Bonus za produktivitu (TEK)

Z Prirucky2

(Rozdíly mezi verzemi)
Přejít na: navigace, hledání
(Založena nová stránka: ''Bonus za produktivitu (TEK)'' je zákaznická úprava. <small>Dále označovaná též zkratkou BzP.</small> == Zadání == * Bonus na produktivitu je vyplácen na měs…)
 
Řádka 75: Řádka 75:
== Odkazy ==
== Odkazy ==
* [[Zákaznické speciality]]
* [[Zákaznické speciality]]
 +
* <small>hd 52325 - úprava částek na 750 (375+375) pro období 07-08/2020.</small>

Aktuální verze z 31. 7. 2020, 08:40

Bonus za produktivitu (TEK) je zákaznická úprava. Dále označovaná též zkratkou BzP.

Obsah

Zadání

 • Bonus na produktivitu je vyplácen na měsíční bázi.
 • Jsou vyhodnocována 3 kritéria:
kvalita - na střediskové bázi
docházka
chování
 • Jsou stanoveny částky za splnění kritérií:
kvalita: 750 Kč
docházka: 750 Kč

Výňatek: Pro výplatu Bonusu za produktivitu jsou vyhodnocována tři kritéria –kvalita, chování a docházka. Kritérium kvality má váhu 50 % z celkové měsíční částky (tedy 750 Kč), totéž platí o docházce. Zaměstnanec nesmí mít více než 1 absenci v rozhodném měsíci, za který čerpá bonus. Tolerovaná absence se týká pracovní neschopnosti a/nebo ošetřování člena rodiny. Pokud zaměstnanec nesplní kritérium chování, tj. v průběhu rozhodného měsíce obdrží od zaměstnavatele vytýkací dopis a/nebo tzv. žlutou kartu, nárok na bonus v daném měsíci automaticky ztratí; to platí i při splnění kritéria kvality a docházky. Kritérium chování je tudíž zbylým kritériím nadřazen a pro čerpání bonusu je rozhodné nejprve splnění tohoto kritéria, a až posléze zbylých kritérií, které jsou svojí povahou doplňující.

Nárok

Nárok na bonus za produktivitu mají všichni zaměstnanci, kteří

v popisu pracovního místa (profese) mají
vlastnost č. 1002-Band s hodnotou = 6.

Jednorázové nastavení

 • Absence nekrátící BzP (pojem) - v agendě Pojmy (číselník) - vyplnit mzdovými položkami absencí (500-589 a 800-899), které neovlivňují (neruší) bonus za produktivitu (část za docházku).
 • Absence krátící BzP (pojem) - v agendě Pojmy (číselník) - vyplnit mzdovými položkami absencí (kódy 500 - 589 a 800 - 899), které ovlivňují (mohou rušit) bonus za produktivitu (část za docházku).

Kvalita

Menu: Evidence > Zákaznické speciality > Plnění kritéria kvality

Uživatelská agenda, ve které je možno zadat u každého jednotlivého střediska, zda pro dané mzdové období splnilo či nesplnilo kritérium kvality. Data pro dané období jsou předvyplněna (hodnotou Ano) údaji pro všechna platná střediska vždy při prvním spuštění agendy v daném mzdovém období.

 • Splněno - v agendě je možno u jednotlivých záznamů editovat pouze hodnotu tohoto pole (Ano/Ne).
 • Částka - pole je pouze informační a zobrazuje, jaká částka BzP je určena za splnění kritéria kvality.
 • Výchozí stav - tímto tlačítkem je možno zrušit všechny dosavadní úpravy a přednastavit hodnoty jako při prvním spuštění agendy v období.

DB: stred_kval

Mzdová položka

 • 310-BONUS PRoDUKTI - tato mzdová položka je určena pro výslednou částku za obě části BzP.

Zpracování

Před uložením zpracování brutto

(Mzdy - Zpracování brutto - Ruční zpracování, Mzdy - Zpracování brutto -Automatické doplnění, Mzdy - Vyúčtování zaměstnanců - Zaškrtnuta volba 'Výpočet včetně automatického doplnění', Evidence - MaP Express - Záložka 'Zprac. brutto' nebo záložka 'Vyúčtování')

dojde ke zpracování a případnému zápisu BzP na mzdovou položku 310.

