Doplatek do minimální mzdy

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Potlačení dopočtu do minimální mzdy)
(Nezahrnováno do minimální mzdy)
 
Řádka 16: Řádka 16:
* příplatky za práci v noci (standardně 261)
* příplatky za práci v noci (standardně 261)
* příplatky za práci ve ztíženém prostředí (např. 244)
* příplatky za práci ve ztíženém prostředí (např. 244)
-
* příplatek za práci o sobotách a nedělích (např 222,225).  
+
* příplatek za práci o sobotách a nedělích (např 222,225)
 +
* náhrada cestovních výdajů (standardně 771).  
'''Tyto položky nebudou zahrnuty do základny pro porovnání "hrubé" mzdy (nepočítají se např. kódy 5xx - náhrady za neodpracovanou dobu, tj. např. náhrada za dovolenou) s minimální mzdou.'''
'''Tyto položky nebudou zahrnuty do základny pro porovnání "hrubé" mzdy (nepočítají se např. kódy 5xx - náhrady za neodpracovanou dobu, tj. např. náhrada za dovolenou) s minimální mzdou.'''

Aktuální verze z 11. 9. 2019, 07:28

Pokud zaměstnanec nedosáhne minimální mzdy, systém mu automaticky vypočte částku doplatku a generuje ji na mzdovou položku 291-DOPL.MIN.MZDA.

Pro správný výpočet doplatku je potřeba jednorázově nastavit následující skutečnosti:

Obsah

Nezahrnováno do minimální mzdy

Rok 2013 Do dosažené mzdy se ale pro tento účel nezahrnuje mzda za práci přesčas, příplatek za práci ve ztíženém pracovním prostředí, za práci v noci, ve svátek a příplatek za práci v sobotu a v neděli.

  • mzda za přesčas (standardně 169, 212, 215) - tyto kódy (169,210-215) jsou systémově dány, proto se vylučují ze základu pro min.mzdu automaticky.

Je třeba doplnit do Číselníku pojmů do pojmu Neovlivní doplatek do min. mzdy (pojem) mzdové položky, které ve vaší firmě pro daný příplatek používáte:

  • příplatky za práci ve svátek (standardně 217)
  • příplatky za práci v noci (standardně 261)
  • příplatky za práci ve ztíženém prostředí (např. 244)
  • příplatek za práci o sobotách a nedělích (např 222,225)
  • náhrada cestovních výdajů (standardně 771).

Tyto položky nebudou zahrnuty do základny pro porovnání "hrubé" mzdy (nepočítají se např. kódy 5xx - náhrady za neodpracovanou dobu, tj. např. náhrada za dovolenou) s minimální mzdou.

Výše uvedená redukce hrubé mzdy se netýká odměn z dohod, proto byla aplikace ještě upravena tak, že v případě, prac.poměrů typu dohoda (systémový druh prac.pom 4 až 7) se hrubá mzda uvedeným způsobem neponižuje.

Základ přesčasů

Rok 2013 Do dosažené mzdy se ale pro tento účel nezahrnuje mzda za práci přesčas ...

Při tomto nastavení je k zadaným mzdovým položkám přesčasů 210-215 generována mzdová položka 169-ZÁKL.PŘESČASŮ.

Při jiném nastavení nedochází ke generování mzd.položky 169, nýbrž hodiny a základní mzda za přesčasovou práci je přičtena k odpracované době a zde také vykázána (kódy 111, 112, 121, 122), čímž dochází k nesprávnému stanovení částky minimální mzdy zaměstnance pro účely stanovení doplatku.

Další parametrizace výpočtu

Dle typu mzdy

Úprava hodnoty (kratší úvazky)

Běžné kalendáře

Při kratším úvazku dochází k poměrné úpravě minimální mzdy.

Příklad: Doplatek do minimální mzdy (Legislativa 1.1.2017/příklad)

Příklad. Kratší úvazek - Pro rok 2012 je dána hodnota minimální hodinové mzdy částkou 48,10 Kč. Minimální mzda je dána legislativou primárně jako hodinová pro 40-ti hodinový týdenní úvazek. V případě, že zaměstnanec má úvazek jiný, pak se hodinová minimální mzda úměrně upravuje. Tzn. pokud je úvazek nižší např. 35h/týdně pak je hod.min.mzda (40/35) * 48,10 = 55 Kč. Proto je důležité se při kontrole min.mzdy podívat, kolik vychází podle zadaného kalendáře, průměrně pracovních hodin za týden. Pokud je tento počet výrazně nižší než 40, pak může se i hodinová min.mzda výrazně navýšit. V takovém případě je na zvážení realizace potlačení automatického dopočtu do minimální mzdy.

Výpočet minimální mzdy z parametru (celofiremní hodnota)

Ostatní kalendáře

Minimální mzda i u dohod

Kontrola ppú

Pro kontrolu průměru pro p.p.účely a stanovení jeho (minimální) výše při výpočtu se postupuje způsobem:

měsíční částka minimální mzdy (např. pro r. 2015 se jedná o částku 9200 Kč)/plánovaný měsíční fond daného období daného zaměstnance.

Potlačení dopočtu do minimální mzdy

Potlačení dopočtu u zaměstnance

Potlačení dopočtu pro celou organizaci

Potlačení dopočtu u DPČ cizích

Odkazy

Osobní nástroje