ENeschopenka (Zpracování)

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 23: Řádka 23:
: - POKRAČOVÁNÍ <small>eneschopenka.typvety = 'TrvaniDpnInfo'</small>
: - POKRAČOVÁNÍ <small>eneschopenka.typvety = 'TrvaniDpnInfo'</small>
: - KONEC <small>eneschopenka.typvety = 'UkonceniDpnInfo'</small>
: - KONEC <small>eneschopenka.typvety = 'UkonceniDpnInfo'</small>
-
: - ZMĚNA <small>od 20.3.2020</small> <small>eneschopenka.typvety = 'ZmenaDpnInfo'</small>
+
: - ZMĚNA <small>eneschopenka.typvety = 'ZmenaDpnInfo'</small> <small>od 20.3.2020 - Aktuálně se tyto záznamy jen načítají, zpracování některých variant dat (změna ne pro minulé období) bude připraveno později. Aktuálně zadávejte záznamy přímo do agendy Nepřítomnosti.</small>
-
: - STORNO <small>od 20.3.2020</small> <small>eneschopenka.typvety = 'StornoDpnInfo'</small>
+
: - STORNO <small>eneschopenka.typvety = 'StornoDpnInfo'</small> <small>od 20.3.2020 - Aktuálně se tyto záznamy jen načítají, zpracování některých variant dat (změna ne pro minulé období) bude připraveno později. Aktuálně zadávejte záznamy přímo do agendy Nepřítomnosti.</small>
<small>Postup zpracování záznamů: nejprve se zpracují záznamy o vzniku, pak o konci a na závěr o pokračování. </small>
<small>Postup zpracování záznamů: nejprve se zpracují záznamy o vzniku, pak o konci a na závěr o pokračování. </small>

Verze z 20. 3. 2020, 13:28

ENeschopenka (Zpracování)

Obsah

Postup

 1. Zpracovat - klikněte na toto tlačítko

Procesy

Načtená data z prvního kroku ENeschopenka (Načtení) systém "spáruje" s údaji o zaměstnanci v databázi a uloží do agendy Nepřítomnosti, záložky Pracovní neschopnost.

 • Variabilní symbol - je nutná shoda tohoto údaje ze zdrojových dat s údajem v agendě Základní parametry. Výjimka pro vybrané zákazníky: tato kontrola je potlačena.
 • Zaměstnanec - ve zdrojových datech může být:
- RČ (rodné číslo)
- EČP (evidenční číslo pojištěnce)
- Datum narození

Systém zjišťuje postupně tyto údaje z databáze a dohledává nutný údaj Osobní číslo.

V případě, že je vyplněn jen datum narození a v databázi jsou například 2 zaměstnanci se shodným údajem, systém nabídne volbu pro výběr jednoho z těchto dvou zaměstnanců - rozbalovátko.

 • Typ záznamu
- VZNIK eneschopenka.typvety = 'VznikDpnInfo'
- POKRAČOVÁNÍ eneschopenka.typvety = 'TrvaniDpnInfo'
- KONEC eneschopenka.typvety = 'UkonceniDpnInfo'
- ZMĚNA eneschopenka.typvety = 'ZmenaDpnInfo' od 20.3.2020 - Aktuálně se tyto záznamy jen načítají, zpracování některých variant dat (změna ne pro minulé období) bude připraveno později. Aktuálně zadávejte záznamy přímo do agendy Nepřítomnosti.
- STORNO eneschopenka.typvety = 'StornoDpnInfo' od 20.3.2020 - Aktuálně se tyto záznamy jen načítají, zpracování některých variant dat (změna ne pro minulé období) bude připraveno později. Aktuálně zadávejte záznamy přímo do agendy Nepřítomnosti.

Postup zpracování záznamů: nejprve se zpracují záznamy o vzniku, pak o konci a na závěr o pokračování.

Pokud v jedné nezpracované dávce jsou současně od jednoho zaměstnance záznamy o "pokračování" a o "konci" nemoci, pak "pokračování" se nezpracuje.

 • Druh DPN

eneschopenka.koddruhunemoci

Aktuální stav

Položka není plněna

Historie
- NEM
- URZ

 • Datum vystavení ke dni

V případě typu záznamu "pokračování nemoci", tj. vyplněného dne Datum vystavení ke dni systém přenáší tento údaj do agendy Nepřítomnosti tím způsobem, že vyhledává záznam splňující podmínky:

- stejná osoba
- stejné číslo rozhodnutí
- záznam v nepřítomnostech s kódy "nemoc" (508, 509, 511, 517, 831) s položkou datum_do nevyplněnou a datum_od < poslední den měsíce zpracování
 • Mzdová položka
Aktuální stav
- Pokud zatrženo Úraz jiná osoba, pak 509-NEPR.ÚRAZ
- Pokud zatrženo Prac.úraz, pak 508-PRACOVNÍ.ÚRAZ
- Jinak 511-Nemoc

Historie
- Pokud Druh DPN = NEM, pak 511-Nemoc
- Pokud Druh DPN = URZ a zároveň nezatrženo Prac.úraz, pak 509-NEPR.ÚRAZ
- Pokud Druh DPN = URZ a zároveň zatrženo Prac.úraz, pak 508-PRACOVNÍ.ÚRAZ
- Pokud Druh DPN je nespecifikovaný a zároveň zatrženo Prac.úraz, pak 508-PRACOVNÍ.ÚRAZ
- Pokud Druh DPN je nespecifikovaný a zároveň zatrženo Úraz jiná osoba, pak 509-NEPR.ÚRAZ
- V jiných případech: 511-Nemoc

 • Vznik DPN - údaj není obsažen v eNeschopence, zadává jej uživatel, buď v agendě Pracovní neschopnost anebo přímo zde. Vznik PN
 • OH 1. den - není ve zdrojovém souboru. Pokud má být hodnota zadána, uživatel ji může zde zadat (a bude doplněna současně s přenosem do agendy Pracovní neschopnost).
 • OH posl. den - dtto

Kontroly

 • Kontrola na překrytí absence - porovnávají se jen záznamy z agendy Nepřítomnosti.
 • Černě označená chyba - není kritická. U těchto je možno zvolit "přesto zpracovat".
 • Červená chyba - kritická - nelze ji zpracovat.
 • Vyřadit ze zpracování - po zatržení a volbě Zpracovat se řádek dostane do trvale vyřazených ze zpracování.

Příklady

Odkazy

Osobní nástroje