Sociální program

Z Prirucky2

Přejít na: navigace, hledání
Download icon
KS rozcestník

Návody

Aplikace
Evidence
Mzdy
PIS
Sestavy a výstupy
Jiné

Získejte více

Menu: PIS > Sociální program

Sociální program je systém sledování a plánování sociálních výhod poskytovaných zaměstnavatelem zaměstnancům, který zahrnuje přidělování sociálních a motivačních výhod v závislosti na zadaném kritériu.

Obsah

Číselník výhod

Menu: PIS > Sociální program > Číselník výhod

Číselník pro navádění jednotlivých výhod. Vyplňuje se:

 • číslo
 • název
 • popis
 • Hlídaná četnost čerpání ve sledovaném období - počet povolených čerpání ve sledovaném období. Na přečerpání pak systém upozorní hláškou s tím, zda chcete záznam čerpání opravdu uložit.

Např. 1 - bazén, Vstup do městských lázní; 2 - Kredit-mobil, Karta do mobilního telefonu.

Seznam zaměstnanců

Sledování sociálního programu je možné jak pro zaměstnance s hlavním pracovním poměrem, tak i pro ostatní (zatrhávací pole ve spodní části všechny druhy PPV.

Osobní účty zaměstnanců

Menu: PIS > Sociální program > Osobní účty

Je možné nastavit sledované období, buď měsíc nebo rok (v rozšiřujících parametrech, skupina č. 10 - PIS, kód parametru spr_obd).

Nastavení určuje, za jaké období se budou zobrazovat záznamy na záložkách ‘Nastavení’ a ‘Využití’. Buď za aktuální měsíc nebo za aktuální rok.

Na záložce ‘Seznam zaměstnanců’ ovlivní položky ‘Příjem’ a ‘Zůstatek’. V těchto položkách bude buď součet za aktuální měsíc nebo za aktuální rok. Na záložkách ‘Využití’ a ‘Využití seznamem’ ovlivní položku ‘K dispozici’.

Sledované období je indikováno modrým textem v okně Sociální program.

Přehledy lze též sestavovat za uplynulé měsíce.

V sociálním programu je možno posouvat sledované období, proto lze čerpání zadávat do minula i do budoucna, vždy však jen do aktuálně nastaveného sledovaného období. Přečerpání prostředků se hlídá také pro aktuálně nastavené období. Sledované období lze posouvat v seznamu zaměstananců. Po otevření sociálního programu je sledované období nastaveno vždy na aktuální období v MaP.

Příjmy

Záložka Příjmy slouží k navedení příjmové částky konkrétnímu zaměstnanci - příjem, datum (určuje do kterého období příjem spadá).

Výdaje

Záložka Výdaje – jakou výhodu daný zaměstnanec čerpal (jaká výhoda, stručný popis výdaje, výdaj, datum kdy došlo k výdaji).

Příjmy seznamem a Výdaje seznamem

Záložky Příjmy seznamem a Výdaje seznamem jsou určeny pro zjednodušení práce při hromadném navádění příjmu více zaměstnancům najednou nebo hromadném využití jedné konkrétní sociální výhody.

 • Vstupní soubor - umístění načítaného souboru. Možno načítat typy .txt, .csv, .Excel. Pro textový soubor je oddělovačem tabelátor.
 • Struktura souboru
  • Příjmy seznamem
   • os.č.;příjem
   • os.č.;příjem;datum
   • os.č.;příjem;datum;popis
  • Výdaje seznamem
   • os.č.;druh výdaje;výdaj
   • os.č.;druh výdaje;výdaj;datum
   • os.č.;druh výdaje;popis;výdaj;datum

Položka "popis" je omezena na 40 znaků. Položky "příjem" a "výdaje" nesmí obsahovat hodnotu "0".
Po kliknutí na tlačítko Spustit import proběhne přenesení dat ze souboru do seznamu v agendě. Během přenosu se provádí kontroly a uživatel je pak informován, kolik záznamů nemohlo být přeneseno.

Přehled čerpání

Záložka Přehled čerpání umožňuje sledovat čerpání výhod zaměstnanci za zvolené období seskupené dle druhu výhody nebo dle kmenového střediska.

Stavy účtů

Záložka Stavy účtů ukazuje přehled stavu účtů jednotlivých zaměstnanců.

Taktéž je možné nastavit výši povoleného přečerpání v sociálním programu (v rozšiřujících parametrech spr_pre’). Pokud pak dojde k přečerpání do povolené výše, systém toto povolí a uživatel je upozorněn, že došlo k povolenému přečerpání.


10
spr_obd Sledované období v sociálním programu
Aktuální rok
Nastavení určuje, za jaké období se budou zobrazovat záznamy na záložkách 'Příjmy' a 'Výdaje'. Za „aktuální měsíc“, za „aktuální rok“ nebo za „volitelný časový interval“. Na záložce 'Výdaje' ovlivní položku 'K dispozici' a na záložce 'Seznam zaměstnanců' ovlivní položky 'Příjem' a 'Zůstatek'.

V těchto položkách bude suma za daný časový interval. Sledované období je indikováno v okně Sociální program.

10
spr_pre Povolené měsíční přečerpání v soc. programu
0
Zadává se částka v Kč představující povolené měsíční přečerpání v sociálním programu. Jestliže zaměstnanec jde do mínusu nad tuto částku (přečerpá více než toto), systém zahlásí : ´Překročeno povolené přečerpání … Kč? Pokračovat?´ (Dovolí tedy záznam jak neuložit tak uložit.)
10
spr_rocni_prev Převod zůstatku v soc.programu do následujícího roku
n
Možné hodnoty: 'n' - nepřevádět nic (výchozí hodnota); 'a' - převést celý zůstatek; 'p' - převést jen zůstatek z minulého roku.

Kolektivní fond

Jedná se o oddělenou evidenci, která není svázána s osobními účty zaměstnanců. Slouží k evidenci příjmů a výdejů na kolektivní akce.

Image:PIS-socialni-program-kolektivni-fond.png

Přenos čerpání do/z mezd

Zákaznická úprava

Do mezd

Jednorázově se doplní číselník výhod

 • Typ přenosu = ze soc. prog
 • Mzdová položka = číslo mzdové položky, na kterou se mají částky přenášet.

Při zpracování mezd (Zpracování brutto, Vyúčtování) se částky z uvedeného druhu čerpání v sociální programu přenesou na zadanou mzdovou položku.

Z mezd
 • Typ přenosu = z mezd
 • Mzdová položka = číslo mzdové položky, na kterou se mají částky přenášet.

Při vyúčtování zaměstnance se částky ze zadané mzdové položky přenesou do sociálního programu na uvedený druh čerpání.

Z mezd

Odkazy

 • DB:
select * from soc_vyhody;
select * from soc_vyuz;
select * from soc_fond_kol;

Osobní nástroje