Srážková daň (Legislativa 1.1.2014/příklad)

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání

Srážková daň (Legislativa 1.1.2014/příklad)

Obsah

Podmínky

Mění se podmínky pro konečnou srážkovou daň zvláštní sazbou u zaměstnanců. Dosud se týkala zaměstnanců bez Prohlášení poplatníka s úhrnem příjmů do 5000 Kč. Od 1.1.2014 se týká pouze odměn z dohod o provedení práce, měsíční limit se navyšuje na 10 000 Kč v měsíci (úhrnná výše u zaměstnavatele).

Srážková daň Rok 2013 Rok 2014
Podepsané prohlášení ne ne
Zdanitelný příjem 1 - 5000 Kč 1 - 10 000 Kč
Další podmínka - DPP

Příklady

Ve všech následujících příkladech je podstatné, že

zaměstnanec nepodepsal prohlášení v agendě Mzdové údaje.

Zaměstnanec s jednou DPP a příjmem do 10 000 Kč

Použije se srážková daň.

Image: Legis2014-srazkova-dan-1.png

Zaměstnanec s jednou DPP a příjmem nad 10 000 Kč

Použije se zálohová daň.

Image: Legis2014-srazkova-dan-7.png

Zaměstnanec se dvěma DPP a úhrnem příjmů do 10 000 Kč

Použije se srážková daň.

Image: Legis2014-srazkova-dan-2.png

Zaměstnanec se dvěma DPP a úhrnem příjmů nad 10 000 Kč

Použije se zálohová daň. Všimněte si rozdílu mezi tím, pokud je částka zadaná na jeden DPP (příklad výše), a pokud je rozdělena na dva DPP.

  • Zdravotní pojištění - není odvedeno (hranice se posuzuje pro každý pracovní poměr samostatně)
  • Sociální pojištění - je odvedeno (hranice se posuzuje v úhrnu)
  • Daň - je sražena zálohová daň

Image: Legis2014-srazkova-dan-3.png

Zaměstnanec s hlavním PP a DPP do 10 000 Kč

Zaměstnanec má současně použitou zálohovou i srážkovou daň. Informace k rozpadu jednotlivých daní je zobrazena např. na mzdovém listu (viz dále).

  • Hlavní PP - zálohová daň
  • DPP do hranice - srážková daň

Image: Legis2014-srazkova-dan-4.png

Zobrazení

Další informace o zálohové a srážkové dani jsou zobrazeny v sestavě daní a mzdovém listu.

DB tabulky

telegram: super_hruba, sp_pod, zp_pod - super_hr_sr, sp_pod_sr, zp_pod_sr

Odkazy

Osobní nástroje