Tarify

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Tarify (Číselník) - nepovinný číselník. Používá se v případě, kdy tarify zaměstnanců jsou členěny do skupin, tzn. tříd a stupňů.

Menu: Evidence > Číselníky > Tarify

Obsah

Funkcionalita

  • Typ tarifní tabulky - výběr z číselníku. Pokud toto pole není zobrazeno, jedná se jen o jeden defaultní typ (0-uživatelská).
  • Typ mzdy - výběr z číselníku.
  • Třída - povinný údaj, číslo.
  • Stupeň - nepovinný údaj, číslo.
  • Odpracované roky - nepovinný údaj, číslo.
  • Základní tarif - Hodnota bude defaultně naplněna do pole Tarif při zadávání údajů třída a stupeň v agendě Pracovní poměr.
  • Maximální tarif - Hodnota slouží pro kontrolu hodnoty pole Tarif v agendě Pracovní poměry
  • Max.tarif (nepřetržitý provoz) - číselná hodnota udávající horní hranici povoleného rozpětí tarifu v případě, že se jedná o pracovní poměr v nepřetržitém provozu (Typ kalendáře je 7).
  • tarify.prem_tarif - standardně nezobrazované pole
  • tarify.prem_poznamka - standardně nezobrazované pole

Příklad zadání

Pokud je platový stupeň 1 definován praxí do 1 roku, zadává se v poli odpracované roky hodnota 1. Pokud je platový stupeň 2 určen praxí od 1 do 2 let, zadává se v poli odpracované roky hodnota 2. Pokud je platový stupeň 3 určen praxí od 2 do 4 let, zadává se v poli odpracované roky hodnota 4. Atd. až poslední platový stupeň, např. 12, odpracované roky např. nad 32 let se zadává v poli odpracované roky hodnota 99.

Obnova obsahu číselníku

Toto tlačítko je přístupné pro organizace státní správy, u nichž jsou tarify jednotně celostátně stanoveny - jsou zařazeny do několika tabulek (v aplikaci je to číselník Typy tarifních tabulek).

Odkazy

Osobní nástroje