Zpracování (Roční zúčtování 2013)

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Po navstupování všech údajů lze provést vlastní RZD přes modul Zpracování ročního zúčtování. Do ročního zúčtování daní v příslušném měsíci budou zahrnuti ti zaměstnanci, u kterých je nastaveno provádění ročního zúčtování na hodnotu ‚a‘ a současně nastavené období provedení souhlasí se zpracovávaným účetním obdobím ve mzdách. Výběr zaměstnanců pro provedení RZD lze též nastavit způsoby: zaměstnanci vybraného resp. vybraných středisek, divizí, nebo skupin středisek nebo zaměstnanci předtím označení v seznamu zaměstnanců. Kontrolní sestavu po výpočtu lze setřídit buď podle osobního čísla nebo seskupit podle středisek s uvedením celkového součtu částek za střediska.

Po dotazu na potvrzení spuštění výpočtu RZD, budete dotázáni, jestli chcete vypočtené údaje zapsat, v případě, že zadáte ‚ne‘, provede se RZD pouze „nanečisto“ do sestavy. Při zadání ‚ano‘, budou data uložena, včetně vypočtené částky případného přeplatku na daních, do doplatků zaměstnance. Toto se projeví při výpočtu v aktuálním měsíci.

Po dokončení výpočtu RZD máte možnost vypočtené údaje odkontrolovat ve vytvořené kontrolní sestavě.

Pro potvrzení příjmů se RZD považuje za provedené až po výpočtu (test na existenci mzd .položky 907).

Jak zrušit provedené RZD?
Pokud už bylo provedeno RZD v aktuálním měsíci a data byla přenesena do agendy "Doplatky", a vy chcete zrušit RZD - změnit na neprovádět, pak postupujte následovně. Zaměstnanci zadejte v zadávání příznak "ne" (nezpracovávat RZD). Pak přejděte do této záložky "Zpracování", zatrhněte pole "Zobrazit i zaměstnance, kterým se nemá provádět roční zúčtování". A pak proveďte přepočet - stiskněte tlačítko "Načíst" a pak tlačítko "Přepočítat".

Určení nákladového střediska

nakl_str_kmen (sk.5)

ano - do agendy Doplatky (a následně Zpracování brutto) systém vloží kmenové středisko z agendy Osobní údaje
ne - ... vloží pracovní středisko z agendy Pracovní poměr

Odkazy

Osobní nástroje