 • a) Pokud zaměstnanec nastoupil nebo ukončil pracovní poměr v aktuálním období (ve zpracování brutto je mzdová položka 501 s vyplněnými nenulovými dny), BzP se vůbec nevyhodnocuje.
 • b) Pokud zaměstnanec má ve zpracování brutto mzdovou položku pro mateřskou či rodičovskou dovolenou (mzdové položky 581, 852, 510 a mzdová položka z rozšiřujícího parametru 'rod_dov_4rok'), BzP se vůbec nevyhodnocuje.
 • c) Pokud je zaměstnanec na pracovním místě, které nemá v popisu vlastnost číslo 1002, nebo tato vlastnost není vyplněna hodnotu 6, BzP se vůbec nevyhodnocuje.
 • d) Pokud je zaměstnanec na pracovním středisku u kterého zadáno splnění kritéria kvality (viz 1)), je do vyplacené částky započtena adekvátní část BzP (750 Kč) za splnění kvality.
 • e) Pokud zaměstnanec nemá žádné absence, je do vyplacené částky započtena adekvátní část BzP (750 Kč) za splnění docházky.
 • f) Pokud zaměstnanec má pouze absence z pojmu 'Absence nekrátící BzP', je do vyplacené částky započtena adekvátní část BzP (750 Kč) za splnění docházky.
 • g) Pokud zaměstnanec splňuje bod e) nebo f)', a k tomu má pouze absence z pojmu 'Absence krátící BzP' se součtem dnů maximálně hraničním (1 den), je do vyplacené částky započtena adekvátní část BzP (750 Kč) za splnění docházky. Pokud je hraniční hodnota překročena není do vyplacené částky započtena adekvátní část BzP (750 Kč) za splnění docházky.
 • h) Pokud zaměstnanec má absence, které nejsou ani v jednom pojmu a počet dnů je větší než 0, není do vyplacené částky započtena adekvátní část BzP (750 Kč) za splnění docházky.
 • i) BzP se pro body a) - c) do brutta zaměstnance vůbec nezapisuje. Pro body d) - h) se BzP do brutta zaměstnance zapisuje i když je výsledná částka nulová.
 • j) Zohlednění kritéria chování, případně korekce BzP se budou provádět přes doplatky.

Úprava

Upřesnění

Při testování bonusu za produktivitu jsme zjistili následující:

1. Absence krátící je potřeba rozdělit na další kategorie, jelikož tolerance 1 den je pouze u nemoci a OČR. Ostatní absence jako neplacené volno, neomluvená absence, lékař atd. se krátí celý bonus.
2. Pokud se bonus krátí z důvodu absence, tak se krátí celá částka tj. 1500,- Kč. Nyní se krátí pouze 750,- Kč.

Zpracování

Nově nyní platí následující pravidla:

 • 1) Pokud má zaměstnanec ukončení pracovního poměru v minulých obdobích, vůbec nedochází k vyhodnocování bonusu za produktivitu. Tedy v brutto se NEVYGENERUJE mzdová položka bonusu za produktivitu (310).
 • 2) Pokud má zaměstnanec zahájení pracovního poměru v následujících obdobích, vůbec nedochází k vyhodnocování bonusu za produktivitu. Tedy v brutto se NEVYGENERUJE mzdová položka bonusu za produktivitu (310).
 • 3) Pokud má zaměstnanec zahájení pracovního poměru v průběhu aktuálního období, zjistí se, zda existuje alespoň jeden den od prvního dne aktuálního období do data zahájení pracovního poměru, který je dle kalendáře zaměstnance pracovním, a zároveň připadá na pracovní den běžného kalendářního týdne (po - pá). Pokud ano, pak se v brutto se NEVYGENERUJE mzdová položka bonusu za produktivitu (310) a také se nevygeneruje 750 kč za kvalitu.
 • 4) Pokud má zaměstnanec ukončení pracovního poměru v aktuálním období, zjistí se, jestli po datu ukončení jeho pracovního poměru do konce aktuálního období existuje alespoň jeden pracovní den (případně den svátku) dle kalendáře, který má zaměstnanec přiřazen. Pokud ano, pak se v brutto se NEVYGENERUJE mzdová položka bonusu za produktivitu (310) a také se nevygeneruje 750 kč za kvalitu.
 • 5) Mzdová položka '501 - DNY MIMO EVID.' již nikterak neovlivňuje výpočet bonusu za produktivitu. A to ani v případě, že by byla navedena v jedno z pojmů 'Absence nekrátící BzP' nebo 'Absence krátící BzP'.
 • 6) Pokud má zaměstnanec v aktuálním období vykázány ve zpracování brutto dny na mzdových položkách pro MD, RD, RD4 rok, vůbec nedochází k vyhodnocování bonusu za produktivitu. Tedy v brutto se NEVYGENERUJE mzdová položka bonusu za produktivitu (310).
 • 7) Pokud má zaměstnanec v aktuálním období vykázány ve zpracování brutto dny na mzdových položkách z pojmu 'Absence nekrátící BzP', bonus za docházku je přiznán ve výši 750 Kč a zapsán na mzdovou položku 310.
 • 8) Pokud má zaměstnanec v aktuálním období vykázány ve zpracování brutto dny na mzdových položkách z pojmu 'Absence krátící BzP', zohledňuje se hranici počtu dnů aktuálně 1 den. Při vyšším výskytu se ruší 750 Kč za docházku a také 750 kč za kvalitu. Tedy v brutto se mu vygeneruje na mzdové položce bonusu za produktivitu (310) částka = 0.
 • 9) Pokud má zaměstnanec v aktuálním období vykázány ve zpracování brutto dny na mzdových položkách pro absence, které nejsou zahrnuty v bodu 5), 6) a 7), ruší se 750 Kč za docházku a také 750 kč za kvalitu. Tedy v brutto se mu vygeneruje na mzdové položce bonusu za produktivitu (310) částka = 0..

Odkazy

Osobní nástroje