ENeschopenka (Načtení)

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
Řádka 47: Řádka 47:
== Verze ==
== Verze ==
 +
<small>
Verze 2 přidala další položky. Aplikace obsahuje od sestavení CS16, 732 (20.3.2020).
Verze 2 přidala další položky. Aplikace obsahuje od sestavení CS16, 732 (20.3.2020).
-
 
+
</small>
== Odkazy ==
== Odkazy ==
* [[eNeschopenka]]
* [[eNeschopenka]]

Verze z 20. 3. 2020, 13:31

eNeschopenka (Načtení)

Menu: Mzdy/Nepřítomnosti - eNeschopenka

Obsah

Typy souborů

  • Načítají se soubory .xml s označením "info".
  • Nenačítají se soubory .xml s označením "oznam" (obsahují jen omezené údaje).
  • Nenačítají se soubory .pdf

Postup načtení

  1. eN_uloziste (sk.9)/Prichozi - v této složce se očekává soubor (soubory) pro import eNeschopenky. (Soubory do tohoto úložiště může kopírovat uživatel, nebo automatizovaně jiná aplikace umožňující automatické stahování příslušných souborů ze zdrojového místa na ČSSZ.)
  2. Otevřete dané menu a záložku

Otevřením záložky dojde k

- načtení dat z úložiště do databáze (DB: eneschopenka)
- zobrazení množiny podstatných dat (vybraných "sloupců") v okně aplikace
- fyzickému přesunu načteného souboru ze záložky Prichozi do Archiv.
  • Znovu načíst - klikem na toto tlačítko dojde k znovunačtení souborů ze zdrojové složky ("refresh").

Načtená data

Aktuálně možno pomocí sql příkazu (např. do Generátoru sestav II):

select * from eneschopenka

Kontroly

  • Pokus o opakované načtení téhož souboru - je odmítnut (kontroluje se shodnost údajů: zaměstnanec, typ záznamu, datum, ...).

Při otevření záložky se kontroluje také to, zda v agendě Nepřítomnosti (db: absence) není duplicitně zadán údaj se stejným: os.číslem, č.poměru, kódem, č.rozhodnutí, , přičemž se kontrolují záznamy s nevyplněným datem ukončení, příznakem zpet_propl is null or zpet_propl <>s (stornovaný)
select os_cislo, cislo_pom, kod, cis_rozhod_ext, count(*) as pocet from absence where dat_do is null
group by os_cislo, cislo_pom, kod, cis_rozhod_ext
having count(*) > 1

Logovací soubor

Do logovacích souborů jsou zapisovány údaje o obsahu provedení a času. Také případné chyby.

KS_eN_Import_Xml.log
KSNetBridgeLog.xml - nevytvoří se, pokud nedošlo k chybě

Soubory jsou umístěny v adresáři %TEMP%.
Např. C:\Users\petrm\AppData\Local\Temp

Verze

Verze 2 přidala další položky. Aplikace obsahuje od sestavení CS16, 732 (20.3.2020).

Odkazy

Osobní nástroje