Vyloučené dny (dávky nemocenského pojištění)

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Vyloučené dny (dávky nemocenského pojištění) se určují pro stanovení kalendářních dnů rozhodného období pro výpočet dávky nemocenského pojištění podle následujícího pravidla:

Vypočtené kalendářní dny rozhodného období = kalendářní dny rozhodného období - vyloučené dny

kalendářní dny rozhodného období - pro 1 kalendářní měsíc je to 31, 30, 29, nebo 28 dnů (podle měsíce).

Obecná pravidla

Do vyloučených dnů se započítávají mimo jiné následující kalendářní dny:

Zvláštnosti

  • Část dne odpracováno, část dne PN - započítává

Den se započítává do vyloučených dnů v případě, kdy zaměstnanec po část dne pracoval a po část dne byl uznán dočasně práce neschopným.

Podmínkou ovšem je, že den připadající na OH1.dne (při vyplnění) nebo OH.posl.dne (při vyplnění) je plánovaným pracovním dnem. hd 23131, 50235. Resp. algoritmus zjišťuje, zda počet zadaných hodin >= fond hodin dne. Pokud ano, pak tento den nezahrne do vyloučených dnů. Stejně tak, pokud plánovaný fond dne = 0 hodin, pak také nezahrnuto do vyloučených dnů. Zpracováno pro "nemoci" a OČR.
Úprava (hd 50235) - zahrnutí do vyloučených dnů i v případě nesplnění výše uvedené podmínky.

Pozn. Jinak je toto stanovené pro vyloučené doby (ELDP).

Aplikace: Pokud je zpracována PN, u níž byla vyplněna položka OH 1. den nebo OH poslední den, pak je takový den započítáván do vyloučených dnů (stejně jako kdyby se jednalo o celý den a nebylo vyplněno OH 1. den ani OH poslední den). Projeví se to po měsíční závěrce v agendě Pracovní poměr - Nápočty.

  • OČR delší než 9 nebo 16 kal. dní - započítává

Dny se započítávají do vyloučených dnů, i když podpůrčí doba, po kterou se dávka vyplácí činí 9 nebo 16 kalendářních dnů.

  • Rodičovská dovolená do 4 let - započítává

Dny se započítávají do vyloučených dnů, i když od 3 do 4 let věku dítěte jde o pracovní volno, na které nemá zaměstnanec nárok.

Odkazy

Osobní nástroje