Vrácení zdravotního a sociálního pojištění - 2

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Tento článek popisuje zpětné opravy mzdových dat za již uzavřené období. Příklady mohou mít jen historickou platnost, proto jejich použití vždy konzultujte s tvůrci programu.

Zadání

Uživatel zadal omylem částku odměny 3xx na chybný pracovní poměr (ukončený DPP, namísto na aktivní do konce měsíce DPČ). Použilo se pravidlo o navýšení základů po vyplacení odměny po ukončení pracovního poměru dohody. Jak provést nápravu?

Řešení

Varianta 1

Oprava v měsíci zpracování. Smazat částku odměny z agendy Doplatky, kde byla pořízena - smazat u chybného pracovního poměru. Tutéž částku navést v téže agendě znovu, ale na správný pracovní poměr (v uvedeném případě se jednalo o prac.poměr č. 6-DPP chybný a č. 7-DPČ správný). Pak provést Vyúčtování zaměstnanců.

Pokud byly částky odeslány hromadným příkazem k úhradě a byly vystaveny oficiální formuláře na zdravotní, sociální pojištění, daně, pak by předem muselo být řešeno s příslušnými úřady a vystavována opravná hlášení.

Varianta 2

Oprava v následujícím měsíci.

Původní chybné zpracování Image: zo-17-1.png

Zpracování, jaké mělo být Image: zo-17-2.png

Korekce v následujícím měsíci Image: zo-17-3.png

Částka mzd.pol. 767 byla vložena v agendě Doplatky. Pokud nemáte mzdovou položku 767 v číselníku mzdových položek, založte ji - nastavení viz zde: Vrácení zdravotního a sociálního pojištění

Vyčíslené rozdíly mezi zpracováním "jak bylo" a "jak mělo být"
Popis Soc.zam. Soc.fa Zdrav.zam. Zdrav.fa Daň
"bylo"1320507591418273450
"mělo být"1040400072014403225
"rozdíl"2801075194387225

Pozn. V uvedeném případě systém vygeneroval srážkovou daň, neboť zaměstnanec je po výstupu. Ve skutečnosti se původní případ odehrával na zálohové dani.

zpět

Osobní nástroje