Univerzální číselníky

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Menu: Evidence > Číselníky > Univerzální číselníky

V této agendě jsou umístěny číselníky, jejichž struktura je velmi jednoduchá a vzájemně podobná. V podstatě se vždy jedná pouze o vazbu Číslo(id) položky – Význam (název) položky.

Použití je potom v místě, kde je vyžadována hodnota taková, že se vyplněnými položkami z číselníku naplní rozbalovací menu a uživatel může zadat pouze hodnotu, která byla dříve zanesena do příslušného číselníku.

Seznam číselníků:

Číselník Použití číselníku
Branná povinnost Osobní údaje
Délka úvazku * Délka úvazku
Hodnoty odpovědí Školící akce - vyhodnocení
Koeficienty (adm)
Konstantní symboly * Platby
Měrné jednotky
Modely pracovní doby
Národnost Osobní údaje
Názvy účtů
Praktické zkušenosti (číselník) Praktické zkušenosti
Rozpočtová kategorie Pracovní poměry
Skupiny pracujících Pracovní poměry
Skupiny průkazů Evidence uchazečů#Průkazy, FBK (Služební cesty)
Služební cesty - druh nákladu Služební cesty (zákaznické úpravy)
Směnnost Rozvrh
Stavy dokumentu Dokumenty vystavené
Stupně jazykových znalostí
Stupně porušení prac.kázně
Tituly
Typy akreditací šk.akcí (číselník) Školící akce (Editace)
Typy odborných činností
Úvazek, přestávka
Vojenské hodnosti
Výdejní místa
Výkaz Pracovní poměry
WEB docházka - operace
WEB docházka - výkazy práce

* adm - administrátorský číselník, může jej editovat jen administrátor aplikace.

DB

Univerzální číselníky - DB
tab sloupec typ popis null
univ.cisel id smallint identifikátor daného číselníku
cislo char(7) číslo (vazební hodnota) na daný číselník
vyznam char(120) význam (popis hodnoty) x
archiv char(1) příznak archivu (null; "a") x


Odkazy

Zpět | Obecná evidence osob
Osobní nástroje