Vrácení zdravotního a sociálního pojištění

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Tento článek popisuje zpětné opravy mzdových dat za již uzavřené období. Příklady mohou mít jen historickou platnost, proto jejich použití vždy konzultujte s tvůrci programu.

Zadání

Od 3/2013 vyplácíme odměnu jednateli, který je cizí státní příslušník. Za měsíce 3-5/2013, jsme odváděli z této odměny SP a ZP dle našich právních předpisů. Od 6/2013 budeme z této odměny odvádět pouze daň, neboť jsme obdželi certifikát A1 se zpětnou platností od 1.3.2013 do 28.2.2018.

Jakým způsobem zadat vrácení zdravotního a sociálního pojištění zaměstnanci a ponížení vyměřovacích základů za 3-5/2013?

Řešení

Soustředíme se na následující opravy:

  • vrácení sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanci
  • snížení odvodu sociálního a zdravotního pojištění zaplaceného firmou
  • srovnání částky superhrubé mzdy a zaplacené daně (zaměstnanec platí daň ze superhrubé mzdy, v níž jsou zohledněny částky jako by organizace prováděla odvod sociálního a zdravotního pojištění).

Vyplacené částky Image: zo-15-4.png

Mzda za 6/2013 před korekcí Image: zo-15-1.png

Mzda za 6/2013 po korekci Image: zo-15-6.png

Image: zo-15-7.png

  • Částky mzdových položek 767, 769, 744, 746 byly vloženy v agendě Doplatky.
  • Částky mzdových položek 901, 902 je nutno vložit v agendě Pořizování dat (nikoliv v agendě Doplatky).
  • Nastavení mzdových položek pro korekci je následující (viz obrázky): , .
  • Částky 12975 a 4671 na kódech 744 a 746 odpovídají výši zdravotního pojištění a sociálního pojištění za organizaci z částky základu 51900.

Zpětné opravy

Osobní nástroje