funkcí.

Zaměstnanci

 • Příjmení jméno - Pokud nechcete, aby se změna jména promítla do sestavy za více období, tak místo položek "jméno" a "přijmení" doplňte do sestavy tuto položku "Příjmení jméno" - zobrazí se poslední platné jméno.
 • Pobočka(evidence zam.)
 • Divize(evidence zam.)
 • Skup. střed.(evidence zam.)
 • Kmenové středisko(aktuální) - Pokud nechcete promítnout změnu kmenového střediska (více zvolených období), doplňte do sestavy položku "Kmenové středisko(aktuální)", tím zajistíte, že se v sestavě zobrazí jen poslední platné kmenové středisko.
 • Obor vzdělání nejvyšší - v případě více záznamů u zaměstnance se vezme obor vzdělání dle nejvyššího stupně vzdělání
 • Stupeň vzdělání nejvyšší - v případě více záznamů u zaměstnance se vezme nejvyšší stupeň vzdělání

Pracovní poměry

 • Týdenní úvazek
 • Pobočka(prac. poměr)
 • Divize(prac. poměr)
 • Skup. střed.(prac. poměr)
 • SP odvod firma poměr - odvod sociálního pojištění za firmu (zaměstnavatele) rozpadnutý poměrnou částí pro daný pracovní poměr
 • ZP odvod firma poměr - odvod zdravotního pojištění za firmu (zaměstnavatele) rozpadnutý poměrnou částí pro daný pracovní poměr
 • Zák. poj firma poměr - odvod zákonného pojištění zaměstnavatele za zaměstnance rozpadnutý poměrnou částí pro daný pracovní poměr
 • Mzda na účet poměr - zůstatek čisté mzdy na účet - kód 941 - rozpadnutý poměrnou částí pro daný pracovní poměr
 • Měsíční fond - s volbou mzd.období (aktuálně nastavené období pro zpracování mezd) nebo uživatel. Jedná se o výpočet z db položky pom_mes.fond, od níž se odečtou případné hodiny na kódu 501 z agendy Zpracování brutto

Kumulace po vyúčtování (Pracovní poměry)

 • Čistá mzda
 • SP odvod firma + ZP odvod firma(PP)
 • Nákl. na zam.(SP + ZP + 1/2náhrad)

Náklad firmy za zaměstnance - část sociálního pojištění, kterou odvádí firma za zaměstnance, plus zdravotní pojištění, které odvádí firma za zaměstnance, plus polovina náhrad vyplacených zaměstnanci (nemoc, ... - polovinu náhrad si dle t.č. aktuální legislativy může firma odečíst, tj. neplatí ji)

 • Cena zam.(Hr.M+SP + ZP + 1/2náhrad)

Oproti předchozí položce se liší v tom, že navíc obsahuje částku za hrubou mzdu zaměstnance. Může tedy představovat celkový náklad firmy na zaměstnance. Problém určení hrubé mzdy je řešen následovně:
- do částky se zahrnují mzdové položky, které v číselníku mzdových položek mají označení "hrubá mzda"
- pokud se nepoužívá sloupec "hrubá mzda", vyčíslí se částky hrubé mzdy dle určitého defaultního výčtu systému.

 • SP odvod firma poměr - přizpůsobeno jak české tak slovenské legislativě (sekce: Pracovní poměry)
 • ZP odvod firma poměr - přizpůsobeno jak české tak slovenské legislativě (sekce: Pracovní poměry)
 • SP odvod firma + ZP odvod firma
 • SP odvod firma + ZP odvod firma + náhrady
 • Cena zam.(Hr.M+SP+ZP+Náhrady)
 • Hrubá mzda(podle nastavení)
 • Suma daní (PP) - v případě, že má zaměstnanec více pracovních poměrů a daň se počítá souhrnně a uvádí k jednomu pracovnímu poměru (tak např. legislativa ČR pro r. 2013), pak tato položka zajistí, že daň bude uvedena poměrně ke každému pracovnímu poměru, a jejich součet dá celkovou výslednou daň.

Položky rozpadu na nákladová střediska jsou označeny kurzívou. Položka Sloupec stř.

Poměrné částky nákladových středisek (Generátor sestav II/příklad sestavy)
 • Zdravotní základ 13.5 (PP) - Rozpad zdravotního základu 13,5% ZP dle pracovních poměrů.
 • Zdravotní základ 4.5 (PP) - Rozpad zdravotního základu 4,5% ZP dle pracovních poměrů.
 • Sociálny fond (pro SK)

Funkce

 • Částka podle kódu - (uživatel vybírá jeden nebo více kódů mzdových položek, za něž se má souhrnně uvést částka)
 • Dny podle kódů
 • Hodiny podle kódů
 • Věk k datu
 • Věk k akt.období
 • Pohlaví
 • Statický text
 • Datum narození
 • Zbyv. dovolená
 • Předpokládaný důchod
 • Indikace mimoev. stavu
 • Dovol. dočerpat z min.
 • Os.číslo-číslo pom. využití zde

Poznámky

Položka pracovní kategorie – je jak ve skupině Pracovní poměry tak ve skupině Složky mzdy (agenda Zpracování brutto) – pozor tedy na to, kterou položku vyberete, s ohledem na to mohou být různé výsledky sestavy – různá data.

Hrubá mzda

 • Hrubou mzdu můžete definovat jako součet částek za určitý rozsah mzdových položek, který si sami vyberete.

Skupina "kumulace po vyúčtování":

 • Hrubá mzda
 • Hrubá mzda (podle nastavení) - tato položka se bude chovat stejně jako se chová položka "Hrubá mzda" ve výplatním lístku, jsou brány v potaz mzdové položky z číselníku mzdových položek, které mají označení, že spadají do tzv. hrubé mzdy.
 • Hrubá mzda (podle nastavení)(PP) - stejné jako v předchozím případě s tím, že pokud má zaměstnanec více pracovních poměrů, bude hrubá mzda rozepsána za každý pracovní poměr.


Čistá mzda Skupina "kumulace po vyúčtování":

 • Čistá mzda
 • Čistá mzda (podle nastavení)(PP) - tato položka se bude chovat stejně jako se chová položka "Čistá mzda" ve výplatním lístku, jsou brány v potaz mzdové položky z číselníku mzdových položek, které mají označení, že spadají do tzv. čisté mzdy.


Středisko, název střediska, skupina středisek, divize Položku středisko (kmenové v Evidenci nebo pracovní v Prac.poměrech) můžete přidat vícekrát do definice pokaždé s jiným názvem a jiným výběrem hodnoty v poli "číselník" - jednou jako číslo střediska, podruhé jako název střediska, nebo číslo divize, číslo skupiny středisek. Pro skupinu středisek nebo divizi je lépe vybrat z položek: Divize(prac. poměr), Divize(evidence zam.), Skup. střed.(prac. poměr), Skup. střed.(evidence zam.). I tyto položky je možno vybrat vícekrát a zvolit si "číslo" nebo "název" nebo "číslo a název".
Pozn. Není možno třídit dle položek typu název (název střediska, název skupiny středisek, název divize).


Odkazy

Osobní nástroje