Zpětné opravy

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Tento článek popisuje zpětné opravy mzdových dat za již uzavřené období. Příklady mohou mít jen historickou platnost, proto jejich použití vždy konzultujte s tvůrci programu.


  • Otázka změny mzdového údaje či výsledku do minula je poměrně problematická (a to i obecně). Minimálně část odborné veřejnosti zastává názor, že minulá data nelze (také vzhledem k technickým možnostem) jednoduše opravovat a že korekce jsou prováděny v aktuálním období (zjištění potřeby opravy) se všemi důsledky z toho plynoucími.
  • Stejným způsobem funguje aplikace.
  • Určité jednodušší změny v některých případech možno provádět změnou do minulého období, nicméně tento postup není standardizovaný a je zpracováván vždy pro konkrétní případ (forma provedení je pak umělá změna období a uživatelská náprava, či spuštění dodaných sql příkazů).
  • Při vzájemné propojenosti pojmů pak obvykle změna jedné položky vyvolává nutnost řetězové změny spousty dalších položek.
  • Postupy pro některé častěji vyskytované případy oprav jsou uváděny níže zde.

Zpětné opravy

Korekční položky
Poznámky do mzdového listu


Nemoc nebyla zadána
Nemoc nebyla zadána, navíc trvá dále
Nemoc byla zadána o několik dnů navíc
Nemoc byla zadána o několik hodin navíc
Nemoc měla začít dříve
Nemoc měla být ukončena již v minulém období
Nemoc měla být ukončena v předminulém období
Chybná mzda při dlouhodobé nemoci
Překlasifikování nemoci na (ne)pracovní úraz
Překlasifikování části doby pracovního úrazu na nemoc


Zaměstnanec byl omylem označen "bez zdravotního pojištění"
Nebylo odvedeno zdravotní a sociální pojištění
Zdravotní pojištění bylo odvedeno jiné zdravotní pojišťovně
Přečerpaná dovolená a zdravotní pojištění
Vrácení zdravotního a sociálního pojištění
Vrácení zdravotního a sociálního pojištění - 2
Vrácení zdravotního pojištění a fiktivní superhrubá mzda
Vrácení sociálního pojištění za zaměstnání malého rozsahu
Vrácení sociálního pojištění za loňský rok
Důchodové spoření bylo odvedeno o měsíc dříve - 1
Důchodové spoření bylo odvedeno o měsíc dříve - 2
Důchodové spoření bylo odvedeno o měsíc později
Důchodové spoření bylo odvedeno o měsíc později - 2


Roční zúčtování daně zaměstnanců
Neoprávněně uplatněná základní sleva – náprava v ročním zúčtování daně
Neoprávněně uplatněná sleva na studenta – náprava v ročním zúčtování daně
Neoprávněně uplatněná sleva na dítě - náprava v ročním zúčtování daně
Dodatečná změna srážkové daně na zálohovou (dodatečné Prohlášení)


Penzijní připojištění bylo nesprávně zdaněno
Penzijní připojištění bylo nesprávně zdaněno - 2
Náprava neoprávněně vyplacené mzdy za letošní a loňský rok
Náprava neoprávněně vyplacené mzdy za letošní rok (03/2018)
Oprava hodin DPČ a DPP
Omylem zadaná částka na DPČ namísto DPP
Chybné zadání příjmu na ukončenou DPP
Oprava srážkové daně na zálohovou
Nebylo zadáno čerpání dovolené
Vrácení hrubé mzdy při výstupu se zápornými základy

Vrácení hrubé mzdy s překročením maxima vym.základu soc.poj. (hd 52469)

Oprava nemoci na neplacené volno: helpdesk id 31775, hd 51154
Oprava mzdy na hodnoty, které byly skutečně odeslány do banky a následně (ještě před uzávěrkou) došlo ke změně mzdy: helpdesk id 35642
Oprava mzdy za minulá období - do minulých období nebo do aktuálního období? helpdesk id 37998
Umělá změna období: hd 42393, 43717
Oprava částky z DPČ na DPP, nebo úplně pryč - problémy s tím spojené: hd 46559, hd 46406
Dodanění motorového vozidla za neoprávněné používání: hd 46370
Další případ záporných základů (mzd.účetní se nedozvěděla, že bylo neplacené volno, zaplatila mzdu): hd 45562
Průměr pro p.p.účely - nový přepočet se změnou v minulém kvartále: hd50660. hd 51148.
Doplnění vlastnosti č. 2 - profese - do popisu profesí a popisu pracovních míst.
zpět


Od r. 2021
Opravy z r. 2020 obsahující superhrubou mzdu
hd 55261, 55211


Osobní nástroje