Zdravotní pojištění bylo odvedeno jiné zdravotní pojišťovně

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Tento článek popisuje zpětné opravy mzdových dat za již uzavřené období. Příklady mohou mít jen historickou platnost, proto jejich použití vždy konzultujte s tvůrci programu.

Zadání

Zaměstnanec pozdě nahlásil změnu zdravotní pojišťovny, takže za 1 měsíc (leden 2013) bylo odvedeno za něj i za organizaci částka do VZP, i když to měla být zdravotní pojišťovna ZPMV. Uživatel má domluvu se zdravotními pojišťovnami o této nápravě tak, že v aktuálním měsící (únor 2013) u VZP sníží odvod a u ZPMV navýší.

Řešení

Varianta 1: Mimo aplikaci

Uživatel provede jen korekci částek zdravotním pojišťovnám na hromadném příkazu, a to buď mimo aplikaci, nebo nástroji aplikace (agenda: Společné převody - částky). Výkazy a sestavy budou dotyčného měsíce (potažmo celého roku) budou nadále uvádět chybné údaje (u těchto dvou zdravotních pojišťoven).


Varianta 2: V aplikaci (v aktuálním období, poloautomatická náprava; mohou zůstat korunové rozdíly)

1. Zdravotní pojišťovna od - dočasný údaj

Předpokladem správného řešení je, že v agendě Mzdové údaje je nastavena změna zdravotní pojišťovny na 1.den aktuálního období.

2. Doplatky

V agendě Doplatky zadáte dva záznamy.

  • Zadáte kód 902 (zdrav.poj.zaměstnanec) a záporně částku odvedeného zdravotního pojištění (zaměstnance). Důležité je aby v "datumu od" a "datumu do" figurovalo minulé období. Tím zajistíte, že si systém zjistí číslo zdravotní pojišťovny z položky minulé zdravotní pojišťovny z agendy Mzdové údaje (je-li zdrav_poj_od>datum_od v doplatku) a částku této zdravotní pojišťovně srazí z celkového odvodu (včetně odvodu organizace).
  • Opět zadáte kód 902, tentokrát s kladnou částkou a datum od a datum do necháte za aktuální období. Tím zaměstnanec nové zdravotní pojišťovně odvede navíc kromě běžného pojištění za aktuální měsíc i zdravotní pojištění minulého měsíce.

Pokud se jedná o doplatek za více období, nezadávejte více záznamů pro jednotlivá období, ale sečtěte částky dohromady a zadejte to jako jediný doplatek.

3. Zdravotní pojišťovna od - správný údaj

Po výpočtu by měl být datum od kdy platí změna zdravotní pojišťovny zadán tak, jak má být správně. Po změně hodnoty již nesmí být proveden výpočet zaměstnance!!! Anebo tuto změnu zadejte až po závěrce měsíce.

4. Výsledek nápravy

Sestavy zdravotního pojištění - ukazují jen dotyčného zaměstnance (byly filtrovány). V příkladu dochází k rozdílu 1 Kč u odvodu (+1507 Kč, -1508 Kč) vlivem zaokrouhlování kladných a záporných čísel a dále k rozdílu ve vyměřovacím základu (16744 Kč, 16757 Kč) opět vlivem zaokrouhlování a zpětného výpočtu základny z odvodu.


Hromadný příkaz Na hromadném příkazu budou částky správně vykázány (ponížen odvod VZP a navýšen odvod ZPMV).

Vyúčtování Pro kontrolu ještě výsledky vyúčtování za 01/2013 a 02/2013.

Varianta 3 - umělý návrat do období

Umělým přepnutím do příslušného minulého období - s aplikací pracuje jen 1 pověřený uživatel. Výpočet (bez automatického doplnění) jen dotyčného zaměstnance. Umělý návrat zpět.
Budou opraveny částky odvodů zdravotních pojišťoven minulých období na správné - tak, jak měly být.
Přesný postup je popsán v hd 46626. Doopravit v minulých měsících v tab. prac_zal příslušnost ke zdravotní pojišťovně.

Varianta 4 - jen pro minulý měsíc

Zpětná měsíční uzávěrka

Odkazy

Osobní nástroje