Srážky

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Menu: Sestavy > Mzdové sestavy > Srážky

V této sekci jsou k dispozici podrobné sestavy položek typu Srážky ze mzdy (mzdové položky 9xx a výše).

Obsah

Trvalé srážky

V této záložce je možné vytvořit sestavu trvalých srážek, tj. těch, které jsou navedeny pomocí agendy Platby - spoření, pojištění apod. Sestava obsahuje skutečně srážené částky v zadaném období a porovnání se smluvenými částkami. Tuto sestavu je možné vytvořit hromadně pro všechny typy trvalých srážek a všechna střediska, anebo jednotlivě pro vybraný typ mzdové složky nebo vybrané středisko (divizi).

Bez seskupení
Zatrhávací pole Bez seskupení vytvoří sestavu bez členění do jednotlivých kategorií srážek. Následně je možné sestavu třídit pomocí menu nebo ikony pro třídění – například dle osobních čísel, dle příjmení zaměstnanců, dle kódů, atd.

Při zatržení pole Zobrazit další údaje přibudou v sestavě následující položky

 • Pořadí
 • Evidenční číslo
 • Deponované

Při tomto nastavení se zvětší výška řádků v sestavě a pod sloupcem "Účet/Adresa" se zobrazují další sloupce kurzivou a je možno je tisknout, filtrova nebo exportovat. Např.

filtr: Deponované > 0

Trvalé srážky - rekapitulace

Sestava obsahující sumární rekapitulaci srážek, která již není po jednotlivých záznamech, ale sumárně po stejných typech plateb.

Ostatní

Sestava srážek, které nejsou navedeny v agendě Platby, ale zadávají se prostřednictvím agendy Doplatky nebo se počítají během výpočtu (daně, zákonné pojištění, apod.). Sestava se vytváří pro vybraný kód pro všechna střediska. Je možné zvolit třídění po osobních číslech či podle jména.

Ostatní - rekapitulace

Opět je možné vytvořit sumární přehled celkových částek ostatních srážek pro jednotlivá střediska.

Průběh srážení

Účelem sestavy je ukázat průběh srážení za vybrané období. Myšleno především pro kódy typu exekuce, u nichž je na začátku stanovena celková částka, která se postupným splácením umořuje. V agendě Platby tomu odpovídají pole:

 • celková částka (částka na začátku srážení),
 • měsíční částka (kolik se má srážet měsíčně – buď pevná částka nebo 99999 znamenající maximum možného dle legislativy v případě legislativních srážek)
 • zbývající částka (aktuální zbývající částka)

Před vytvořením sestavy uživatel definuje:

 • mzdové položky, které se mají načítat do sestavy
 • výběr středisek zaměstnanců - nebo vybrané(ho) zaměstnance (více pomocí Ctrl+označení)
 • výběr období od - do

Sestavu lze třídit pomocí ikony třídění.

Číslo dokladu je vazební položka do agendy Platby, kde je možno zjistit, o jaký záznam (o jakou platbu) se jedná.

 • Pokud se jedná o vnitropodnikovou platbu (peníze se deponují), tak je srážka v daném měsíci podbarvena modrou barvou.
 • Pokud byla celková částka doplněna v agendě Platby později, také v sestavě se objeví v prvním měsíci, kdy byla doplněna.

Exekuce-doplňkové údaje

 • Deponováno

Po odtržení deponace (Deponovat) a následně až po provedení měsíční závěrky budou hodnoty vynulovány.

 • Pokud zjišťujete částky, je vhodné načítat sestavu s volbou 1 měsíce zpět (tj. po měsíční závěrce požadovaného měsíce)
 • Zajímají-li vás deponace, zvolte filtr
Deponováno celkem > 0

a získáte seznam osob s uvedením celkové úhrnné deponované částky (deponovaná v aktuálním období je zobrazena v sestavě srážky - záložka Trvalé srážky).

 • Deponováno celkem - uvádí celkovou dosud "na"deponovanou částku, a to včetně příp. již spočtené částky za aktuální období.
 • Oddeponováno v aktuálním období - nastalo, pokud je hodnota = a. Tzn. tato částka oddeponované platby měla být odeslána na příslušný bankovní účet.

Insolvence

Viz: Insolvence

Odkazy

Osobní nástroje